Hoàn thiện thể chế, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động tiền tệ và ngân hàng

21:37 | 08/01/2024 Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp
aa
Chiều ngày 8/1/2024, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị về công tác hoàn thiện thể chế, điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối, tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, thanh tra giám sát. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các Phó Thống đốc NHNN; lãnh đạo các Vụ, Cục, 63 điểm cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành; lãnh đạo các NHTM…
Chính sách tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt góp phần quan trọng vào thành công chung của nền kinh tế Thủ tướng Chính phủ: NHNN đã phát huy tốt vai trò mạch máu nền kinh tế, giữ vững ổn định, an toàn hệ thống

Hoàn thiện thể chế, tăng cường thanh tra giám sát là nhiệm vụ trọng tâm của NHNN

Trình bày về công tác hoàn thiện thể chế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tạ Quang Đôn nhấn mạnh, đây là một trong ba nhiệm vụ nhận được sự quan tâm của Ban cán sự Đảng, Thống đốc. Trong năm 2023, công tác hoàn thiện thể chế đã tập trung nhiều vào công tác xây dựng Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, thứ 6 và mới đây tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để Quốc hội xem xét và thảo luận tiếp.

NHNN thường xuyên rà soát văn bản để kịp thời phát hiện các văn bản mâu thuẫn, chồng chéo; tập trung tháo gỡ khó khăn, có các giải pháp chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn hoạt động TCTD; Các văn bản ban hành bám sát vào cải cách hành chính, ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia để tạo điều kiện chuyển đổi số, thúc đẩy các hoạt động ngân hàng điện tử.

Hoàn thiện thể chế, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động tiền tệ và ngân hàng
Toàn cảnh Hội nghị

Một điểm thay đổi rất lớn trong công tác này đó là năm 2023, NHNN ban hành Thông tư số 17 quy định về kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng... Ưu điểm nữa trong công tác này cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới đó là sự tham gia rất kịp thời, chủ động của các TCTD trong quá trình xây dựng các thể chế. Một điểm nữa đó là trong năm 2023 NHNN đã đẩy mạnh truyền thông về các chương trình chính sách để tổ chức, cá nhân cũng như các đơn vị thuộc NHNN (bao gồm cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, giám sát tại các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các Vụ, cục thuộc NHNN) hiểu đúng và đầy đủ các chính sách được ban hành...

Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực từ phía NHNN cũng như các cơ quan, tổ chức có liên quan, tuy nhiên ông Đôn cho biết công tác hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động ngân hàng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như vẫn còn hiện tượng chậm trễ, thụ động trong quá trình hợp tác, chưa khắc phục được những hạn chế trong công tác luân chuyển, điều phối và số hóa tài liệu, văn bản, dẫn đến việc chậm tiến độ khi triển khai các công việc chung…

Để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ pháp lý về hoạt động ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, NHNN tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như khắc phục các hạn chế gây ảnh hưởng đến chất lượng hoàn thiện thể chế. Cụ thể, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đơn giản hóa quy trình gửi/nhận văn bản cũng như số hóa việc trao đổi thông tin, tài liệu; khắc phục một cách đồng bộ về mặt thể chế để xử lý những vướng mắc, khó khăn, bất cập cho người dân và doanh nghiệp… Các đơn vị thuộc NHNN cần chủ động, khẩn trương rà soát để phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, gây khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch.

Tại Hội nghị, Quyền Chánh Thanh tra NHNN Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ về công tác giám sát ngân hàng năm 2023 tiếp tục có sự gắn kết chặt chẽ với công tác thanh tra. Nội dung giám sát không chỉ dừng ở việc giám sát tình hình tuân thủ, chấp hành các quy định về an toàn trong hoạt động mà còn chú trọng giám sát, đánh giá rủi ro trong hoạt động của TCTD. Trên cơ sở đó đề xuất, định hướng các đối tượng, lĩnh vực cần tập trung thanh tra. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giám sát kịp thời hơn tình hình hoạt động của TCTD, nâng cao hiệu quả phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro. Qua công tác thanh tra, giám sát đã phát hiện các tồn tại, sai phạm trong hoạt động của các TCTD; từ đó phát hiện, kiến nghị, khuyến nghị và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để duy trì và giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động tiền tệ và ngân hàng, thúc đẩy các TCTD triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu.

