Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng: Luôn nỗ lực vì sự nghiệp đào tạo của ngành Ngân hàng

08:26 | 16/11/2022

Chặng đường 16 năm đã trôi qua cùng với bao đổi thay của đất nước, Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, đổi mới và phát triển, ngày càng khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của một cơ sở đào tạo trong lĩnh vực ngân hàng. Đặc biệt, năm 2022 là cột mốc đánh dấu nhiều sự chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

Chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới

Mười sáu năm qua, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của NHNN, với những nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động, Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng đã từng bước phát triển về cơ cấu tổ chức, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, đổi mới mô hình hoạt động.

Chừng đó năm, Trường đã tổ chức được gần 1.600 khóa học với trên 85.000 lượt cán bộ tham gia và hơn 9.500 ngày đào tạo. Số lượng cán bộ được đào tạo liên tục tăng qua các năm, đối tượng được đào tạo không ngừng được mở rộng. Không chỉ đào tạo cho cán bộ NHNN, Trường đã đào tạo được hàng trăm khóa với hàng chục nghìn lượt cán bộ cho các TCTD.

Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn cả về khách quan và chủ quan, nhưng tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động của Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng đã nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực đổi mới các công tác liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể, Trường đã tổ chức được 94 lớp trong kế hoạch, vượt 30% so với 72 lớp trong kế hoạch được Thống đốc giao đầu năm và cũng là số lượng lớp lớn nhất từ trước tới nay Trường tổ chức.

truong boi duong can bo ngan hang luon no luc vi su nghiep dao tao cua nganh ngan hang

Xuất phát từ nhu cầu của người học và đơn vị, được thiết kế theo yêu cầu của các vụ, cục, chi nhánh, phù hợp định hướng phát triển của NHNN và của Ngành, các chương trình đào tạo cũng đa dạng hơn, bồi dưỡng có hệ thống từ cấp độ nền tảng đến nâng cao, trang bị cho người học khối lượng kiến thức, kỹ năng để áp dụng được hiệu quả trong thực tế công tác.

Bên cạnh đó, trong năm qua, Trường đã ban hành và áp dụng bộ quy trình nội bộ ISO 9001:2015 về việc xây dựng chương trình đào tạo. Từ đó, chủ động xây dựng trước kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, công tác mời giảng viên theo từng quý, tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ, cục chủ động hơn trong việc bố trí nhân sự tham gia giảng dạy và giúp giảng viên có kế hoạch cụ thể để chuẩn bị tốt công tác giảng dạy, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng.

Bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ và của Ngành, Trường cũng tích cực tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng với các chủ đề khác nhau liên quan đến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đồng thời đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động. Qua đó, nâng cao hiệu quả công việc cũng như tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí đào tạo, tăng tỷ lệ đào tạo cho cán bộ và góp phần giảm thiểu chi phí chung của toàn Ngành.

Trường cũng đã thực hiện tốt, hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từ việc mua sắm trang thiết bị tới công tác tổ chức khóa đào tạo, bám sát Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của NHNN, Quyết định số 123/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN ban hành chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Cụ thể, Trường đã tiết kiệm được so với khái toán hơn 600 triệu đồng (trong tổng kinh phí được cấp năm 2022 là 4,381 tỷ đồng), tương đương khoảng 15% mức kinh phí đào tạo được giao.

truong boi duong can bo ngan hang luon no luc vi su nghiep dao tao cua nganh ngan hang

Ngoài ra, Trường còn tích cực đẩy mạnh dịch vụ đào tạo với 70 lớp ngoài kế hoạch có tổng doanh thu khoảng 8,5 tỷ đồng, tỷ lệ tích lũy bình quân hơn 20%, đạt mức tăng trưởng rất cao so với năm 2021 và bình quân các năm trước, góp phần thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên của Trường và thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động của Trường.

Cùng với đó, Trường đã rất nỗ lực trong việc tự chủ tài chính, đảm bảo thu nhập cho cán bộ của Trường.

Tự tin vững bước trên chặng đường mới

Trong thời gian tới, theo chủ trương của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, dự kiến mô hình tổ chức của Trường sẽ thay đổi.

Dù vậy, nhiệm vụ chính trị của Trường là đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngân hàng phục vụ yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của NHNN và của ngành Ngân hàng theo quy hoạch, kế hoạch đã được Thống đốc phê duyệt sẽ luôn không thay đổi.

Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngành Ngân hàng cần kịp thời đổi mới, có những quyết sách phù hợp để nắm bắt tốt những cơ hội và xu hướng then chốt, vượt qua những thách thức, đảm bảo được sự phát triển an toàn, bền vững của toàn hệ thống. Để làm được điều này, đòi hỏi Trường có sự thay đổi, cập nhật thường xuyên và liên tục nội dung, chương trình đến phương thức đào tạo, bồi dưỡng để phù hợp với tình hình mới.

truong boi duong can bo ngan hang luon no luc vi su nghiep dao tao cua nganh ngan hang

Cụ thể, tiếp tục đổi mới toàn diện về nội dung chương trình, phương pháp, hình thức đào tạo bồi dưỡng, phù hợp yêu cầu phát triển của ngành Ngân hàng; Thực hiện hiệu quả các hình thức đào tạo hiện đại và tiện dụng như đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến với nhiều loại hình và cấp độ đào tạo khác nhau.

Hai là, xây dựng khung đào tạo và các chuyên đề đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cán bộ ở các đơn vị trong NHNN, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn, các tổ chức uy tín trong nước và trên thế giới để xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao trên cơ sở hợp tác theo hướng gắn chặt chẽ giữa quá trình đào tạo với thực tiễn công việc. Trên cơ sở đó, tập trung phát triển có chất lượng các chương trình đào tạo, gắn đào tạo với vị trí việc làm, chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp, chức danh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng có tính chuyên nghiệp cao đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn của công việc trong bối cảnh mới.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và mở rộng các kênh đào tạo dựa trên nền tảng công nghệ thông tin.

Bốn là, tập trung đầu tư, phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu về các mảng công việc khác nhau của ngành Ngân hàng, có kinh nghiệm thực tế và có kỹ năng truyền đạt kiến thức tốt, ứng dụng thành thạo các công nghệ mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo mọi điều kiện để mời được các chuyên gia giỏi trong và ngoài ngành của từng lĩnh vực tham gia giảng dạy.

Năm là, tiếp tục phát huy sự năng động, tự chủ, sáng tạo, thích ứng trong tình hình mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường theo mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng đã đề ra.

Với truyền thống tốt đẹp, sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của nhà Trường cùng với sự tâm huyết của đội ngũ các thầy cô giáo, Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng tin tưởng rằng, sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Ngành và của xã hội.

Quỳnh Trang

Nguồn:

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,10
7,40
7,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
7,00
7,20
7,40
8,10
Sacombank
-
-
-
-
5,70
5,80
5,90
8,30
8,60
8,90
9,00
Techcombank
1,00
-
-
-
5,90
5,90
5,90
8,50
8,50
8,70
8,70
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
8,10
8,10
8,50
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
9,35
9,45
9,50
9,50
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,10
6,10
7,40
7,40
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,80
7,10
7,40
7,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.250 23.620 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.295 23.595 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.258 23.618 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.280 23.610 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.300 23.580 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.250 23.700 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.263 23.648 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.299 23.620 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.270 23.850 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.320 23.630 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.700
67.520
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.700
67.500
Vàng SJC 5c
66.700
67.520
Vàng nhẫn 9999
54.000
55.100
Vàng nữ trang 9999
53.700
54.700