Quản trị dữ liệu: Góc nhìn về tuân thủ và tăng trưởng kinh doanh

08:33 | 12/07/2021 Tư vấn tài chính
aa
Dữ liệu đã và đang trở thành tài nguyên chiến lược mới trong làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngày nay dữ liệu là nguyên liệu đầu vào chủ chốt tạo ra giá trị lớn cho tổ chức và doanh nghiệp trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0. Với tốc độ tăng trưởng khối lượng theo cấp số nhân, nguồn “dầu mỏ” dữ liệu sẽ không ngừng phát triển và thôi thúc các doanh nghiệp tăng cường năng lực xử lý, phân tích biến dữ liệu thành các giá trị. Điều này đòi hỏi các tổ chức phải song song đầu tư công nghệ, cải tiến quy trình và xây dựng nguồn nhân lực có trình độ phân tích dữ liệu. Đặc biệt, khung vận hành quản lý dữ liệu cần được ưu tiên củng cố nhằm đảm bảo dữ liệu được quản trị nhất quán xuyên suốt vòng đời thông tin với chất lượng tốt nhất, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định kinh doanh.

quan tri du lieu goc nhin ve tuan thu va tang truong kinh doanh
Bà Đinh Hồng Hạnh, Phó Tổng giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tài chính, Công ty PwC Việt Nam

Hiện nay các tổ chức tài chính đang trong lộ trình chuyển đổi số mạnh mẽ, định hướng lấy dữ liệu làm trọng tâm thúc đẩy tự động hóa, tích hợp các chương trình quản lý rủi ro và tuân thủ, xây dựng các mô hình phân tích nâng cao hỗ trợ phát triển kinh doanh. Xu thế này cũng làm thay đổi động lực triển khai các sáng kiến liên quan tới quản trị dữ liệu (QTDL) của các ngân hàng và công ty tài chính.

Các yêu cầu tuân thủ

Ở cấp độ toàn cầu, các khung chính sách và luật định sẽ ngày càng phát triển chặt chẽ, đòi hỏi các doanh nghiệp cần có chiến lược và cách tiếp cận phù hợp về cách thức thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý (loại bỏ) dữ liệu khách hàng. Một số bộ luật bảo mật dữ liệu quan trọng như Quy định bảo vệ Dữ liệu chung (GDPR) ở Châu Âu, Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng (CCPA) ở California, Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDP) ở Singapore,… đang ngày càng nâng cao tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên thế giới.

Bối cảnh thay đổi về luật định này buộc các tổ chức phải luôn ưu tiên nhu cầu đáp ứng tuân thủ đối với chiến lược quản lý và quản trị dữ liệu của doanh nghiệp. Trong cuộc Khảo sát Giám đốc dữ liệu Ngành Tài chính Toàn cầu do PwC thực hiện (PwC FS CDO survey) vào năm 2017, hơn một nửa các Giám đốc dữ liệu (CDO) cho cho biết họ dành từ 70%-100% ngân sách cho các hoạt động quản trị dữ liệu phục vụ tuân thủ luật định. Đến năm 2019, khảo sát này ghi nhận hầu hết CDO (91%) tiếp tục củng cố năng lực quản trị dữ liệu nền tảng của doanh nghiệp, và các nhu cầu dữ liệu hỗ trợ luật định vẫn chiếm tỷ trọng ưu tiên cao (84% phản hồi từ các CDO).

quan tri du lieu goc nhin ve tuan thu va tang truong kinh doanh
Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng phòng Cấp cao, Dịch vụ Tư vấn, Công ty Tư vấn PwC Việt Nam

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS 239) đã quy định rất rõ các nguyên tắc tổng hợp và báo cáo dữ liệu rủi ro ngành dịch vụ tài chính nhằm tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc thông tin báo cáo.

