Phấn đấu hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “tam nông", đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển đất nước

18:35 | 14/08/2020

Ngày 14/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Agribank long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Lê Minh Hưng - Thống đốc NHNN Việt Nam; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam, đại diện một số cơ quan Trung ương...

phan dau hoan thanh xuat sac su menh tam nong dong gop tich cuc cho cong cuoc phat trien dat nuoc Hành trình đưa Nghị quyết về “tam nông” đi vào cuộc sống
phan dau hoan thanh xuat sac su menh tam nong dong gop tich cuc cho cong cuoc phat trien dat nuoc Đảng bộ Agribank sẵn sàng cho ngày hội lớn
phan dau hoan thanh xuat sac su menh tam nong dong gop tich cuc cho cong cuoc phat trien dat nuoc
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy khối DNTW phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đây là sự kiện quan trọng ý nghĩa của Đảng bộ và toàn hệ thống Agribank, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát và thực thi nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy, Hội đồng Thành viên (HĐTV), Ban Điều hành Agribank đã đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm, chia sẻ; nhất quán, quyết liệt, tập trung xử lý đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy cao nhất nội lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm, đạt và vượt mức Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra.

Trong đó phải kể đến các chỉ tiêu như đạt và vượt 100% về công tác xây dựng Đảng: Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (92,6%); Số lượng đảng viên kết nạp mới (604 đồng chí); Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội: Các tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện; tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên xếp loại vững mạnh xuất sắc hàng năm.

Đảng bộ Agribank đạt và vượt 5/5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II: Tổng tài sản tăng trưởng bình quân 12,5%/năm; Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng bình quân 15,2%/năm; Nợ xấu có tỷ lệ 1,87%; Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 43,83%/năm; Thu nhập người lao động tăng bình quân 15,6%.

12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ IX đều đạt và vượt. Cụ thể, tổng tài sản tăng 12,5%/năm; Nguồn vốn huy động tăng 14,28%; Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 15,2%; Tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn 70,75%; doanh thu phí dịch vụ tăng 20,4%; Thu nợ xử lý rủi ro, nợ bán cho VAMC là 10.931 tỷ đồng, gấp 2 lần mục tiêu định hướng; mặc dù Agribank đã trích lập dự phòng để mua toàn bộ 50.900 tỷ đồng nợ đã bán cho VAMC bằng trái phiếu đặc biệt nhưng lợi nhuận vẫn tăng 43,83%/năm, gấp hơn 6 lần so với Nghị quyết.

Nhận thức và thực hiện đúng nguyên tắc, yêu cầu về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát; các cấp ủy Đảng vừa thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng, vừa thể hiện rõ nét sự chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phân định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chuyên môn (Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Hội đồng Thành viên, Ban điều hành) và tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên) để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn ngành Ngân hàng và sự phát triển chung của nền kinh tế, cùng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đảng ủy Agribank đã ban hành nhiều Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động, trong đó có những Nghị quyết đóng vai trò quan trọng về tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động tổ chức Công đoàn, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Agribank…

phan dau hoan thanh xuat sac su menh tam nong dong gop tich cuc cho cong cuoc phat trien dat nuoc
Đồng chí Lê Minh Hưng - Thống đốc NHNN Việt Nam và đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và tặng hoa và chúc mừng Ban Thường vụ Agribank

Trong nhiệm kỳ 2015-020, Đảng bộ Agribank đã kết nạp 604 đồng chí đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên gần 3.000 đảng viên sinh hoạt tại 75 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đảng bộ Agribank tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, phát huy tính tiên phong, vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, song hành thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực “vừa hồng”, “vừa chuyên” gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi đạo đức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu, cán bộ đảng viên, qua đó không ngừng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Thực hiện Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 53/QĐ-NHNN ngày15/11/2013 của Thống đốc NHNN, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện thành công tái cơ cấu giai đoạn 1 (2013-2015) và tái cơ cấu giai đoạn 2, đồng thời thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020 gắn với xử lý nợ xấu, chuẩn bị cổ phần hóa.

Đến nay, Agribank đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng của hai giai đoạn tái cơ cấu. Hoạt động kinh doanh chuyển biến tích cực, quy mô kinh doanh được mở rộng, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao. Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản như tổng tài sản, dư nợ tín dụng, tổng nguồn vốn, lợi nhuận, kinh doanh dịch vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định của NHNN, xử lý nợ xấu đạt nhiều hiệu quả tích cực, triển khai Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu.