Hoàn thiện thể chế, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động tiền tệ và ngân hàng
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Điều hành chính sách tiền tệ góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang điểm lại một số kết quả nổi bật trong điều hành chính sách tiền tệ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và an toàn hệ thống. NHNN phối hợp đồng bộ, khéo léo các công cụ chính sách tiền tệ (CSTT) để điều tiết tiền tệ phù hợp diễn biến tăng trưởng và lạm phát, đảm bảo thanh khoản hệ thống; kết hợp truyền thông kịp thời, hiệu quả. Nhờ đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát 3,25%; thị trường tiền tệ ổn định, thanh khoản thông suốt, an toàn hệ thống TCTD được đảm bảo; NHNN mua được ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước; xếp hạng tín nhiệm quốc gia được nâng lên.

Thị trường ngoại tệ ổn định, thanh khoản thông suốt, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. TCTD nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong tuân thủ pháp luật, kiểm tra, lưu giữ chứng từ đúng quy trình, đảm bảo giao dịch đúng mục đích. Thị trường được quản lý chặt chẽ nhưng tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp, thu hút dòng vốn nước ngoài. Tỷ giá tăng khoảng 2,9%.

Một trong những điểm sáng nhất trong điều hành chính sách tiền tệ đó là NHNN giảm liên tục 04 lần lãi suất điều hành với mức giảm 0,5-2,0%/năm trong bối cảnh lãi suất thế giới tiếp tục tăng và neo cao, duy trì thanh khoản hệ thống dồi dào để giảm lãi suất liên ngân hàng, từ đó hỗ trợ TCTD giảm lãi suất cho vay. Mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay giảm so với cuối năm 2022: lãi suất cho vay bình quân VND của giao dịch phát sinh mới giảm hơn 2,5%/năm, lãi suất cho vay của toàn bộ dư nợ giảm 0,7%/năm.

Song song với đó, NHNN chủ động, linh hoạt điều hành tín dụng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho nền kinh tế. Đến 31/12/2023, dư nợ đạt khoảng 13,56 triệu tỷ đồng, tăng 13,71% so với cuối năm 2022. Doanh số cấp tín dụng tiếp tục cao hơn các năm trước, cho thấy hệ thống tích cực giải ngân, thu nợ cũ để cho vay mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2023, hoạt động ngân hàng vẫn còn gặp một số khó khăn như tổng cầu suy giảm, khả năng hấp thụ vốn nền kinh tế khó khăn; kết quả một số chương trình tín dụng chưa đạt kỳ vọng; Các nguồn vốn khác như cổ phiếu, trái phiếu, khó khăn thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản chưa được giải quyết triệt để…

Năm 2024, triển vọng kinh tế thế giới nhiều bất trắc. Tăng trưởng toàn cầu dự kiến 2,9% chậm lại so với năm 2023, lạm phát vẫn thách thức dự kiến 5,8% theo IMF, điều hành CSTT của các ngân hàng Trung ương khó lường, xung đột địa chính trị và thời tiết khắc nghiệt gây rủi ro đối với giá hàng hóa... Những yếu tố này cùng khó khăn nội tại kéo dài ở trong nước tiếp tục thách thức công tác điều hành CSTT năm 2024.

Bám sát chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN tiếp tục điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và hệ thống ngân hàng. Cụ thể, NHNN điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, bám sát mục tiêu điều hành CSTT, hỗ trợ ổn định thị trường tiền tệ. Điều hành lãi suất phù hợp với thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu CSTT; khuyến khích TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản thủ tục cấp tín dụng, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Điều hành tỷ giá linh hoạt nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Tái cấp vốn đối với TCTD để hỗ trợ thanh khoản, cho vay các chương trình theo chủ trương Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hỗ trợ cơ cấu lại các TCTD và xử lý nợ xấu.

Điều hành tín dụng góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hệ thống TCTD. Điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng 15%, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế; Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng như kéo dài thời gian thực hiện Thông tư 02/2023/TT-NHNN; Sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-NHNN, bãi bỏ khoản 11 Điều 4 quy định điều kiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp…

Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng biểu dương toàn hệ thống cố gắng nỗ lực thể hiện bản lĩnh, đồng thuận vượt qua một năm đầy vất vả, khó khăn với những kết quả tích cực.