Tại Việt Nam, Thông tư 41/2016Thông tư 13/2018 của Ngân hàng Nhà nước cũng có những điều mục quy định các yêu cầu về dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin mà các ngân hàng thương mại cần tuân thủ. Đặc biệt, hiện nay Bộ Công An cũng đang dự thảo và lấy ý kiến về Quy định Bảo mật thông tin cá nhân với các điều luật rất cụ thể về việc tiếp cận và xử lý, cùng các nguyên tắc rõ ràng về bảo mật dữ liệu cá nhân. Theo đó, nếu được ban hành, nghị định này chắc chắn sẽ tác động mạnh mẽ đến chiến lược quản trị dữ liệu của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Song hành với các yêu cầu luật định và tuân thủ liên quan tới QTDL là các chế tài xử phạt và tổn thất kinh tế lớn nếu không tuân thủ. Điển hình như Morgan Stanley đã phải nộp phạt 15 triệu đô la vì vi phạm sao lưu dữ liệu email của công ty, hay như Altaba (trước đây là Yahoo!)bị phạt 35 triệu đô la vì che đậy vi phạm thất thoát dữ liệu lớn nhất thế giới với hàng triệu người dùng đã bị đánh cắp thông tin… Rõ ràng, tuân thủ là một yếu tố nền tảng chi phối các hoạt động quản trị dữ liệu của doanh nghiệp.

Tăng trưởng kinh doanh

Kết quả khảo sát FS CDO toàn cầu năm 2019 của PwC cho thấy có sự dịch chuyển trong phân bổ ngân sách của CDO từ trọng tâm “Phòng thủ”, tức là mục đích đảm bảo tuân thủ các quy định, sang trọng tâm “Tấn công”, tức là mục đích Thúc đẩy phân tích dữ liệu, sử dụng dữ liệu hỗ trợ quá trình chuyển đổi và cải tiến liên tục. Các CDO phản hồi trong năm 2017 là 18% ngân sách phân bổ cho trọng tâm “Tấn công”, trong khi con số này lên tới 27% năm 2019.

quan tri du lieu goc nhin ve tuan thu va tang truong kinh doanh
Các động lực triển khai sáng kiến Quản trị Dữ liệu

Theo phân tích, hầu hết CDO tham gia khảo sát vẫn tiếp tục tăng cường năng lực quản trị dữ liệu nền tảng và hỗ trợ tuân thủ luật định. Tuy nhiên, sự dịch chuyển trong phân bổ ngân sách của CDO nêu trên cũng cho thấy xu thế chuyển dần mục tiêu triển khai quản trị dữ liệu sang định hướng dữ liệu và tăng trưởng kinh doanh của các công ty tài chính.

Với vai trò là đòn bẩy gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp, hoạt động quản trị dữ liệu sẽ góp phần mang đến nhiều lợi ích, trong đó có thể kể đến:

Việc ra quyết định dựa trên dữ liệu: Hỗ trợ tổ chức lưu trữ, giám sát, kiểm tra, bảo mật và quản lý tài sản dữ liệu theo các tiêu chuẩn nhất quán xuyên suốt vòng đời dữ liệu; và cung cấp dữ liệu tổng thể, chất lượng cao phục vụ hoạt động báo cáo, phân tích nhằm tối ưu hóa giá trị mang lại từ dữ liệu.

Tối ưu hóa giá trị khai thác từ hệ sinh thái dữ liệu: Quản trị hệ sinh thái dữ liệu thúc đẩy sự hợp lực, chia sẻ dữ liệu giữa các doanh nghiệp khác nhau; và tối đa hóa các giá trị từ quan hệ đối tác khai thác chéo dữ liệu giữa các phòng ban và doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả hoạt động: Góp phần giảm thiểu sai sót dẫn đến phát sinh chi phí, rủi ro và giảm giá trị và cung cấp cách tiếp tổng thể ngăn ngừa và xử lý triệt để các vấn đề chất lượng dữ liệu, nâng cao hiệu quả vận hành

Gia tăng trải nghiệm khách hàng: Giảm thiểu sự phức tạp trong các hoạt động vận hành dữ liệu, đảm bảo các đơn vị nội bộ sử dụng dữ liệu nhất quán theo sát hành trình trải nghiệm của khách hàng; và nâng cao lòng tin của người dùng vào dữ liệu thông qua cơ chế phản hồi liên tục và đánh giá tác động xuyên suốt vòng đời dữ liệu

quan tri du lieu goc nhin ve tuan thu va tang truong kinh doanh
Khảo sát Giám đốc Dữ liệu Tài chính Toàn cầu năm 2019 của PwC

Dù nằm trong chiến lược hỗ trợ Tuân thủ hay Tăng trưởng kinh doanh thì các tổ chức đều cần xây dựng một khung QTDL vững mạnh. Đây sẽ là kim chỉ nam cho tất các hoạt động quản lý dữ liệu của tổ chức. Trong đó, các yếu tố cần cân nhắc khi xây dựng khung vận hành QTDL bao gồm:

Thứ nhất, vai trò và trách nhiệm các bên liên quan tới dữ liệu phải được xác định rõ ràng, đặc biệt là quyền sở hữu dữ liệu.

