Tạo động lực cho những thành công mới

10:13 | 26/06/2020

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo, giai đoạn 2015-2020 và tổng kết 10 năm thực hiện phong trào phụ nữ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", giai đoạn 2010-2020.

Ghi sâu lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phong trào thi đua tại NHCSXH Chi nhánh Quảng Ngãi luôn được quan tâm đúng mức, từ đó đã tạo động lực, tinh thần khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ viên chức, người lao động. Điều này tạo sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tạo thành sức mạnh ra sức thi đua vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Ngành giao, góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Doanh số cho vay của chi nhánh từ năm 2015 - 31/5/2020 đạt trên 5.104 tỷ đồng, với 169.864 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay. Trong đó, doanh số cho vay tập trung chủ yếu vào các chương trình như cho vay hộ cận nghèo; cho vay hộ nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; hộ mới thoát nghèo; cho vay nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn và cho vay giải quyết việc làm...

NHCSXH Chi nhánh Quảng Ngãi khen thưởng động viên người lao động

Ngoài ra, trong giai đoạn 2015-2020, NHCSXH các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cho vay một số chương trình đặc thù, mang tính an sinh xã hội như cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg; cho vay theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg; cho vay hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển chăn nuôi theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP; cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg; cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP; cho vay xuất khẩu lao động; cho vay học sinh sinh viên.

Kết quả trong giai đoạn vừa qua, tổng dư nợ thông qua 18 chương trình tín dụng đạt trên 3.545 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng đã giúp cho hàng trăm nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình tạo việc làm. Nhờ đó, có nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả cao, nhiều mô hình làng nghề truyền thống đã phát triển góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Những thành công này đã đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 15,19% năm 2015 xuống còn 7,69%; hộ cận nghèo từ 8,84% năm 2015 còn 7,21%; có 1 huyện thoát huyện nghèo 30a (Sơn Hà), 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Nghĩa Hành) và trên 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thông qua phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể, cá nhân đã thể hiện tinh thần trách nhiệm ý chí quyết tâm với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển". Từ đó đã có nhiều sáng tạo, đột phá, mang lại hiệu quả chất lượng trong công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là những gương sáng, tiêu biểu, xuất sắc, là hạt nhân tiêu biểu, lan tỏa, động lực khí thế thi đua trong ý chí và hành động của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị. Trong 5 năm qua, toàn chi nhánh đã có 68 lượt tập thể và 137 cá nhân được tặng 372 lượt bằng khen, giấy khen.

Cũng trong dịp này NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi cũng tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và việc đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập lao động, sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc với cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác. Kết quả có 5 tập thể và 24 cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Chia sẻ về định hướng thi đua thời gian tới của đơn vị, ông Trần Duy Cường – Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Quảng Ngãi cho biết, bám sát định hướng hoạt động của NHCSXH Trung ương và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020 -2025, chi nhánh tập trung chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện tốt cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, ưu tiên tập trung vốn cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, xã xây dựng nông thôn mới; triển khai đề án giảm nghèo bền vững và góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Cụ thể, NHCSXH Chi nhánh Quảng Ngãi tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt một số chỉ tiêu chủ yếu như tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến cuối năm 2025 là 6.000 tỷ đồng, tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm là từ 8 - 10%. Nguồn vốn địa phương chuyển sang ủy thác cho vay giai đoạn 2015-2020 tăng trưởng đạt khoảng 300 tỷ đồng.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả về củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố Tổ TK&VV, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên; hạn chế phát sinh nợ quá hạn, không để xảy ra nợ bị chiếm dụng; coi trọng công tác thu nợ, thu lãi, nâng cao chất lượng hiệu quả sử dụng vốn vay. Phấn đấu không để nợ quá hạn phát sinh tăng, duy trì ở mức dưới 0,3%

Về các giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025, ông Trần Duy Cường chia sẻ, các bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, rút ra từ thực tiễn phong trào thi đua trong các năm qua, nhằm phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào nề nếp theo đúng quy định và trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ công tác giai đoạn 2020-2025. NHCSXH Chi nhánh Quảng Ngãi đặc biệt coi trọng công tác thi đua khen thưởng phải gắn kết với các chương trình khác như đánh giá quy hoạch cán bộ, đào tạo, phát triển Đảng viên làm lành mạnh thêm động lực phấn đấu của cá nhân, tập thể trong đơn vị.

Hưởng ứng phát huy và thực hiện tốt các hoạt động phong trào thi đua do NHCSXH và địa phương phát động. Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước các cấp.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng chi nhánh và trách nhiệm cá nhân của các thành viên hội đồng. Tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực, trao đổi kiến thức cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng. Duy trì và phát động các phong trào thi đua quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm và cả năm; các đợt thi đua ngắn ngày; thi đua chuyên đề; thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với nội dung thiết thực nhằm tạo động lực mới trong công tác thi đua, đưa hoạt động của NHCSXH Chi nhánh Quảng Ngãi ngày càng phát triển và bền vững.

Thanh Trà

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.680 22.950 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.790 23.030 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.718 22.987 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.730 22.940 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.780 22.980 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.810 23.010 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.765 22.985 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.750 23.015 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.730 22.920 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.750 22.920 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
60.650
61.370
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
60.650
61.350
Vàng SJC 5c
60.650
61.370
Vàng nhẫn 9999
51.600
52.300
Vàng nữ trang 9999
51.300
52.000