09:22 | 05/06/2019

Nhiều giải pháp nhằm hạn chế tín dụng đen

Chỉ ngành Ngân hàng vào cuộc quyết liệt thì hiệu quả các giải pháp hạn chế tín dụng đen sẽ chậm hơn và không thể giải quyết triệt để mà cần có sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội...

Hạn chế 'tín dụng đen' - Ghi nhận những nỗ lực từ phía ngành Ngân hàng
Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tài chính vi mô góp phần hạn chế tín dụng đen


Việc nâng hạn mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với khách hàng là góp phần hạn chế tín dụng đen

Kế hoạch hành động

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định 1178/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Chỉ thị 12.

Tại Kế hoạch hành động này, Thống đốc NHNN đã giao 7 nhiệm vụ lớn cho các vụ, cục chức năng phải triển khai rốt ráo, đồng bộ để triển khai hiệu quả Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ.

Đơn cử, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân; nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có các chính sách mở rộng, đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

Ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, phát huy tiềm năng, nội lực của nền kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn theo hướng thuận lợi để mọi tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các TCTD, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý trước pháp luật, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung. Chỉ đạo hệ thống ngân hàng quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến tín dụng đen…

Trong kế hoạch của ngành Ngân hàng, Thống đốc cũng yêu cầu các vụ, cục, đơn vị liên quan phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật về công tác giám định tài chính nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc đối với các vụ án hình sự liên quan đến tín dụng đen.

Cần sự hợp lực của các bộ, ngành

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, nhận rõ hậu quả tín dụng đen, thời gian qua, NHNN vào cuộc rất quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp yêu cầu các TCTD đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân tiếp cận vốn; có giải pháp tín dụng phù hợp đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Theo đó, thời gian qua NHNN đã chủ động khảo sát tại một số địa phương để nắm bắt nhu cầu vốn chính đáng của người dân. Trên cơ sở kết quả khảo sát NHNN triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen. Đồng thời có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, họp với các tổ chức chính trị xã hội nhằm tăng cường phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng nhằm hạn chế tín dụng đen. Giải pháp quan trọng nữa là NHNN hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để chính sách đi vào thực tiễn thuận lợi, phát huy hiệu quả cao.

Cụ thể, NHNN đã sửa đổi các quy định về cho vay tiêu dùng để tạo điều kiện cho các TCTD, nhất là các công ty tài chính mở rộng các sản phẩm tín dụng tiêu dùng, điểm giới thiệu dịch vụ phù hợp với nhu cầu vay tiêu dùng của người dân, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng mức cho vay hộ nghèo từ 50 triệu lên 100 triệu đồng và kéo dài thời hạn cho vay từ 60 tháng lên 120 tháng đối với hộ nghèo thực hiện từ 1/3/2019.


Cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành để ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen

Bên cạnh các giải pháp đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của người dân, DN… NHNN chỉ đạo các TCTD dành nguồn vốn nhất định để phát triển các sản phẩm cho vay phục vụ tiêu dùng chính đáng, cấp bách của người dân đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu đông dân cư lao động. Trong đó Agribank đã tiên phong triển khai chương trình tín dụng tiêu dùng 5.000 tỷ đồng với các món vay tiêu dùng tối đa 30 triệu đồng không có tài sản bảo đảm, xét duyệt, giải ngân trong ngày.

NHNN cũng yêu cầu các TCTD đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay; đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, triển khai hình thức ngân hàng lưu động xuống tận địa bàn thôn, xã để cho vay thay vì người dân phải đến trụ sở ngân hàng. Các TCTD chủ động linh hoạt áp dụng các hình thức tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được tăng cường nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay cho các đối tượng xã hội đen cho vay nặng lãi.

Đặc biệt, thời gian qua, các TCTD đã chủ động phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân về các chương trình, chính sách tín dụng và cách thức tiếp cận vốn vay đồng thời giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về các thủ đoạn của các đối tượng cho vay nặng lãi và tác hại của tín dụng đen.

Với sự quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng tín dụng đã mang lại hiệu quả tích cực. Theo số liệu mới nhất của NHNN đến ngày 22/5/2019, dư nợ toàn quốc đạt 7.582.668 tỷ đồng, tăng 5,15% so với cuối năm 2018. Riêng cho vay đối với hộ nghèo, từ khi áp dụng nâng mức cho vay lên 100 triệu đồng, doanh số cho vay đến cuối tháng 5/2019 đạt 4.016 tỷ đồng, trong đó, doanh số cho vay đối với món vay trên 50 triệu đồng đạt 666 tỷ đồng…

Đến cuối tháng 4/2019, dư nợ tín dụng phục vụ đời sống chiếm 19,86% dư nợ toàn hệ thống, tăng 5,6% so với tháng 12/2018 (cùng kỳ năm 2018 tăng 3,93%). Chương trình tín dụng tiêu dùng 5.000 tỷ của Agribank đang triển khai khá hiệu quả. Tính đến cuối tháng 4/2019, doanh số cho vay lũy kế đạt 471 tỷ đồng cho gần 22.000 khách hàng vay, dư nợ đạt 361 tỷ đồng với gần 16.900 khách hàng còn dư nợ.

Tuy nhiên, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nhận thấy chỉ ngành Ngân hàng vào cuộc quyết liệt thì hiệu quả các giải pháp hạn chế tín dụng đen sẽ chậm hơn và không thể giải quyết triệt để mà cần có sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội. NHNN cũng kỳ vọng rằng với những giải pháp mở rộng tín dụng của ngành Ngân hàng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sẽ giúp người dân hiểu, nhận diện và dần bài trừ nạn tín dụng đen.

Đánh giá cao những giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen của NHNN Việt Nam, Ông Đinh Duy Vượt - Phó trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, những giải pháp của NHNN đưa ra rất thiết thực kịp thời đáp ứng lòng dân của cử tri, tín dụng đen phải được đầy lùi.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.115 23.265 25.580 26.485 29.483 29.985 205,48 219,80
BIDV 23.145 23.265 25.654 26.405 29.550 30.112 207,71 214,54
VietinBank 23.136 23.266 25.577 26.412 29.450 30.090 210,59 216,59
Agribank 23.145 23.255 25.487 25.879 29.437 29.920 210,88 214,73
Eximbank 23.140 23.250 25.598 25.952 29.595 30.004 211,83 214,76
ACB 23.130 23.255 25.607 25.960 29.652 29.985 212,03 214,95
Sacombank 23.103 23.263 25.611 26.063 29.639 30.044 211,06 215,58
Techcombank 23.134 23.274 25.364 26.360 29.277 30.200 210,41 217,59
LienVietPostBank 23.130 23.250 25.536 26.011 29.626 30.065 211,35 215,28
DongA Bank 23.160 23.250 25.620 25.940 29.590 29.990 208,40 214,30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.480
41.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.480
41.750
Vàng SJC 5c
41.480
41.770
Vàng nhẫn 9999
41.470
41.920
Vàng nữ trang 9999
40.950
41.750