Thứ hai, hệ thống chính sách, quy trình, tiêu chuẩn QTDL cần được thiết lập và áp dụng vào vận hành trong toàn doanh nghiệp.

Thứ ba, văn hóa dữ liệu và quản lý thay cần được thực hiện như các hoạt động vận hành thường nhật (BAU) đảm bảo nâng cao nhận thức dữ liệu cho toàn thể đội ngũ nhân viên. Cùng với đó, kiến trúc dữ liệu tổng thể của doanh nghiệp nên được xây dựng nhằm hỗ trợ đơn giản hóa quá trình truy xuất nguồn và vận hành xử lý dữ liệu.

Xuyên suốt vòng đời dữ liệu, cần áp dụng khung quản lý chất lượng dữ liệu với các tiêu chí đánh giá rõ ràng và cơ chế đo lường, giám sát và cải thiện chất lượng hiệu quả. Cuối cùng, hệ thống hạ tầng và các giải pháp CNTT tiên tiến sẽ có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tự động hóa các hoạt động QTDL, giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng triển khai QTDL.

Nguồn tài liệu tham khảo:

- “Morgan Stanley Sued for Repeated Email Production Failures” - https://www.sec.gov/news/press/2006/2006-69.htm

- “Altaba, Formerly Known as Yahoo!, Charged With Failing to Disclose Massive Cybersecurity Breach; Agrees To Pay $35 Million” - https://www.sec.gov/news/press-release/2018-71

- “PwC Financial Services Chief Data Officer Survey - October 2019”

Hồng Hạnh - Tiến Dũng
Nguồn:

Các tin khác

PwC tổ chức cuộc thi CTF quốc tế dành cho sinh viên

PwC tổ chức cuộc thi CTF quốc tế dành cho sinh viên

Ngày 7/11, PwC Việt Nam phối hợp với PwC Hồng Kông tổ chức thành công Hack A Day 2023 - Securing AI: cuộc thi CTF quốc tế dành cho sinh viên các trường đại học tại Việt Nam.
"Mở lối" cho vay tiêu dùng để đẩy lùi tín dụng đen

"Mở lối" cho vay tiêu dùng để đẩy lùi tín dụng đen

Nhằm tìm giải pháp hỗ trợ thị trường tín dụng tiêu dùng phát triển lành mạnh, ngày 31/10/2023, tại Hà Nội, Hệ sinh thái Thông tin kinh tế VTVMoney, Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV Digital) tổ chức hội thảo “Gỡ khó cho vay tiêu dùng - Đẩy lùi tín dụng đen”.
ABIC Hải Phòng chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tài khoản cho khách hàng

ABIC Hải Phòng chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tài khoản cho khách hàng

Sản phẩm bảo hiểm bảo an tài khoản được xem là “tấm khiên” bảo vệ tài khoản, giúp khách hàng an tâm khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank.
PwC: Doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam thận trọng trên hành trình ESG

PwC: Doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam thận trọng trên hành trình ESG

Các doanh nghiệp niêm yết (“DNNY”) tại Việt Nam đang thể hiện mức độ cam kết cao, tuy nhiên lại tỏ ra thận trọng triển khai ESG, theo như báo cáo mới nhất của PwC: “Các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam: Mức độ cam kết ESG và thực hành Báo cáo phát triển bền vững”.
Đại sứ quán Anh khởi động đợt hai Chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam

Đại sứ quán Anh khởi động đợt hai Chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam

Đại sứ quán Anh tại Hà Nội vừa qua đã công bố đợt hai của chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các dự án carbon thấp, mang đến lợi ích cho các cộng đồng trên toàn Việt Nam.
PwC's Academy Việt Nam chính thức ra mắt dịch vụ đào tạo ACCA

