ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN NHTW LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2020-2025:

Phát huy tinh thần Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Trách nhiệm

17:05 | 17/08/2020

Với tinh thần “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Trách nhiệm”, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương lần thứ XXIV đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

phat huy tinh than doan ket chu dong sang tao trach nhiem Khai mạc Đại hội Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương lần thứ XXIV

'Điểm sáng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương'

Ngày 17/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trình Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan NHTW lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ NHTW nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tham luận của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Các đại biểu đã tiến hành thảo luận về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025.

phat huy tinh than doan ket chu dong sang tao trach nhiem
Đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, Đảng ủy cơ quan NHTW với quyết tâm chính trị cao đã nỗ lực, cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát tốt lạm phát, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đảng ủy cơ quan NHTW đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội XII của Đảng bộ Khối; chủ động đổi mới và có nhiều sáng tạo trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp.

phat huy tinh than doan ket chu dong sang tao trach nhiem
Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng bày tỏ ấn tượng với con số gần 200 tỷ đồng mà cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn ngành Ngân hàng đã ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19… Những kết quả đó đã góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng và Đảng bộ cơ quan NHTW trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đồng chí Sơn Minh Thắng cho rằng, trong những tháng đầu năm 2020, sự bùng phát và những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19, song Đảng ủy cơ quan NHTW đã luôn bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Hướng dẫn của Đảng ủy Khối để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, kịp thời, đúng quy định của Đảng và đã thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW được chuẩn bị công phu, chu đáo, đó là cơ sở quan trọng để Đảng bộ tiến hành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.

“Với những thành tích đó, Đảng bộ cơ quan NHTW luôn được đánh giá là một điểm sáng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiều năm liên tục đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Ngành Ngân hàng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Lao động hạng Nhất, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân trong Đảng bộ được nhận các phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen”, đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh.

phat huy tinh than doan ket chu dong sang tao trach nhiem
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đồng chí Sơn Minh Thắng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan NHTW đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Điều đó đã khẳng định được sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng và góp phần quan trọng vào thành quả chung của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng tình với những nhận định, đánh giá trong báo cáo chính trị của Đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, các ý kiến tham luận tại Đại hội cũng như phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đề ra, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan NHTW cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ.

Một là, Đảng ủy cơ quan NHTW cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng, thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ theo đúng mục tiêu trong từng thời kỳ và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên chấp hành tốt các Nghị quyết của Đảng, đề cao ý thức trách nhiệm và sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt thực hiện tốt việc phòng, chống “chệch hướng”, “lợi ích nhóm”, cục bộ trong tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực ngành Ngân hàng quản lý.

phat huy tinh than doan ket chu dong sang tao trach nhiem
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, tân Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu tại Đại hội

Hai là, Ban Chấp hành Đảng bộ và cấp ủy trực thuộc cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phát huy tinh thần của tập thể cấp ủy, của từng cấp ủy viên và của mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định của Đảng về nêu gương một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đồng thời, tích cực phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Ba là, thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy hiệu quả vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trước hết, cần nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và quy định của ngành Ngân hàng; Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng chi bộ, thực hiện nghiêm quy định của Đảng và của Đảng ủy Khối về sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong sinh hoạt chi bộ cần tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình kịp thời để đem lại hiệu quả cao nhất.

Bốn là, tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan NHTW với Ban Cán sự đảng NHNN; giữa các cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua việc ban hành quy chế phối hợp công tác, trong đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ nhằm tiếp tục phát huy cao hơn nữa sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác xây dựng Đảng nhằm thực hiện đạt kết quả các mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Nội bộ đoàn kết, cán bộ, đảng viên yên tâm công tác; Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị nói riêng và ngành Ngân hàng nói chung.

Năm là, tăng cường công tác quản lý đảng viên cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, quan tâm giám sát thật tốt việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chú trọng công tác bảo vệ bí mật nhà nước; chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngành Ngân hàng; thực hiện quy chế phối hợp và Quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên nắm bắt, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh về tư tưởng của cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ.

Đồng chí Sơn Minh Thắng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ cơ quan NHTW sẽ tiếp tục có những hoạt động đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, có nhiều đóng góp tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh và góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

phat huy tinh than doan ket chu dong sang tao trach nhiem
Toàn cảnh Đại hội

Quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà Đảng bộ cơ quan NHTW và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thống đốc Lê Minh Hưng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW cần thường xuyên bám sát phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của đất nước, định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh một số điểm để Đảng bộ lưu ý tập trung chỉ đạo trong thời gian tới như: Ban Chấp hàng Đảng bộ cơ quan NHTW phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng và Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia.

Trong đó, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động ngân hàng. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng theo mục tiêu ưu tiên là kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi giai đoạn hiện nay và sau dịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) theo hướng các TCTD trong nước đóng vai trò chủ lực, hướng tới đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025. Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển ngân hàng số. Thúc đẩy phát triển “ngân hàng xanh”; tăng tỉ trọng vốn tín dụng ngân hàng đầu tư vào năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, các ngành sản xuất và tiêu dùng ít các-bon.

phat huy tinh than doan ket chu dong sang tao trach nhiem
Ban Lãnh đạo NHNN tặng hoa các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2015-2020

Đặc biệt, để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi trước tác động của dịch Covid-19, ngành Ngân hàng cần tập trung: Thực hiện đồng bộ các công cụ, giải pháp về tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, lãi suất, thanh toán để khôi phục nhanh nền kinh tế; Tái cấp vốn cho một số chương trình, lĩnh vực, đối tượng ưu tiên đặc biệt trước yêu cầu cấp bách do tác động của dịch Covid-19; Chỉ đạo hệ thống TCTD đảm bảo cung ứng đủ và kịp thời vốn với lãi suất hợp lý phục vụ sản xuất kinh doanh; Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng; Sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng nhằm hỗ trợ cho TCTD để đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vay vốn.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tập trung vào thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những khâu đột phá; nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có chiều sâu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

phat huy tinh than doan ket chu dong sang tao trach nhiem
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu vào BCH Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Trách nhiệm”, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ của các đại biểu dự Đại hội dành cho Ban Chấp hành Đảng bộ. Với niềm vinh dự và trọng trách lớn lao đó, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025 xin hứa sẽ đoàn kết, trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời cơ và thuận lợi để Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát huy những thành quả của nhiệm kỳ trước có nhiều, song khó khăn và thách thức cũng không ít. Cho nên, ngoài sự nỗ lực, Ban Chấp hành mong muốn thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; sự quan tâm, phối hợp công tác của Ban Cán sự Đảng NHNN; sự hợp tác, phối hợp của lãnh đạo chuyên môn, cấp ủy đảng các cấp, các tổ chức đoàn thể và sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp phiên đầu tiên và đã bầu ra 8 đồng chí vào Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW. Hai đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025, gồm đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Đặng Văn Tuyên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Đại hội cũng đã bầu 6 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

M.Khuê - H.Giáp

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.750 24.060 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.755 24.035 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.750 24.050 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.830 24.140 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.760 24.020 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.650 24.200 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.755 24.305 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.768 24.060 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.730 24.400 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.790 24.070 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.100
66.920
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.100
66.900
Vàng SJC 5c
66.100
66.920
Vàng nhẫn 9999
52.850
53.850
Vàng nữ trang 9999
52.650
53.450