Đi vào từng nhóm nhiệm vụ cụ thể, đối với công tác thể chế, Thống đốc khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, NHNN rất vất vả, dành nhiều thời gian, công sức để hoàn thiện công tác thể chế. Hiện tại, NHNN đang thực hiện việc xây dựng, hoàn thiện, chỉnh lý dự án Luật TCTD sửa đổi để trình Chính phủ, trình Quốc hội. Sắp tới, NHNN cũng thực hiện tổng kết tham mưu, đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để đảm bảo đồng bộ giữa các Luật. Nhấn mạnh đây là giai đoạn rất quan trọng, Thống đốc đề nghị các đơn vị NHNN tập trung hoàn thiện với trách nhiệm cao nhất để làm sao đảm bảo khi Luật được ban hành, toàn hệ thống sẵn sàng thực hiện với nội dung các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chất lượng cao.

Đối với những văn bản Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân… các đơn vị liên quan tập trung để làm sao có đầy đủ các hành lang pháp lý và có căn cứ để thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Quá trình xây dựng phải thực hiện theo đúng quy định và trình tự ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, công khai và tiếp thu, giải trình một cách thuyết phục. Đồng thời phải xây dựng kế hoạch, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu đúng. “Quy định pháp luật có tốt đến mấy đi chăng nữa mà chúng ta không chú trọng tới truyền thông, doanh nghiệp và người dân chưa hưởng ứng thì hiệu quả sẽ không cao”, Thống đốc lưu ý.

Về chính sách điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối, Thống đốc nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trụ cột, trọng tâm của NHNN với vai trò là thực hiện chức năng điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Trong bối cảnh 2024 còn nhiều thách thức, điều hành CSTT được giao rất nhiều nhiệm vụ, việc làm sao để cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát, giữa lãi suất và tỷ giá… là bài toán vô cùng khó khăn trong bối cảnh hiện nay.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, đối với các đơn vị Vụ, cục chức năng NHNN, Thống đốc đề nghị phải theo dõi sát diễn biến và phải thường xuyên cập nhật những thông báo kinh tế tiền tệ để chủ động, tham mưu các giải pháp điều hành, phải đảm bảo kịp thời, đúng thời điểm.

Đối với các chi nhánh NHNN là cánh tay nối dài của Thống đốc tại các tỉnh, thành phố cần theo dõi sát hoạt động trên địa bàn, phối hợp với các Sở, Ban ngành của địa phương để nắm bắt ngay những vướng mắc từ doanh nghiệp và người dân để xử lý theo thẩm quyền một cách chủ động hoặc báo cáo lên các đơn vị của NHNN. Đặc biệt chú trọng tới công tác giám sát.

Đối với các TCTD đề nghị chấp hành nghiêm túc các chính sách về tiền tệ, ngoại hối, hoạt động tín dụng, tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu quả, chủ động cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn, lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay, tiết kiệm chi phí, ứng dụng công nghệ để có nguồn tài chính tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân nhưng vẫn đảm bảo an toàn các TCTD; Rà soát, rút ngắn thời gian cho vay từ đó hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân thời gian theo quý, đồng thời tăng cường kết nối cơ sở dữ liệu về dân cư theo Đề án 06 để tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cũng như thúc đẩy công tác tín dụng trên cơ sở chuyển đổi số, nhất là hiện nay ngân hàng đang khuyến khích cho vay món nhỏ để hạn chế tín dụng đen; Tiếp tục triển khai các gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng, gói tín dụng cho vay tiêu dùng cho công nhân; gói tín dụng thuỷ sản…

Về công tác thanh tra, giám sát, cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong năm 2024 ngành Ngân hàng phải tập trung cao độ vào công tác thanh tra, giám sát, tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu. Trong đó cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác Thanh tra giám sát trong năm 2024, tiếp tục triển khai tái cơ cấu các TCTD cũng như hoàn tất tái cơ cấu của ngân hàng 0 đồng ngân hàng yếu kém đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhóm phóng viên - ảnh Hoàng Giáp
Nguồn:

Các tin khác

Tăng trưởng tín dụng đạt 0,26% sau gần 3 tháng đầu năm 2024

Tăng trưởng tín dụng đạt 0,26% sau gần 3 tháng đầu năm 2024

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 25/3/2024, huy động vốn của các tổ chức tín dụng giảm 0,76% so với cuối năm 2023 (cùng thời điểm năm 2023 tăng 1,17%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 0,26% (cùng thời điểm năm 2023 tăng 1,99%).
Agribank tiếp tục dành 8.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực lâm, thủy sản

