Góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng:

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy kinh tế số làm trọng tâm

10:46 | 23/11/2020

Mới đây, trong phiên thảo luận tại tổ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đoàn đại biểu Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã có những ý kiến đóng góp tích cực vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

tiep tuc doi moi mo hinh tang truong lay kinh te so lam trong tam
Ngân hàng là một trong những lĩnh vực đi đầu về phát triển kinh tế số

Nhìn chung, Đảng bộ cơ quan NHTW nhất trí cao với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá khái quát những thành tựu đạt được của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và diện mạo đất nước qua 35 năm đổi mới. Đồng thời, đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những hạn chế khuyết điểm và những kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Dự thảo Báo cáo cũng đã phân tích, dự báo bối cảnh tình hình thế giới, những thuận lợi, thời cơ đan xen, những khó khăn, thách thức và yêu cầu mới đặt ra đối với việc phát triển đất nước trong những năm tới. Từ đó, đề ra những phương hướng, giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Các đột phá chiến lược đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã phản ánh đúng trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập và phát triển nhưng vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

tiep tuc doi moi mo hinh tang truong lay kinh te so lam trong tam

Bên cạnh đó, Đảng bộ cơ quan NHTW có một số ý kiến tham gia như sau:

1. Đối với dự thảo Báo cáo chính trị:

Phần đánh giá tổng quát (trang 1) cần nhấn mạnh hơn đến đại dịch Covid-19 xảy ra vào năm 2020 - năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, đây là vấn đề chưa từng có trong nhiều thập kỷ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Đảng và Nhà nước ta đã có những phản ứng kịp thời, kiểm soát đại dịch và thực hiện các giải pháp ứng phó hiệu quả trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Tương tự, phần định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, đề nghị bổ sung vào bối cảnh thế giới (trang 25) các nhận định về việc đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động lâu dài trong những năm tới.

Đối với vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế (mục III, từ trang 32), nên đề cập sâu hơn các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế số, xã hội số, sản xuất thông minh, các mô hình sản xuất kinh doanh mới, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử để làm rõ hơn việc ứng dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (mục X), đề nghị nghiên cứu, bổ sung tại khổ thứ 2 trang 49 dự thảo Văn kiện về kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế biển và vùng ven biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; Xây dựng các khu kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân bám biển, đánh bắt xa bờ nhằm phù hợp với xu thế hiện nay khi khai thác tiềm năng biển, đảo là vấn đề quan trọng mang tính chiến lược ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và tình hình thực tiễn của Việt Nam.

Với nội dung “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (mục XIII, từ trang 58), Đảng bộ cơ quan NHTW đề xuất nghiên cứu, điều chỉnh nội dung theo hướng: “Không hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự” do nội dung này đã được nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Về các đột phá chiến lược, tại ý thứ 3 trang 71, đề nghị xem xét nhấn mạnh thêm việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Điều này phù hợp với xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các đột phá tại dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 ở khổ thứ hai, trang 130 dự thảo Văn kiện.

tiep tuc doi moi mo hinh tang truong lay kinh te so lam trong tam

2. Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Đảng ủy cơ quan NHTW đề nghị rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các nội dung tương ứng với các ý kiến đóng góp với dự thảo Báo cáo chính trị như nêu ở trên để đảm bảo thống nhất. Tại khổ thứ 2 trang 85, đề nghị nghiên cứu lại số liệu về dự trữ ngoại hối Nhà nước các năm 2010, 2015 và cuối kỳ Chiến lược.

3. Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Đảng ủy cơ quan NHTW cũng đề xuất rà soát, điều chỉnh các nội dung để đảm bảo thống nhất với dự thảo Báo cáo chính trị. Tại trang 210, đề nghị cân nhắc lại chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ở mức khoảng 6,5 - 7,0% do dự báo đại dịch Covid-19 có thể còn tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu trong nhiều năm tới.

Ngoài ra, tại phần IV, mục 2, điểm 2.2, trang 219, khổ cuối, đề nghị bổ sung nội dung: Thực hiện các giải pháp tăng vốn cho các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, là vấn đề đặc biệt quan trọng để đảm bảo tính bền vững tài chính theo hướng tiệm cận dần các thông lệ quốc tế.

Trần Việt Bắc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW

Nguồn:

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.230 23.540 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.255 23.535 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.235 23.535 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.250 23.525 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.750 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.274 23.789 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.249 23.540 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.230 23.530 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.300 23.550 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.400
67.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.400
67.400
Vàng SJC 5c
66.400
67.420
Vàng nhẫn 9999
52.700
53.600
Vàng nữ trang 9999
52.600
53.200