Quản trị dữ liệu: Góc nhìn về tuân thủ và tăng trưởng kinh doanh

08:33 | 12/07/2021 Tư vấn tài chính
aa
Dữ liệu đã và đang trở thành tài nguyên chiến lược mới trong làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngày nay dữ liệu là nguyên liệu đầu vào chủ chốt tạo ra giá trị lớn cho tổ chức và doanh nghiệp trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0. Với tốc độ tăng trưởng khối lượng theo cấp số nhân, nguồn “dầu mỏ” dữ liệu sẽ không ngừng phát triển và thôi thúc các doanh nghiệp tăng cường năng lực xử lý, phân tích biến dữ liệu thành các giá trị. Điều này đòi hỏi các tổ chức phải song song đầu tư công nghệ, cải tiến quy trình và xây dựng nguồn nhân lực có trình độ phân tích dữ liệu. Đặc biệt, khung vận hành quản lý dữ liệu cần được ưu tiên củng cố nhằm đảm bảo dữ liệu được quản trị nhất quán xuyên suốt vòng đời thông tin với chất lượng tốt nhất, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định kinh doanh.

quan tri du lieu goc nhin ve tuan thu va tang truong kinh doanh
Bà Đinh Hồng Hạnh, Phó Tổng giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tài chính, Công ty PwC Việt Nam

Hiện nay các tổ chức tài chính đang trong lộ trình chuyển đổi số mạnh mẽ, định hướng lấy dữ liệu làm trọng tâm thúc đẩy tự động hóa, tích hợp các chương trình quản lý rủi ro và tuân thủ, xây dựng các mô hình phân tích nâng cao hỗ trợ phát triển kinh doanh. Xu thế này cũng làm thay đổi động lực triển khai các sáng kiến liên quan tới quản trị dữ liệu (QTDL) của các ngân hàng và công ty tài chính.

Các yêu cầu tuân thủ

Ở cấp độ toàn cầu, các khung chính sách và luật định sẽ ngày càng phát triển chặt chẽ, đòi hỏi các doanh nghiệp cần có chiến lược và cách tiếp cận phù hợp về cách thức thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý (loại bỏ) dữ liệu khách hàng. Một số bộ luật bảo mật dữ liệu quan trọng như Quy định bảo vệ Dữ liệu chung (GDPR) ở Châu Âu, Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng (CCPA) ở California, Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDP) ở Singapore,… đang ngày càng nâng cao tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên thế giới.

Bối cảnh thay đổi về luật định này buộc các tổ chức phải luôn ưu tiên nhu cầu đáp ứng tuân thủ đối với chiến lược quản lý và quản trị dữ liệu của doanh nghiệp. Trong cuộc Khảo sát Giám đốc dữ liệu Ngành Tài chính Toàn cầu do PwC thực hiện (PwC FS CDO survey) vào năm 2017, hơn một nửa các Giám đốc dữ liệu (CDO) cho cho biết họ dành từ 70%-100% ngân sách cho các hoạt động quản trị dữ liệu phục vụ tuân thủ luật định. Đến năm 2019, khảo sát này ghi nhận hầu hết CDO (91%) tiếp tục củng cố năng lực quản trị dữ liệu nền tảng của doanh nghiệp, và các nhu cầu dữ liệu hỗ trợ luật định vẫn chiếm tỷ trọng ưu tiên cao (84% phản hồi từ các CDO).

quan tri du lieu goc nhin ve tuan thu va tang truong kinh doanh
Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng phòng Cấp cao, Dịch vụ Tư vấn, Công ty Tư vấn PwC Việt Nam

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS 239) đã quy định rất rõ các nguyên tắc tổng hợp và báo cáo dữ liệu rủi ro ngành dịch vụ tài chính nhằm tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc thông tin báo cáo.

Tại Việt Nam, Thông tư 41/2016Thông tư 13/2018 của Ngân hàng Nhà nước cũng có những điều mục quy định các yêu cầu về dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin mà các ngân hàng thương mại cần tuân thủ. Đặc biệt, hiện nay Bộ Công An cũng đang dự thảo và lấy ý kiến về Quy định Bảo mật thông tin cá nhân với các điều luật rất cụ thể về việc tiếp cận và xử lý, cùng các nguyên tắc rõ ràng về bảo mật dữ liệu cá nhân. Theo đó, nếu được ban hành, nghị định này chắc chắn sẽ tác động mạnh mẽ đến chiến lược quản trị dữ liệu của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Song hành với các yêu cầu luật định và tuân thủ liên quan tới QTDL là các chế tài xử phạt và tổn thất kinh tế lớn nếu không tuân thủ. Điển hình như Morgan Stanley đã phải nộp phạt 15 triệu đô la vì vi phạm sao lưu dữ liệu email của công ty, hay như Altaba (trước đây là Yahoo!)bị phạt 35 triệu đô la vì che đậy vi phạm thất thoát dữ liệu lớn nhất thế giới với hàng triệu người dùng đã bị đánh cắp thông tin… Rõ ràng, tuân thủ là một yếu tố nền tảng chi phối các hoạt động quản trị dữ liệu của doanh nghiệp.