Đến cuối năm 2019, Agribank đã hoàn thành việc mua lại trước hạn toàn bộ các khoản nợ đã bán cho VAMC, được đánh giá là một trong số các ngân hàng có kết quả xử lý nợ xấu tốt nhất hệ thống TCTD.

Agribank luôn khẳng định vai trò tiên phong, chủ lực trong thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vốn tín dụng Agribank chiếm gần 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Agribank triển khai hiệu quả 7 chương trình tín dụng chính sách, 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Riêng cho vay xây dựng nông thôn mới, vốn tín dụng Agribank phủ kín đến 100% số xã trên cả nước.

Bên cạnh cung ứng tín dụng, Agribank phát triển hàng trăm sản phẩm dịch vụ, đa dạng kênh phân phối, trong đó với việc phát triển 68.000 tổ vay vốn và các Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, triển khai Đề án Thẻ “Tam nông”… đã góp phần tích cực tạo điều kiện thuận lợi để người dân khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn và các dịch vụ tài chính ngân hàng, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, trung bình hàng năm, Agribank dành hàng ngàn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất đối với các đối tượng ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2015 đến 30/6/2020, Agribank dành nguồn kinh phí 1.966 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh doanh an toàn, hiệu quả, nhiều năm liên tiếp, Agribank đều có tên trong danh sách 20 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất cả nước, ở vị trí 142/500 ngân hàng lớn nhất Châu Á - Thái Bình Dương về quy mô tài sản, được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s ngay lần đầu tiên thực hiện xếp hạng Agribank tương đương mức tín nhiệm quốc gia, mức xếp hạng cao nhất đối với các NHTM ở Việt Nam. Với những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế, Agribank được Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, NHNN ghi nhận, trao tặng các phần thưởng cao quý.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Agribank trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, tác động sâu rộng đến nền kinh tế nước ta, Đảng bộ Agribank đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối, NHNN triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo toàn thể hệ thống, các cấp ủy trực thuộc có nhiều cố gắng, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết đại hội Agribank lần thứ 9 đề ra. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được những kết quả quan trọng. Đảng bộ Agribank đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, giữ vững vai trò chủ đạo trong việc cung cấp nguồn vốn đầu tư cho tam nông, lãnh đạo thực hiện chính sách tiền tệ, thực hiện mục tiêu ổn định vĩ mô, đóng góp tích cực vào sự ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã thể hiện vai trò lãnh đạo các cấp ủy thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng ủy khối, sự điều hành của NHNN trên cơ sở đó đã đề ra các giải pháp triển khai thực hiện một cách có hiệu quả các hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế một ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản dư nợ, nguồn vốn, số lượng khách hàng… có vai trò chủ đạo về tín dụng nông nghiệp nông thôn trên toàn quốc.

Tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn đảng, Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua việc học tập và cụ thể hóa về chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể cá nhân và người đứng đầu, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, công tác kiểm tra giám sát và bằng sự gương mẫu của các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, các cấp ủy đảng đã chấp hành nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể, đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Các quyết định của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác xây dựng Đảng đã triển khai nghiêm túc; triển khai đồng bộ công tác quy hoạch và bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ theo quy định. Đây chính là nhân tố quan trọng giúp sự đột phá tích cực, hoạt động hiệu quả của toàn bộ hệ thống.

Đặc biệt, Đảng ủy Agribank đã chú trọng công tác phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác kiểm tra giám sát được đảng bộ chú trọng quan tâm, công tác phòng chống tham nhũng tích cực được triển khai, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm kỉ luật, kịp thời nắm bắt được tư tưởng của cán bộ đảng viên trong quá trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu. Thông qua đó góp phần ổn định hệ thống, người lao động có được niềm tin, đồng hành vượt qua mọi thách thức...

