Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La: Huyền thoại nơi đại ngàn

08:28 | 26/11/2020

Những năm qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La đã tích cực khơi thông nguồn vốn, nhất là tại địa phương, mở rộng đầu tư tín dụng đến các thành phần kinh tế góp phần tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo việc làm nâng cao đời sống cho người lao động.

Trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn

Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La "đóng quân" giữa đại ngàn Tây Bắc với nhiệm vụ chủ lực là hỗ trợ nông dân, nông nghiệp, nông thôn phát triển để "miền núi tiến kịp miền xuôi". Không quản ngại khó khăn gian khổ, những cán bộ Agribank chi nhánh Sơn La đang ngày đêm cõng vốn đến với từng hộ dân, từng bản làng để giúp họ thoát đói, thoát nghèo góp phần viết nên những huyền thoại về phát triển kinh tế nơi đại ngàn...

Những năm qua, ngân hàng đã tích cực khơi thông nguồn vốn, nhất là tại địa phương, mở rộng đầu tư tín dụng đến các thành phần kinh tế góp phần tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo việc làm nâng cao đời sống cho người lao động.

Từ năm 2014 đến năm 2018, Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La đã khắc phục khó khăn, hoạt động kinh doanh đạt mức tăng trưởng cao về tất cả các chỉ tiêu. Tổng nguồn vốn đến cuối năm 2018 đạt 7.337 tỷ đồng, tăng 2.382 tỷ so với cuối năm 2014, bình quân tăng 48%/năm, tốc độ tăng trưởng đạt 9,6%/năm; luôn đạt kế hoạch Agribank giao hàng năm. Cơ cấu nguồn vốn tiếp tục chuyển đổi theo hướng ổn định, tỷ lệ tiền gửi dân cư chiếm trên 90% trên tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn nội tệ bình quân năm 2018 đạt 18 tỷ đồng/cán bộ, tăng 4 tỷ đồng tương ứng tăng 22,2% so với năm 2014 (năm 2014 đạt 14 tỷ đồng/cán bộ). So với các tổ chức tín dụng trên địa bàn, thị phần vốn huy động của chi nhánh trong 5 năm qua luôn chiếm tỷ trọng 27% và luôn giữ vững thị phần và thị trường.

agribank chi nhanh tinh son la huyen thoai noi dai ngan

Các chỉ tiêu nguồn vốn huy động, dư nợ cho vay, lợi nhuận, thu dịch vụ bình quân giai đoạn (2014-2018) đều tăng trưởng rất cao. Đặc biệt, chi nhánh luôn xác định tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, do đó tỷ lệ nợ xấu luôn được khống chế dưới mức quy định của Agribank, lợi nhuận hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch giao, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và có lương năng suất.

Trong 5 năm qua, tín dụng của chi nhánh luôn tăng trưởng đúng định hướng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh trên địa bàn, luôn chiếm gần 50% thị phần so với các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Cơ cấu tín dụng tiếp tục được chuyển đổi theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, tập trung vào khu vực nông nghiệp, nông thôn nông dân. Tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn hàng năm luôn chiếm trên 92%/ tổng dư nợ. Mặc dù tốc độ tăng trưởng dư nợ trong 5 năm qua ở mức khá cao, nhưng chất lượng tín dụng của chi nhánh luôn được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu luôn được khống chế ở mức thấp hơn 2%, thấp hơn mức quy định của ngành và thấp hơn kế hoạch giao. Đặc biệt là trong năm 2015, nợ xấu của chi nhánh chỉ chiếm 0,002% trên tổng dư nợ, thể hiện sự quản lý chặt chẽ chất lượng tín dụng của chi nhánh.

Trong những năm gần đây, Agribank Sơn La đã tích cực triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công như thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; Tập trung triển khai phát triển khác sản phẩm dịch vụ: thanh toán tiền điện, nước qua tài khoản ngân hàng, thấu chi qua tài khoản phát hành thẻ...

Trong 5 năm liền (2014-2018), chi nhánh luôn đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc. Năm 2015, Agribank chi nhánh Sơn La là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn hệ thống; trong các năm 2014, 2015, 2016, chi nhánh đều được tặng Cờ thi đua của Thống đốc NHNN. Chi nhánh luôn giữ truyền thống đoàn kết, các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh, không để xảy sai phạm đáng kể, đời sống cán bộ viên chức ngày càng được nâng cao; Luôn nộp đủ, đúng các loại thuế và các khoản bảo hiểm và các khoản thu khác theo quy định và đúng thời hạn.