Tăng trưởng kinh doanh

Kết quả khảo sát FS CDO toàn cầu năm 2019 của PwC cho thấy có sự dịch chuyển trong phân bổ ngân sách của CDO từ trọng tâm “Phòng thủ”, tức là mục đích đảm bảo tuân thủ các quy định, sang trọng tâm “Tấn công”, tức là mục đích Thúc đẩy phân tích dữ liệu, sử dụng dữ liệu hỗ trợ quá trình chuyển đổi và cải tiến liên tục. Các CDO phản hồi trong năm 2017 là 18% ngân sách phân bổ cho trọng tâm “Tấn công”, trong khi con số này lên tới 27% năm 2019.

quan tri du lieu goc nhin ve tuan thu va tang truong kinh doanh
Các động lực triển khai sáng kiến Quản trị Dữ liệu

Theo phân tích, hầu hết CDO tham gia khảo sát vẫn tiếp tục tăng cường năng lực quản trị dữ liệu nền tảng và hỗ trợ tuân thủ luật định. Tuy nhiên, sự dịch chuyển trong phân bổ ngân sách của CDO nêu trên cũng cho thấy xu thế chuyển dần mục tiêu triển khai quản trị dữ liệu sang định hướng dữ liệu và tăng trưởng kinh doanh của các công ty tài chính.

Với vai trò là đòn bẩy gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp, hoạt động quản trị dữ liệu sẽ góp phần mang đến nhiều lợi ích, trong đó có thể kể đến:

Việc ra quyết định dựa trên dữ liệu: Hỗ trợ tổ chức lưu trữ, giám sát, kiểm tra, bảo mật và quản lý tài sản dữ liệu theo các tiêu chuẩn nhất quán xuyên suốt vòng đời dữ liệu; và cung cấp dữ liệu tổng thể, chất lượng cao phục vụ hoạt động báo cáo, phân tích nhằm tối ưu hóa giá trị mang lại từ dữ liệu.

Tối ưu hóa giá trị khai thác từ hệ sinh thái dữ liệu: Quản trị hệ sinh thái dữ liệu thúc đẩy sự hợp lực, chia sẻ dữ liệu giữa các doanh nghiệp khác nhau; và tối đa hóa các giá trị từ quan hệ đối tác khai thác chéo dữ liệu giữa các phòng ban và doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả hoạt động: Góp phần giảm thiểu sai sót dẫn đến phát sinh chi phí, rủi ro và giảm giá trị và cung cấp cách tiếp tổng thể ngăn ngừa và xử lý triệt để các vấn đề chất lượng dữ liệu, nâng cao hiệu quả vận hành

Gia tăng trải nghiệm khách hàng: Giảm thiểu sự phức tạp trong các hoạt động vận hành dữ liệu, đảm bảo các đơn vị nội bộ sử dụng dữ liệu nhất quán theo sát hành trình trải nghiệm của khách hàng; và nâng cao lòng tin của người dùng vào dữ liệu thông qua cơ chế phản hồi liên tục và đánh giá tác động xuyên suốt vòng đời dữ liệu

quan tri du lieu goc nhin ve tuan thu va tang truong kinh doanh
Khảo sát Giám đốc Dữ liệu Tài chính Toàn cầu năm 2019 của PwC

Dù nằm trong chiến lược hỗ trợ Tuân thủ hay Tăng trưởng kinh doanh thì các tổ chức đều cần xây dựng một khung QTDL vững mạnh. Đây sẽ là kim chỉ nam cho tất các hoạt động quản lý dữ liệu của tổ chức. Trong đó, các yếu tố cần cân nhắc khi xây dựng khung vận hành QTDL bao gồm:

Thứ nhất, vai trò và trách nhiệm các bên liên quan tới dữ liệu phải được xác định rõ ràng, đặc biệt là quyền sở hữu dữ liệu.

Thứ hai, hệ thống chính sách, quy trình, tiêu chuẩn QTDL cần được thiết lập và áp dụng vào vận hành trong toàn doanh nghiệp.