PwC's Academy Việt Nam chính thức ra mắt dịch vụ đào tạo ACCA

PwC’s Academy, đơn vị đào tạo của PwC Việt Nam vừa chính thức ra mắt dịch vụ đào tạo chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA), sử dụng nền tảng đào tạo trực tuyến độc quyền (eLearning). Chương trình này giúp học viên trang bị kiến thức cho các kỳ thi ACCA và các kỹ năng về tài chính - kế toán, đồng thời làm chủ các kỹ năng quản lý và xây dựng chiến lược tổ chức.
Tăng cường quản trị tài chính - kế toán - thuế trên nền tảng số

Tăng cường quản trị tài chính - kế toán - thuế trên nền tảng số

Ngày 15/8/2023, dưới sự chủ trì của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (VINASME), Công ty Cổ phần MISA (MISA) tổ chức tọa đàm “Quản trị tài chính - kế toán - thuế hiệu quả khi thuê dịch vụ trên nền tảng số” nhằm mục đích chia sẻ kiến thức đến doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh quản trị tài chính sử dụng dịch vụ kế toán trên nền tảng số.
Tập đoàn TTC và PwC Việt Nam ký kết hợp đồng và khởi động dự án IFRS

Tập đoàn TTC và PwC Việt Nam ký kết hợp đồng và khởi động dự án IFRS

Tập đoàn TTC và PwC sẽ cùng thực hiện các hoạt động khảo sát tính sẵn sàng áp dụng IFRS, đào tạo để nâng cao kiến thức và khả năng thực hành IFRS.
Lợi ích kép với Bảo an tài khoản

Lợi ích kép với Bảo an tài khoản

Trước những thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng ngày càng tinh vi và biến hóa khôn lường, đại diện Bảo hiểm Agribank bày tỏ hy vọng qua sản phẩm Bảo an Tài khoản bảo vệ khách hàng cá nhân trước các rủi ro mất tiền trong tài khoản, giảm bớt thiệt hại tài chính khi không may bất cẩn bị lừa đảo. Đồng thời giúp khách hàng an tâm hơn khi sử dụng các giao dịch trực tuyến, dịch vụ ngân hàng điện tử, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Người lao động Việt tự tin về những lợi ích trí tuệ nhân tạo mang lại

Người lao động Việt tự tin về những lợi ích trí tuệ nhân tạo mang lại

Theo khảo sát của PwC, 60% người Việt Nam được hỏi cho rằng AI sẽ giúp họ gia tăng năng suất/hiệu quả trong công việc và 58% xem đó là cơ hội để học các kỹ năng mới.
PwC ra mắt hệ sinh thái số hóa Asia Pacific Marketplace

PwC ra mắt hệ sinh thái số hóa Asia Pacific Marketplace

PwC lần đầu tiên cho ra mắt hệ sinh thái số hóa Asia Pacific Marketplace tại các nước khu vực Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan, và Việt Nam.
Rối với yêu cầu giải trình hóa đơn

Rối với yêu cầu giải trình hóa đơn

Hàng nghìn doanh nghiệp đang lúng túng trong việc giải trình với cơ quan thuế liên quan đến sử dụng hóa đơn mua hàng từ các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn.
FPT Smart Cloud ra mắt giải pháp Hợp nhất báo cáo tài chính

FPT Smart Cloud ra mắt giải pháp Hợp nhất báo cáo tài chính

FPT Smart Cloud - đơn vị thành viên Tập đoàn FPT - vừa tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Ứng dụng công nghệ trong triển khai báo cáo tài chính hợp nhất” và ra mắt sản phẩm Chuyển đổi số cho quản trị tài chính. Sự kiện đã quy tụ hơn 100 lãnh đạo cấp cao đến từ 60 doanh nghiệp Việt Nam niêm yết.
Prudential - VIB gia hạn hợp tác chiến lược đến năm 2036, thiết lập chuẩn mực Bancassurance mới

Prudential - VIB gia hạn hợp tác chiến lược đến năm 2036, thiết lập chuẩn mực Bancassurance mới

Thỏa thuận hợp tác lần này là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác song phương, giúp thiết lập những chuẩn mực mới của kênh bancassurance
Các doanh nghiệp gia đình cần chuyển đổi để xây dựng niềm tin

