Tăng vốn cho Agribank: Cần thiết và cấp bách (Bài 2)

12:13 | 28/05/2020

Theo Chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, ngày 8/6 tới, Chính phủ sẽ trình Quốc hội về việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Tăng vốn không chỉ giúp Agribank duy trì đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, tạo vị thế cho ngân hàng chủ lực về "tam nông", mà còn phục vụ tốt hơn nền kinh tế.

tang von cho agribank can thiet va cap bach bai 2 Tăng vốn cho Agribank: Cần thiết và cấp bách (Bài 1)

Bài 2: Tăng vốn giúp Agribank phục vụ tốt hơn nền kinh tế

Trước hết phải khẳng định việc đề nghị tăng vốn điều lệ cho Agribank là việc Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị tại Công văn số 28-TB/TW ngày 25/4/2017 về Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Đề nghị này được thông qua tạo điều kiện cho Agribank nâng cao năng lực tài chính, mở rộng kinh doanh, gia tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

tang von cho agribank can thiet va cap bach bai 2
Việc tăng vốn cho Agribank còn tạo điều kiện cho hàng triệu hộ nông dân có vốn sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, hạn chế tín dụng đen

Hàng triệu hộ nông dân có cơ hội được tiếp cận vốn 

Theo báo cáo của Agribank, nếu không được tăng vốn điều lệ ngay trong năm 2020, thì Ngân hàng này sẽ không thể đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Các chỉ tiêu tăng trưởng của Agribank bị ảnh hưởng trực tiếp, ảnh hưởng đến an toàn trong hoạt động ngân hàng, giảm vị thế, vai trò trong hệ thống các TCTD và nguy cơ hạ mức xếp hạng tín nhiệm từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế là hiện hữu. Khi đó, Agribank sẽ không đảm bảo được vai trò chủ lực trong việc thực thi chính sách của Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông thôn khi Ngân hàng này cung ứng đến 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam; ảnh hưởng lớn đến việc triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững của Chính phủ.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước việt Nam, việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank sẽ đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội, cụ thể sẽ giúp tăng quy mô vốn điều lệ của Agribank, đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định; đồng thời tạo điều kiện cho Agribank nâng cao năng lực tài chính, mở rộng kinh doanh, gia tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Trường hợp được cấp bổ sung vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng trong Quý III/2020, quy mô vốn điều lệ của Ngân hàng sẽ đạt mức trên 34.000 tỷ đồng. Nhờ đó, năm 2020, dư nợ tín dụng của Agribank dự kiến có thể tăng thêm khoảng 60.000 tỷ đồng, tương ứng với tổng tài sản tăng thêm khoảng 60.000 tỷ đồng, doanh thu và lợi nhuận năm 2020 khả năng tăng thêm khoảng 1.200 tỷ đồng; đóng góp cho ngân sách nhà nước tăng thêm 500 tỷ đồng (bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại); vốn nhà nước tại Agribank tăng thêm khoảng 380 tỷ đồng từ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế. Theo tính toán với mức vốn điều lệ bổ sung 3.500 tỷ đồng, tài sản có rủi ro có thể tăng khoảng 40.000 tỷ đồng (3.500/9%), với hệ số rủi ro bình quân khoảng 65-70%, mức dư nợ tăng thêm khoảng 60.000 tỷ đồng: với mức lãi suất bình quân 7,5%, lợi nhuận tạo ra từ dư nợ tăng thêm đạt khoảng 1.200 tỷ đồng.

Và với việc tăng trưởng 60.000 tỷ đồng dư nợ tín dụng trên đây, hàng ngàn khách hàng sẽ có điều kiện phát triển kinh doanh, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, nhờ đó tăng nộp thuế cho ngân sách nhà nước.

Với việc được bổ sung vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng nêu trên, năm 2021 và các năm tiếp theo, Agribank có điều kiện tăng quy mô trái phiếu phát hành để tăng vốn cấp 2, nhờ đó tạo điều kiện tăng dư nợ cho vay, doanh thu tăng thêm từ 4.500 tỷ đồng đến 5.000 tỷ đồng. Theo đó, Agribank sẽ tăng nộp ngân sách Nhà nước tương ứng 900 - 1.000 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận còn lại khoảng 1.000 - 1.200 tỷ đồng.

Không những thế, việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank còn giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp cho Agribank, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng trong quá trình cổ phần hóa và gia tăng giá trị thặng dư cổ phần hóa. Đảm bảo duy trì và phát huy vai trò chủ lực của Agribank trong đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn; thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong hỗ trợ các đối tượng chính sách, vùng đặc biệt khó khăn, thực hiện các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Ngoài ra, nó còn tạo điều kiện cho hàng triệu hộ nông dân có vốn sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, hạn chế tín dụng đen, góp phần ổn định đời sống nông dân và ổn định xã hội; hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, đầu tư công nghệ, hoạt động hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế đất nước.

Đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước, Chính phủ đã xây dựng phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2019, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 44.

Tại Nghị quyết số 936/NQ-UBTVQH14 ngày 05/5/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019; trong đó đã phân bổ 14.124 tỷ đồng để bù hụt thu ngân sách trung ương năm 2020 và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, và giao Chính phủ phân bổ cụ thể theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội; báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất về kết quả phân bổ, sử dụng tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại Công văn số 11047-CV/VPTW ngày 25/11/2019, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020, Chính phủ đã thảo luận và thống nhất việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank là cần thiết, cấp bách, cần thực hiện ngay trong năm 2020; nguồn vốn cấp bổ sung từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019; mức bổ sung vốn điều lệ tương ứng với số lợi nhuận sau thuế thực nộp ngân sách nhà nước năm 2020 của Agribank, tối đa không quá 3.500 tỷ đồng.

Vì vậy, việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank là rất cần thiết, cấp bách và có căn cứ pháp lý để thực hiện (Luật số 69/2014/QH13); tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 quy định không dùng ngân sách nhà nước để cấp vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng thương mại. Do vậy, việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ ngân sách nhà nước phải báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định./.

Dương Công Chiến

Nguồn:

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,50
3,70
4,70
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,75
2,75
3,25
4,55
4,55
5,45
5,55
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,70
3,70
3,70
5,60
5,70
6,20
6,50
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.090 23.400 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.115 23.395 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.095 23.395 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.090 23.380 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.150 23.360 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.150 23.360 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.110 23.467 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.116 23.402 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.115 23.390 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.170 23.410 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
68.050
68.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
68.050
68.750
Vàng SJC 5c
68.050
68.770
Vàng nhẫn 9999
53.700
54.650
Vàng nữ trang 9999
53.550
54.250