Chỉ thị 40 phát huy hiệu quả thiết thực

10:00 | 28/05/2021

Một chính sách đúng, trúng, hợp lòng dân đã làm thay đổi từ nhận thức đến hành động, việc kết nối sức mạnh chính trị và tín dụng chính sách mang lại những hiệu quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

chi thi 40 phat huy hieu qua thiet thuc Chỉ thị 40-CT/TW: Tạo bước chuyển mạnh mẽ về tín dụng chính sách
chi thi 40 phat huy hieu qua thiet thuc Chỉ thị 40: Chủ trương đúng, thực hiện tốt, hiệu quả cao
chi thi 40 phat huy hieu qua thiet thuc Tô đậm thêm tính nhân văn của tín dụng chính sách xã hội

Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trước hiệu quả hoạt động của NHCSXH, ngày 22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Có thể nói, đây là chỉ thị rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào DTTS... vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Ngay sau khi Chỉ thị 40 được ban hành, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bảo Thắng đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành văn bản, kế hoạch nhằm quán triệt, tuyên truyền đến các xã, thị trấn và tổ chức thực hiện Chỉ thị 40 có hiệu quả.

Sau 7 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 40 đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của NHCSXH huyện Bảo Thắng đạt được nhiều kết quả khả quan. Cấp uỷ, chính quyền địa phương đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. Huyện ủy, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NHCSXH huyện thực hiện hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tốt với NHCSXH, đặc biệt ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

chi thi 40 phat huy hieu qua thiet thuc
NHCSXH giải ngân vốn cho các hộ trong Tổ liên kết Phụ nữ khởi nghiệp

NHCSXH và tổ chức hội, đoàn thể các cấp đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý vốn tín dụng chính sách; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ủy thác; thay đổi phương pháp tập huấn đối với cán bộ làm ủy thác, phân tích đánh giá những hạn chế trong công tác ủy thác để tập trung vào hướng dẫn những khâu còn yếu.

Với điều kiện kinh tế của huyện còn nhiều khó khăn, song đến nay, huyện đã cân đối ngân sách và chuyển qua NHCSXH huyện theo Chỉ thị 40 số tiền là 4 tỷ đồng, nguồn vốn trên đã giúp cho 93 hộ được vay vốn, tạo việc làm cho 130 lao động tại 14 xã, thị trấn. Từ nguồn vay của NHCSXH các hộ gia đình đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật đưa các giống cây trồng vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Phát triển nhiều mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp, trang trại trồng cây ăn quả, trồng cây quế, mỡ, nuôi trồng thuỷ sản… thu nhập của người dân tăng lên rõ rệt, chất lượng cuộc sống được cải thiện, kinh tế hộ gia đình được ổn định... Đồng thời cải tạo, xây mới các công trình vệ sinh, nước sạch nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Cùng với các chương trình mục tiêu của Nhà nước, các dự án của tỉnh, của huyện đầu tư.

Nguồn vốn cho vay từ NHCSXH đã góp phần không nhỏ vào kết quả chuyển dịch cơ cấu sản xuất có bước chuyển biến tích cực, tình hình kinh tế - xã hội ở khu vực nông nghiệp, nông thôn ngày càng được ổn định và nâng cao… Công tác giảm nghèo có chuyển biến tích cực, trong 5 năm qua đã có trên 7.500 lượt hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho trên 680 lao động; 450 lượt học sinh được vay vốn để đi học chuyên nghiệp và học nghề; xây mới và cải tạo 5.900 công trình nước sạch và công trình vệ sinh… đã có nhiều hộ có tiền gửi tiết kiệm hoặc giúp đỡ các hộ khác làm giàu, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Điển hình như hộ bà Tạ Thị Hợi thôn Làng Trưng xã Sơn Hà, được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm (nguồn vốn của huyện ủy thác thông qua đề án Phụ nữ khởi nghiệp) với số tiền 100 triệu đồng, qua kiểm tra hộ vay đang trồng và chăm sóc 10 ha rừng quế (5 ha cây đã khép tán cho thu hoạch tỉa), gần 700 con gà mái đẻ; 3 con lợn nái và 30 con lợn bột đã đến kỳ xuất chuồng… Cùng với thu nhập từ cắt tỉa rừng quế, chăn nuôi lợn nái, gà, cá và các sản phẩm khác, gia đình bà Hợi còn tổ chức thu mua lá, vỏ, gỗ cây quế của các hộ dân trong vùng với sản lượng khoảng 10 tấn/ngày, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động và 10 lao động thời vụ. Ước hàng năm tổng thu nhập của gia đình sau khi đã trừ chi phí đạt 300 triệu đồng và đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi được Trung ương Hội Phụ nữ tặng Bằng khen.

chi thi 40 phat huy hieu qua thiet thuc
Nhiều gia đình vay vốn ưu đãi nuôi trâu sinh sản hiệu quả

Hộ bà Vũ Thị Hiến ở thôn Bắc Ngầm xã Xuân Quang được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm (nguồn vốn của huyện ủy thác thông qua đề án Phụ nữ khởi nghiệp) với số tiền 100 triệu đồng, đầu tư xây dựng nhà xưởng và ươm trồng hơn 1 vạn bầu nấm, cải tạo vườn ươm hơn 10 vạn cây giống mỡ, quế, lát, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động và 7 lao động thời vụ… Thêm nữa là hộ ông Lê Văn Khiêm thôn Làng Trung, được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm với số tiền 100 triệu đồng để phát triển mô hình trồng và chiết xuất tinh dầu xả java. Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình thì hiện nay mô hình này đang tạo công ăn việc làm ổn định và thường xuyên cho 15 lao động trong thôn...

Có thể thấy, hiệu quả của tín dụng chính sách tại huyện Bảo Thắng đã giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Đến nay, tổng dư nợ của các chương trình tín dụng đạt 515 tỷ đồng, với 10.600 hộ gia đình vay vốn tại 14 xã, thị trấn. Điều hết sức quan trọng nữa là mạng lưới giao dịch của huyện đã về đến tận xã, 320 tổ vay vốn luôn làm tốt công tác ủy thác, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu.

Những kết quả trên đã khẳng định Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã và đang đi vào cuộc sống, tạo tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Một chính sách đúng, trúng, hợp lòng dân đã làm thay đổi từ nhận thức đến hành động, việc kết nối sức mạnh chính trị và tín dụng chính sách mang lại những hiệu quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Chính sách tín dụng không chỉ đáp ứng 100% nhu cầu mà còn để không một người dân nào “bị bỏ lại phía sau” trong hành trình thoát nghèo, phát triển bền vững, xây dựng huyện nông thôn mới.

Thu Lý

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.250 23.530 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.230 23.530 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.250 23.540 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.266 23.821 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.244 23.535 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.225 23.540 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.300 23.550 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.300
67.320
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.300
67.300
Vàng SJC 5c
66.300
67.320
Vàng nhẫn 9999
52.500
53.400
Vàng nữ trang 9999
52.400
53.000