Các doanh nghiệp gia đình cần chuyển đổi để xây dựng niềm tin

Doanh nghiệp gia đình (DNGĐ) không chỉ cần chuyển đổi để xây dựng niềm tin mà còn cần phải thể hiện các giá trị của mình thông qua những nỗ lực cụ thể và truyền đạt một cách rõ ràng với các bên liên quan, theo Báo cáo Khảo sát Doanh nghiệp Gia đình Việt Nam năm 2023 của PwC Việt Nam - Chuyển đổi để xây dựng niềm tin.
Xem thêm
Ngành Ngân hàng hiến kế giải bài toán tăng khả năng hấp thụ vốn

Ngành Ngân hàng hiến kế giải bài toán tăng khả năng hấp thụ vốn

Sáng ngày 7/12/2023 đã diễn ra Hội nghị “Giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô”. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Cùng dự Hội nghị với Thủ tướng Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Tham dự Hội nghị về phía ngành Ngân hàng, có Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cùng Ban lãnh đạo NHNN; và Chủ tịch HĐTV/HĐQT, Tổng Giám đốc các NHTM...
Năm 2024, quyết tâm thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế

Năm 2024, quyết tâm thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã có những chia sẻ khi được hỏi về mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% vừa được Quốc hội thông qua. Ông cho biết, nền kinh tế có những điều kiện để phát triển trong năm 2024 nhờ những thành quả từ hoạt động điều hành và đối ngoại.
Hội nghị Hợp tác song phương năm 2023 giữa NHNN và NHQG Campuchia

Hội nghị Hợp tác song phương năm 2023 giữa NHNN và NHQG Campuchia

Hội nghị song phương (HNSP) thường niên giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Quốc gia (NHQG) Campuchia vừa diễn ra tại thành phố Siem Reap, Vương quốc Campuchia. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Thống đốc NHQG Campuchia Chea Serey đồng chủ trì Hội nghị.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2024

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 1300/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2024.
hoi nghi dien hong thao go kho khan ve von

Hội nghị “Diên hồng” tháo gỡ khó khăn về vốn

Sáng 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
thong doc nhnn nguyen thi hong tiep thu giai trinh y kien dai bieu quoc hoi ve luat cac to chuc tin dung sua doi

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng là một luật rất khó, rất phức tạp và rất nhạy cảm do tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động thì phải tuân thủ luật của doanh nghiệp, nhưng đây là các trung gian tài chính huy động tiền của người dân, của doanh nghiệp và tiền của các tổ chức khác để cho vay cho nên các tổ chức tín dụng cũng phải hoạt động và tuân thủ các quy định để đảm bảo kiểm soát rủi ro cũng như các giới hạn an toàn. Chính Luật Các tổ chức tín dụng này sẽ quy định tất cả những vấn đề giới hạn an toàn để kiểm soát rủi ro.
doan thanh nien ngan hang trung uong ve voi que bac

Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương về với quê Bác

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2023, từ ngày 17-19/11/2023, Ban Chấp hành Đoàn Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức chương trình hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng – tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và một số hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Nghệ An.
day manh giai ngan ho tro phat trien nha o xa hoi va thuc day thanh toan khong dung tien mat

Đẩy mạnh giải ngân hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

thuc day dich vu cong va thanh toan khong dung tien mat tai tp ho chi minh

Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh

Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Tuần lễ Chuyển đổi số của TP. HCM với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”, Thời báo Ngân hàng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Hội Tin học TPHCM tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh”.
ket noi ngan hang doanh nghiep de thuc day tin dung

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng
thoi bao ngan hang chung tay vi tre em vung cao

Thời báo Ngân hàng "Chung tay vì trẻ em vùng cao"

Thời báo Ngân hàng phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Bac A Bank tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết Trung Thu.
thong doc ngan hang nha nuoc tiep tong giam doc bis

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp Tổng Giám đốc (BIS)

Mới đây tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng có buổi tiếp ông Agustín Carstens. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, (BIS). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
loi ich cua cong thong tin ket noi khach hang vay cic

Lợi ích của Cổng Thông tin kết nối Khách hàng vay CIC

dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023 nhung khoanh khac an tuong

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023: Những khoảnh khắc ấn tượng

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng: Những khoảnh khắc ấn tượng
tang kha nang hap thu von cho doanh nghiep

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Ngày 25/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”, do Thời báo Ngân hàng tổ chức dưới sự chỉ trì của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì Hội thảo.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Công bố quyết định kiện toàn chức danh Bí thư Chi bộ NHNN chi nhánh Phú Yên