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó nổi bật là tổng tài sản đạt 1,481 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7 lần, nguồn vốn huy động tăng 1,6 lần, dư nợ cho vay đạt 122 nghìn tỷ đồng, tăng 1,19 lần… công tác thu hồi nợ xấu nhằm tăng năng lực tài chính đạt hiệu quả tích cực, kết quả thu hồi nợ giai đoạn 2015 - 2019 đạt hơn 54 nghìn tỷ đồng, hoàn thành vượt mức phương án thu hồi nợ xấu do NHNN đề ra... “Những kết quả trên đây đã khẳng định vị trí của Đảng bộ Agribank trong thời gian qua”, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận thành công của Đảng bộ Agribank.

phan dau hoan thanh xuat sac su menh tam nong dong gop tich cuc cho cong cuoc phat trien dat nuoc
Ban chấp hành Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Nâng cao năng lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Trong thời gian tới, tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tiếp tục bùng nổ trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ, thách thức với mọi quốc gia. Cạnh tranh thương mại, những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh và diễn biến phức tạp trên toàn cầu và cả trong nước, Đảng bộ Agribank sẽ đối mặt với nhiều khó khăn thách thức và cả thời cơ. Việc này đòi hỏi cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần vào sự phát triển của kinh tế - xã hội của đất nước.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong thời gian tới, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng, cần phải nâng cao năng lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đổi mới hoạt động, xây dựng hiệu quả kinh doanh an toàn, bền vững, tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong việc khuyến khích đầu tư đối với lĩnh vực tam nông, tiếp tục đột phá và thay đổi diện mạo nông nghiệp nông thôn Việt Nam, thống nhất cao giữa mục tiêu, giải pháp mà báo cáo chính trị trình đại hội.

Đồng thời, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp Đảng bộ Agribank cần phải tập trung triển khai trong thời gian tới.

Một là tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng, không ngừng chăm lo tổ chức Đảng lớn mạnh về tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện quy chế dân chủ, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, đảm bảo thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến của cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ theo hướng cụ thể, xác thực nhằm gắn hoạt động của tổ chức Đảng với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, gắn với nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao công tác ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phát triển đảng viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự đẩy lùi, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ 3, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, giữ vững thương hiệu Agribank, nâng cao mối quan hệ công tác giữa cấp ủy, ban chỉ đạo, thành viên ngân hàng, đề xuất tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động, kinh doanh. Tiếp tục đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chủ trương sử dụng sản phẩm của nhau trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thứ tư, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án phát triển Agribank đến năm 2025, định hướng đến 2030 gắn với sắp xếp lại bộ máy, đẩy mạnh cổ phần hóa Agribank theo lộ trình NHNN phê duyệt, đẩy mạnh áp dụng thành quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, lấy khoa học công nghệ làm động lực phát triển, gắn với việc đào tạo cán bộ, công tác tổ chức cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trong toàn hệ thống.

Với những mục tiêu cụ thể trên, mỗi cán bộ đảng viên của Agribank phải thực sự gương mẫu trong đạo đức, lối sống, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thường xuyên học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành tham gia hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank cho biết, tiếp nối những thành quả đạt được trong giai đoạn trước và hơn 32 năm xây dựng và phát triển, trên cơ sở phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ Agribank, các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên, người lao động Agribank vững niềm tin, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng dựng xây Agribank phát triển bền vững và hội nhập, tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vì “Tam nông”, có đóng góp tích cực đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Thành

Nguồn:

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,30
4,30
4,80
5,53
5.53
6,00
6,10
BIDV
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,00
3,80
3,80
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,70
3,80
3,90
5,10
5,30
5,70
6,50
Sacombank
-
-
-
-
3,90
4,00
4,00
5,70
6,10
6,50
6,70
Techcombank
0,10
-
-
-
3,50
3,60
3,65
5,20
5,00
5,00
5,10
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
4,00
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
4,25
4,25
4,25
4,60
4,80
6,20
6,20
Agribank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.060 23.270 26.695 28.056 29.810 31.055 209,94 219,98
BIDV 23.090 23.270 27.001 28.079 30.133 30.828 211,11 219,65
VietinBank 23.041 23.271 27.131 28.156 30.290 31.300 211,26 219,76
Agribank 23.085 23.255 27.052 27.645 30.171 30.819 211,09 219,19
Eximbank 23.080 23.250 27.118 27.588 30.283 30.809 215,11 218,84
ACB 23.090 23.260 27.148 27.622 30.479 30.889 214,57 218,55
Sacombank 23.078 23..290 27.219 27.773 30.436 30.947 214,46 220,84
Techcombank 23.072 23.272 26.907 28.120 30.003 31.136 213,40 222,52
LienVietPostBank 23.100 23.260 27.067 27.571 30.322 30.186 214,74 218,67
DongA Bank 23.110 23.240 27.100 27.580 30.260 30.800 211,60 218,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.000
56.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.000
56.700
Vàng SJC 5c
56.000
56.720
Vàng nhẫn 9999
53.900
54.550
Vàng nữ trang 9999
53.450
54.250