Agribank tiếp tục dành 8.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực lâm, thủy sản

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, phát huy vai trò NHTM chủ lực trong đầu tư phát triển "Tam nông", Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản với quy mô 8.000 tỷ đồng.
Điều hành chính sách tiền tệ, tài khoá kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Điều hành chính sách tiền tệ, tài khoá kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Chiều 28/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã chủ trì cuộc họp toàn thể của Hội đồng. Dự phiên họp có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên hội đồng.
Agribank tiếp tục dành 60.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi cho vay sản xuất và tiêu dùng

Agribank tiếp tục dành 60.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi cho vay sản xuất và tiêu dùng

Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 50.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất chỉ từ 3,0% /năm; và Agribank dành 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.
Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp thành nhiệm vụ chung

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp thành nhiệm vụ chung

Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp là một chương trình hết sức cần thiết và ý nghĩa để chính quyền và ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khơi thông tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.
Ngân hàng nỗ lực kích cầu tín dụng

Ngân hàng nỗ lực kích cầu tín dụng

Để kích cầu tín dụng thông qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, thời gian qua, các ngân hàng không ngừng tung ra nhiều gói vay ưu đãi, được “đo ni đóng giày” cho từng nhóm doanh nghiệp. Tuy nhiên, để kéo cung và cầu lại gần nhau, các chuyên gia nhấn mạnh chỉ nỗ lực từ phía ngân hàng là chưa đủ, cần sự đồng bộ của nhiều chính sách để tăng sức cầu của nền kinh tế.
Thúc đẩy nhà ở xã hội phải tìm điểm cân bằng lợi ích

Thúc đẩy nhà ở xã hội phải tìm điểm cân bằng lợi ích

Để khơi thông bế tắc thị trường bất động sản nói chung, phân khúc nhà ở xã hội nói riêng, mấu chốt là phải tìm điểm cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp – người mua nhà về giá nhà. Vấn đề này chỉ riêng ngành Ngân hàng không giải quyết được.
Ngân hàng "hiến kế" gỡ khó cho tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ngân hàng "hiến kế" gỡ khó cho tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Vốn tín dụng ngân hàng chỉ là dòng vốn bổ sung, không phải là chủ lực để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do vậy chỉ sự nỗ lực riêng của ngành ngân hàng là chưa đủ, cần sự chung tay, tháo gỡ khó khăn của các Bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng.
Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả là điểm sáng trong bức tranh kinh tế

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả là điểm sáng trong bức tranh kinh tế

Đó là ghi nhận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô diễn ra sáng ngày 14/3/2024, tại Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang,...
Agribank dành tới 65.000 tỷ đồng vốn ưu đãi sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp

Agribank dành tới 65.000 tỷ đồng vốn ưu đãi sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp

Xác định năm 2024 là giai đoạn then chốt tạo lực thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam, Agribank dành 65.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi tích cực cung ứng vốn để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong mở rộng sản xuất, thực hiện phương án kinh doanh.
Các ngân hàng công bố lãi suất cho vay trước ngày 1/4

Các ngân hàng công bố lãi suất cho vay trước ngày 1/4

Là một trong những yêu cầu của NHNN Việt Nam đối với các TCTD tại Công văn số 1628/NHNN-CSTT về việc công bố lãi suất cho vay.
Gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng là từ nguồn vốn thương mại nên cơ chế cho vay bình thường

Gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng là từ nguồn vốn thương mại nên cơ chế cho vay bình thường

Đây là lời khẳng định của Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tại Hội nghị đẩy mạnh triển khai chương trình 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư.
Tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ở Phú Yên

Tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ở Phú Yên

Việc lãi suất ngân hàng giảm sâu đã và đang góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp lẫn người dân ở Phú Yên tiếp cận vốn ngân hàng thuận lợi hơn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, kích thích nền kinh tế địa phương phát triển
Đẩy mạnh Chương trình 120.000 tỷ đồng cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương

Đẩy mạnh Chương trình 120.000 tỷ đồng cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương

Chia sẻ tại Hội nghị đẩy mạnh triển khai chương trình 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư do NHNN Việt Nam tổ chức sáng ngày 12/3, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Nguyễn Xuân Bắc khẳng định, để đẩy mạnh Chương trình 120.000 tỷ đồng, cần có sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ, từ đó tạo ra các dự án nhà ở để các NHTM xem xét cho vay.
Ngành Ngân hàng chỉ hạn chế tín dụng bất động sản đầu cơ

Ngành Ngân hàng chỉ hạn chế tín dụng bất động sản đầu cơ

Ngày 11/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản (BĐS) cho địa phương, doanh nghiệp (Tổ công tác) sau khi Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) được ban hành. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tham dự và phát biểu tại cuộc họp.
Xem thêm
Tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường vàng

Tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường vàng

Ngày 15/4/2024, NHNN đã có văn bản gửi các Bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng, đồng thời có văn bản chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các TCTD, doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện các nhiệm vụ.
Gỡ vướng cho hợp tác xã trong liên kết chuỗi

Gỡ vướng cho hợp tác xã trong liên kết chuỗi

Xây dựng liên kết chuỗi và nắm bắt cơ hội trong chuỗi giá trị là những chủ đề chính được tập trung thảo luận tại Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia năm 2024 với chủ đề “Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm”, do Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức ngày 11/4.
Gia hạn thông tư 02: “Liều thuốc bổ” trợ lực doanh nghiệp

Gia hạn thông tư 02: “Liều thuốc bổ” trợ lực doanh nghiệp

Được triển khai từ tháng 4/2023, Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn đã thực sự phát huy được hiệu quả.
Thủ tướng chính thức đồng ý nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4 - 1/5

Thủ tướng chính thức đồng ý nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4 - 1/5

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với phương án nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5 thông qua việc hoán đổi ngày làm việc.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
ban tin tai chinh ngan hang tu ngay 15 21012024

Bản tin Tài chính - Ngân hàng từ ngày 15-21/01/2024

Trong tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024; Từ ngày 16 đến 18/1/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tham gia Đoàn Chính phủ Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên năm 2024 tại Davos, Thụy Sỹ; Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028…
cic tru co t quan tro ng cu a co so ha ta ng ta i chi nh quo c gia

CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

Ngày 16/1/2024, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024”.
hoi nghi trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/1/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
dam bao an ninh an toan trong hoat dong thanh toan

Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán

Ngày 9/1/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị.
trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 3/1/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Họp báo Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chủ trì Họp báo.
nhieu rui ro khi luot song vang

Nhiều rủi ro khi lướt sóng vàng

Trong những ngày vừa qua, giá vàng thế giới liên tục tăng và thiết lập kỷ lục mới, kéo giá vàng trong nước tăng cao, khiến cho đầu tư vào loại tài sản này trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi “lướt sóng” vàng lúc này bởi có rất nhiều rủi ro, giá vàng sẽ sớm giảm và nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
TP. Hồ Chí Minh: Thông tin rộng rãi việc bảo vệ tài khoản trước những chiêu trò lừa đảo

TP. Hồ Chí Minh: Thông tin rộng rãi việc bảo vệ tài khoản trước những chiêu trò lừa đảo

Ngày 11/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có công văn gửi các sở, ban, ngành và chính quyền quận huyện, thành phố phối hợp với ngành ngân hàng cung cấp thông tin cảnh báo đến toàn dân thận trọng trước các thủ đoạn lừa đảo qua giao dịch ngân hàng.
NHNN Hòa Bình đẩy mạnh phối hợp công tác trên địa bàn huyện Lương Sơn

NHNN Hòa Bình đẩy mạnh phối hợp công tác trên địa bàn huyện Lương Sơn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn huyện.
Quảng Nam nỗ lực kích cầu tín dụng

Quảng Nam nỗ lực kích cầu tín dụng

Ngay từ đầu năm 2024, ngành Ngân hàng trên địa bàn Quảng Nam đã cấp bách triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
Uống gì để bản thân “tươi xinh yêu” hơn mỗi ngày?

Uống gì để bản thân “tươi xinh yêu” hơn mỗi ngày?