Công bố quyết định kiện toàn chức danh Bí thư Chi bộ NHNN chi nhánh Phú Yên

Chiều ngày 6/12/2023 tại TP. Tuy Hòa, Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ công bố Quyết định kiện toàn chức danh Bí thư đối với Chi bộ NHNN chi nhánh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cần Thơ đẩy mạnh hiệu quả tín dụng chính sách

Cần Thơ đẩy mạnh hiệu quả tín dụng chính sách

Tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; gắn hoạt động tín dụng chính sách với hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư để nâng cao hiệu quả vốn vay; khuyến khích người vay tham gia xây dựng các mô hình sản xuất, chuỗi liên kết, tổ hợp tác..., qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
NHNN Quảng Trị huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

NHNN Quảng Trị huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng, nghiệp vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ngày 2/12/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thực hành phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của NHNN chi nhánh tỉnh và các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Với những ưu điểm như linh hoạt công năng, chi phí đầu tư hợp lý, mức giá cho thuê hấp dẫn, không ngạc nhiên khi nhu cầu đối với các căn hộ 1 phòng ngủ đa năng, đa tiện ích tại vị trí trung tâm ngày càng gia tăng khi Đà Nẵng đang dần hướng đến trở thành đ
VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sau lễ ra mắt vào dịp Tết Trung Thu - Tết Đoàn viên, VinFast tiếp tục chọn Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 để mở đặt cọc cho mẫu ô tô điện VF 6, khẳng định mục tiêu trở thành mẫu xe lý tưởng khởi đầu mọi hành trình cho các gia đình hiện đại.
Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Năm thứ 3 liên tiếp, nhà phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam Sun Property (thành viên Sun Group) thắng lớn với ba hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương APPA 2023.
VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong phân khúc SUV/CUV hạng B ở Việt Nam, được phân phối với 2 phiên bản: Eco và Plus.
Đến VietinBank gửi tiền cuối năm rinh lãi đủ đầy, đón Tết sum vầy

Đến VietinBank gửi tiền cuối năm rinh lãi đủ đầy, đón Tết sum vầy

Từ 1/12/2023, khi gửi tiền tại VietinBank, khách hàng không chỉ được nhận quà tặng bằng tiền ngay tại thời điểm giao dịch mà còn có cơ hội sở hữu giải thưởng lên tới 10 cây vàng SJC.
“Nở rộ” bảo hiểm tài khoản ngân hàng

“Nở rộ” bảo hiểm tài khoản ngân hàng

Ngoài việc thường xuyên cảnh báo khách hàng của các ngân hàng, hiện nay các công ty bảo hiểm liên tục đưa ra các sản phẩm bảo hiểm tài khoản trong giao dịch trực tuyến, hạn chế rủi ro cho người dùng.
Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite

Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite

Ngày 4/12, Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite với bộ đôi thiết kế thẻ độc đáo.
Nâng cao năng lực tài chính của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi

Nâng cao năng lực tài chính của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi

Nâng cao năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) để khẳng định cam kết của Nhà nước và nâng cao niềm tin của người gửi tiền đối với chính sách BHTG, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của các TCTD.
Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank vừa ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền” dành cho người bán hàng trên VCB Digibank, giúp khách hàng tạo mã QR nhận tiền chỉ trong một vài giây; tạo nhiều mã QR cho các mục đích/cửa hàng khác nhau và dễ dàng quản lý doanh thu theo từng mã.
Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Nhờ tích cực áp dụng các công nghệ mới, đẩy nhanh quá trình số hoá, hiện nhiều ngân hàng Việt đã đạt tỷ lệ hơn 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) xuống ngưỡng 30%, tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực, quốc tế đang nỗ lực hướng tới.
Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ngày 22/11, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt hình thức thanh toán một chạm Garmin Pay trên các thiết bị đồng hồ thông minh của Garmin. Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai hình thức thanh toán này, giúp gia tăng độ phủ của VPBank trong hệ sinh thái thanh toán Tap & Pay.
BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao Giải thưởng ASOCIO hạng mục Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc (ASOCIO Digital Transformation Award). Lễ trao giải được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc trong khuôn khổ Hội nghị ASOCIO Digital Summit.
Phiên bản di động