Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII

NHNN Chi nhánh tỉnh Hòa Bình: Cụ thể hóa công tác thi đua khen thưởng

09:36 | 19/08/2020

Từ năm 2016-2020, đơn vị đã phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật về thi đua khen thưởng, phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ”; tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua trên lồng ghép với các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề hàng năm; cuối năm, kết thúc đợt thi đua tiến hành đánh giá, tổng kết, khen thưởng, động viên kịp thời để nêu gương trong đơn vị...

Cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua

Năm năm qua (2015-2020), NHNN Chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã cụ thể hóa các chỉ đạo của Ngành, của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng bằng việc ban hành văn bản hướng dẫn bình xét, tổng kết công tác thi đua khen thưởng hàng năm; đăng ký các nội dung thi đua; hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi đua đối với khối ngân hàng cơ sở cấp huyện; ban hành, sửa đổi bổ sung quy trình nội bộ về xét thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc Chi nhánh. Tổ chức tổng kết/ sơ kết đánh giá công tác triển khai các phong trào thi đua toàn diện, chuyên đề theo định kỳ và hàng năm.

nhnn chi nhanh tinh hoa binh cu the hoa cong tac thi dua khen thuong
Vinh danh các tấm gương điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020

Đơn cử như, hưởng ứng việc phát động phong trào thi đua nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951-06/5/2016) và phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã phổ biến, triển khai và phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức trong toàn đơn vị và tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể, sát thực phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị. Tổng kết 2 đợt thi đua, đơn vị đã khen thưởng đối với 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Hay hưởng ứng việc phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc của NHNN Việt Nam, của tỉnh Hòa Bình, NHNN Chi nhánh tỉnh đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2018. Kết thúc đợt thi đua, đơn vị đã thực hiện tổng kết, trao tặng Giấy khen của Giám đốc NHNN đối với 01 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Đặc biệt, hưởng ứng việc phát động phong trào thi đua “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam” của NHNN Việt Nam, đơn vị đã phát động phong trào thi đua chuyên đề đến toàn thể công chức, đoàn viên và người lao động trong đơn vị và các ngân hàng, TCTD trên địa bàn. Nội dung thi đua: Quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”; Nâng cao văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp góp phần xây dựng hình ảnh ngân hàng văn minh hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập; Tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành, không có biểu hiện cơ hội; Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Đây là phong trào thi đua chuyên đề từ năm 2019 đến năm 2021 chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, thực hiện tổng kết phong trào thi đua vào năm 2021.

Hưởng ứng việc phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của ngành Ngân hàng và của tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua lớn này. Trong đó lồng ghép với tổng kết phong trào thi đua “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam do Thống đốc NHNN phát động; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong từng giai đoạn.

Từ năm 2016-2020, đơn vị đã phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật về thi đua khen thưởng, phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ”; tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua trên lồng ghép với các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề hàng năm; cuối năm, kết thúc đợt thi đua tiến hành đánh giá, tổng kết, khen thưởng, động viên kịp thời để nêu gương trong đơn vị; áp dụng quy trình nội bộ về xét thi đua khen thưởng; việc xét khen thưởng đã được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, kịp thời, đúng tỷ lệ quy định, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người lao động trực tiếp; thực hiện nghiêm túc các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức được các cấp khen thưởng; công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được củng cố, kiện toàn và đi vào nề nếp.

nhnn chi nhanh tinh hoa binh cu the hoa cong tac thi dua khen thuong
Nhờ nguồn vốn tín dụng ngân hàng giúp bà con nông dân huyện Cao Phong (Hòa Bình) đẩy mạnh chuyên canh cam cho thu nhập cao

Điểm sáng an sinh - xã hội

Thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng và của tỉnh Hòa Bình phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, NHNN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của ngành Ngân hàng Hòa Bình thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện đăng ký chỉ tiêu thi đua với Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp; Khối thi đua các cơ quan Trung ương quản lý Nhà nước về kinh tế, thống kê; cũng như Cụm thi đua số 4 NHNN Chi nhánh 8 tỉnh...

Cùng với đó, NHNN tỉnh chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tập trung vốn, ưu tiên vốn cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn và các Chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ như: Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020 và các địa bàn xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Phối hợp với các sở, ngành, các đoàn thể chính trị, xã hội, các hiệp hội ngành nghề trong việc cho vay hỗ trợ sản xuất lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, hộ nghèo về nhà ở.

Trong những năm qua, NHNN Chi nhánh Hòa Bình được lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá là đơn vị thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Từ năm 2015-2020, đơn vị tiếp tục tham gia chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đối với xã Phúc Tuy, huyện Lạc Sơn; xã Tân Sơn, huyện Mai Châu. Nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm, đơn vị phối hợp với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trao tặng từ 50-70 suất quà, trị giá từ 25-30 triệu đồng cho hộ nghèo tại các xã Phúc Tuy, Tân Sơn; năm 2017, đơn vị trao 30 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi tại xã Phúc Tuy.

Trong các năm 2017, 2018 NHNN tỉnh làm đầu mối phối hợp với Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn chuyển số tiền hỗ trợ đồng bào tỉnh Hòa Bình bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất từ nguồn ủng hộ đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng, với số tiền 3 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình; năm 2015, tổng số tiền toàn ngành Ngân hàng Hòa Bình thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương, ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện... là trên 1,5 tỷ đồng; năm 2016, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ủng hộ 15 tỷ đồng xây 5 trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh; các ngân hàng, TCTD khác tặng quà cho đồng bào nghèo ăn tết với số tiền 554 triệu đồng; năm 2017, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai với số tiền 390 triệu đồng...

Với những đóng góp thiết thực của ngành Ngân hàng trên địa bàn cho công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020, tập thể Chi nhánh NHNN tỉnh được tặng Bằng khen của UBND tỉnh các năm 2015, 2016, 2019; Bằng khen của Thống đốc NHNN năm 2016 về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; 3 tập thể phòng thuộc NHNN tỉnh được tặng Bằng khen của Thống đốc NHNN các năm 2015, 2016, 2019; 01 tập thể được tặng Bằng khen của UBND tỉnh năm 2017; 10 lượt tập thể được khen thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 6 cá nhân được tặng Bằng khen Thống đốc NHNN; 5 cá nhân được Thống đốc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”; 6 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 28 lượt cá nhân được khen thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 205 lượt cá nhân được khen thưởng danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 30 lượt cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc NHNN...

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Văn Xưởng chia sẻ, trong giai đoạn tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, nâng cao nhận thức của CBCC, đoàn viên và người lao động về công tác thi đua khen thưởng; ban hành văn bản hướng dẫn bình xét, tổng kết công tác thi đua khen thưởng hàng năm cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện phát động các phong trào thi đua khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, trong đó tập trung vào các phong trào Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm; phong trào thi đua “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ”. Gắn việc phát động với sơ kết, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng ngắn ngày, thường xuyên định kỳ, chuyên đề... để kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thanh Thủy - Phương Lâm

Nguồn:

Tags: Thi đua NHNN

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.580 22.810 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.615 22.815 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.595 22.815 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.585 22.780 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.610 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.620 22.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.615 22.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.583 22.813 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.620 22.800 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.640 22.800 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
59.950
60.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
59.950
60.650
Vàng SJC 5c
59.950
60.670
Vàng nhẫn 9999
51.450
52.150
Vàng nữ trang 9999
51.150
51.850