Với người trẻ, phong cách cá nhân không chỉ đơn giản là outfit chất lừ mà còn là thói quen chăm sóc sức khỏe như cách thanh lọc cơ thể để luôn tươi mát, “xinh yêu” hơn mỗi ngày, đó là “tấm gương” phản chiếu gu sống cực chất của người trẻ.
Vinmec ra mắt VinCare PRIMÉ – mô hình quản lý sức khỏe cho giới thượng lưu đầu tiên tại Việt Nam

Vinmec ra mắt VinCare PRIMÉ – mô hình quản lý sức khỏe cho giới thượng lưu đầu tiên tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 20/3/2024, Hệ thống Y tế Vinmec công bố ra mắt VinCare PRIMÉ với những đặc quyền chăm sóc y tế đẳng cấp thế giới. Đây là mô hình quản lý sức khỏe cá nhân “một điểm chạm” đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong mở đường cho kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe bền vững và bài bản.
VMG eID và VMG Bio-2345 - ‘trợ thủ’ bảo vệ tài khoản ngân hàng

VMG eID và VMG Bio-2345 - ‘trợ thủ’ bảo vệ tài khoản ngân hàng

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG cung cấp bộ giải pháp VMG eID và VMG Bio-2345 nhằm ngăn chặn hành vi kẻ gian rút số tiền lớn khỏi tài khoản của khách hàng ngay cả khi đã chiếm quyền điện thoại; hỗ trợ cơ quan an ninh truy vết đối tượng lừa đảo trên mạng; ngăn chặn, truy vết đối tượng lừa đảo trên môi trường số.
Nắm bắt “cơ hội vàng” tiếp cận nguồn vốn giá rẻ

Nắm bắt “cơ hội vàng” tiếp cận nguồn vốn giá rẻ

Trong bối cảnh kinh tế đang trên đà phục hồi, nhu cầu vay vốn thúc đẩy sản xuất - kinh doanh ngày càng tăng, khách hàng vay vẫn phải tính toán tài chính kỹ lưỡng, thì lãi suất thấp, cạnh tranh là yếu tố tiên quyết trong quyết định vay vốn. Thấu hiểu điều đó, TPBank liên tục tung ra các gói tín dụng ưu đãi như một cách chia sẻ, giảm bớt áp lực tài chính thiết thực nhất dành cho khách hàng.
TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,5%

TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,5%

Từ tháng 4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) triển khai gói tín dụng 3.000 tỷ đồng dành riêng cho các khách hàng mới vay kinh doanh lần đầu tại TPBank, lãi suất chỉ từ 4,5%.
Trải nghiệm thanh toán một chạm Garmin Pay

Trải nghiệm thanh toán một chạm Garmin Pay

Thông qua hợp tác với Garmin Việt Nam, Techcombank mong muốn mang đến cho khách hàng đa dạng các hình thức thanh toán không tiền mặt, hướng đến phong cách sống khỏe, thời thượng, văn minh.
Ngân hàng NCB chuyển đổi số hướng tới trải nghiệm người dùng

Ngân hàng NCB chuyển đổi số hướng tới trải nghiệm người dùng

Ngày 9/4, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đã chính thức ký kết hợp tác triển khai Giải pháp Điện toán Đám mây và Hệ thống Quản trị Dữ liệu Tập trung trên nền tảng Google Cloud với hai đối tác công nghệ hàng đầu CMC Telecom và LUMIQ.
Quản lý tiền điện tiện lợi, thanh toán một chạm trên MoMo

Quản lý tiền điện tiện lợi, thanh toán một chạm trên MoMo

Để tiện lợi và không làm gián đoạn cuộc sống, người dân 63 tỉnh thành vẫn có thể nhận thông báo, tra cứu và thanh toán tiền điện hàng tháng trên MoMo
HDBank chia cổ tức 25%, đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao

HDBank chia cổ tức 25%, đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - mã chứng khoán: HDB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với phương án chia cổ tức 2023 lên đến 25%, gồm 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận 2024 đạt 15.852 tỷ đồng, tăng 22%, và dự kiến cổ tức năm 2024 đạt tới 30% (tối đa 15% tiền mặt).
Ngân hàng số Timo đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ cao nhất

Ngân hàng số Timo đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ cao nhất

Ngân hàng số Timo vừa được CMC Cyber Security trao chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS 4.0 - cấp độ cao nhất cho dữ liệu thẻ thanh toán, với các biện pháp bảo mật tiên tiến nhất để đảm bảo an toàn cho dữ liệu thẻ khi được xử lý, truyền gửi và lưu trữ trong phạm vi quản lý của công ty, giúp khách hàng tin tưởng hơn khi sử dụng dịch vụ thanh toán bằng thẻ hoặc online.
Phiên bản di động