Theo ông Phạm Văn Hoa, Giám đốc Agribank chi nhánh Sơn La thì "bí quyết" để chi nhánh làm được điều đó là nhờ ngân hàng đã mở rộng hệ thống các điểm giao dịch, tổ vay vốn lưu động tạo điều kiện cho khách hàng rút ngắn thời gian đi lại, phục vụ tốt, đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách hàng vay vốn, khơi tăng nguồn vốn…

Đường tới Huân chương

Ngoài thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tập thể Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, triển khai nhiều chương trình từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn với tổng giá trị gần 70 tỷ đồng cho đến nay thông qua hỗ trợ bằng tiền hoặc vật chất như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm cho hộ nghèo; xây dựng trường học, trạm y tế; tặng thiết bị học tập... Hàng năm, cán bộ, người lao động Agribank chi nhánh Sơn La đều trích từ 3 - 4 ngày lương ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ tình nghĩa, thực hiện các hoạt động thiện nguyện…

agribank chi nhanh tinh son la huyen thoai noi dai ngan
Giao dịch viên Agribank Sơn La luôn gần gũi, cởi mở, thân tình và chia sẻ với khách hàng

Đặc biệt, trong 5 năm qua, Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La đã tham gia rất tích cực cùng các cơ quan chức năng tại địa phương để hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc, hỗ trợ nguồn vốn cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân... Cùng với đó, tiếp nhận và giải ngân các dự án ủy thác đầu tư, là đầu mối giải ngân vốn công trình Thuỷ điện Sơn La, Thuỷ điện Lai Châu và nhiều công trình thủy điện khác đạt hiệu quả cao.

Trong hoạt động nghiệp vụ, với tinh thần trách nhiệm cao thời gian vừa qua các cán bộ Agribank chi nhánh Sơn La không để xảy ra mất mát, thiếu hụt quỹ. Họ cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong 5 năm, toàn chi nhánh đã phát hiện tổng số 6.190 món tiền thừa và trả lại cho khách hàng với tổng giá trị là 11.457 triệu đồng.

Cùng với đó, chi nhánh cũng được Agribank ghi nhận và đánh giá cao trong việc nghiên cứu triển khai các sáng kiến, nghiên cứu khoa học. Từ năm 2014 đến 2018, đã có 135 đề tài chiến sỹ thi đua cấp cơ sở của chi nhánh được Agribank công nhận, chi nhánh cũng có 5 chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng. Các đề tài chiến sỹ thi đua đều được áp dụng có hiệu quả tại đơn vị trong công tác huy động nguồn vốn, phát triển sản phẩm dịch vụ, tăng trưởng dư nợ kết hợp bán chéo sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động của giao dịch viên… đưa hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La ngày một phát triển.

Nổi bật, trong năm 2018, nhiều đề tài sáng kiến khoa học của Agribank tỉnh Sơn La được nghiệm thu và trao thưởng như: Quản lý hồ sơ tài liệu chứng từ bằng phần mềm lưu trữ; Cho vay qua tổ vay vốn, tổ cho vay lưu động (tại điểm giao dịch trung tâm cụm, xã); Quản lý lao động bằng phần mềm chấm công (trên máy tính của từng cán bộ) và 12 sáng kiến ứng dụng phần mềm để nâng cao năng suất lao động và công tác quản trị điều hành. Đây là phần mềm quản lý lao động đang phát huy hiệu quả rất tốt tại Agribank Sơn La trong những năm qua, gắn trách nhiệm và ý thức của người lao động trong việc chấp hành nội quy lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là công cụ hữu hiệu để có thể quản trị lao động một cách hiệu quả, định lượng được, giá trị hóa được công sức và đóng góp của người lao động, đồng thời giúp cho công tác quản trị giám sát từ xa từ tỉnh đến các chi nhánh loại II hàng ngày, hàng giờ, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

Với những kết quả ấy, chi nhánh vinh dự được ghi nhận bằng các danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất; Cờ Thi đua của Chính phủ. Bộ Công an tặng Cờ Thi đua về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen đối với chi nhánh và 2 cá nhân về những thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020. Nhiều năm liền, tập thể chi nhánh được tặng Cờ Thi đua của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và UBND tỉnh Sơn La. Được Agribank công nhận là tập thể Lao động xuất sắc, đơn vị trong sạch vững mạnh. Nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba…

Hòa Anh

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.820 23.050 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.860 23.060 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.835 23.055 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.885 23.080 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.860 23.040 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.860 23.040 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.858 23.073 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.850 23.065 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.880 23.060 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.900 23.040 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.700
57.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.700
57.400
Vàng SJC 5c
56.700
57.420
Vàng nhẫn 9999
51.150
51.850
Vàng nữ trang 9999
50.850
51.550