Thứ ba, văn hóa dữ liệu và quản lý thay cần được thực hiện như các hoạt động vận hành thường nhật (BAU) đảm bảo nâng cao nhận thức dữ liệu cho toàn thể đội ngũ nhân viên. Cùng với đó, kiến trúc dữ liệu tổng thể của doanh nghiệp nên được xây dựng nhằm hỗ trợ đơn giản hóa quá trình truy xuất nguồn và vận hành xử lý dữ liệu.

Xuyên suốt vòng đời dữ liệu, cần áp dụng khung quản lý chất lượng dữ liệu với các tiêu chí đánh giá rõ ràng và cơ chế đo lường, giám sát và cải thiện chất lượng hiệu quả. Cuối cùng, hệ thống hạ tầng và các giải pháp CNTT tiên tiến sẽ có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tự động hóa các hoạt động QTDL, giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng triển khai QTDL.

Nguồn tài liệu tham khảo:

- “Morgan Stanley Sued for Repeated Email Production Failures” - https://www.sec.gov/news/press/2006/2006-69.htm

- “Altaba, Formerly Known as Yahoo!, Charged With Failing to Disclose Massive Cybersecurity Breach; Agrees To Pay $35 Million” - https://www.sec.gov/news/press-release/2018-71

- “PwC Financial Services Chief Data Officer Survey - October 2019”

Hồng Hạnh - Tiến Dũng
Nguồn:

Các tin khác

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam

Mạng lưới hướng đến chuyển đổi xanh, ứng dụng kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp
PwC Việt Nam: 30 năm đồng hành và nuôi dưỡng nhân tài thuế

PwC Việt Nam: 30 năm đồng hành và nuôi dưỡng nhân tài thuế

Đồng hành với sự phát triển của lĩnh vực Thuế, PwC Việt Nam đặc biệt chú trọng hoạt động tìm kiếm và nuôi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực này.
Nghiên cứu PwC: Tiến trình hướng tới bình đẳng giới vẫn còn chậm

Nghiên cứu PwC: Tiến trình hướng tới bình đẳng giới vẫn còn chậm

Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2024, PwC công bố báo cáo Inclusion Matters (Tầm quan trọng của sự hòa nhập), cho thấy tiến trình bình đẳng giới tại nơi làm việc toàn cầu vẫn đang diễn ra chậm.
11 dự án các-bon thấp tham gia Chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam

11 dự án các-bon thấp tham gia Chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam

Các dự án được chọn đều có tiềm năng mang lại lợi ích cho các cộng đồng trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Các dự án này đang tìm kiếm nguồn đầu tư tổng cộng 436 triệu USD.
Petrovietnam có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Petrovietnam có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings vừa công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) năm 2023 ở mức ‘BB+’. Kết quả xếp hạng này đã khẳng định vị thế của Petrovietnam là nhà sản xuất dầu khí lớn nhất của Việt Nam với chuỗi giá trị hoạt động hoàn chỉnh từ thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn, đảm bảo doanh thu ổn định trong tất cả các lĩnh vực.
Doanh nghiệp đang chú trọng vào thực hành phát triển bền vững như thế nào?

Doanh nghiệp đang chú trọng vào thực hành phát triển bền vững như thế nào?

Khi trả lời câu hỏi “Doanh nghiệp sẽ tạo ra giá trị trong một thế giới đang chú trọng vào thực hành PTBV như thế nào?”, phần lớn các CEO thường đề cập đến mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) cũng như lộ trình khử cacbon, nỗ lực thiết kế các sản phẩm và dịch vụ xanh, hay các dự án về kinh tế tuần hoàn.
Tối ưu hóa dòng tiền và giảm thiểu rủi ro trong xuất khẩu

Tối ưu hóa dòng tiền và giảm thiểu rủi ro trong xuất khẩu

Doanh nghiệp xuất khẩu nên sử dụng các dịch vụ thanh toán thương mại, thanh toán quốc tế của ngân hàng như một công cụ vừa phòng ngừa rủi ro thanh toán, vừa tối ưu hóa dòng tiền trong hoạt động kinh doanh.
Để giới trẻ "Tự tin lập nghiệp"

Để giới trẻ "Tự tin lập nghiệp"

tổng kết dự án “Tự tin lập nghiệp”. Dự án nằm trong chương trình Futuremakers - một sáng kiến của Ngân hàng Standard Chartered nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng toàn cầu
Thời điểm "vàng" chuyển giao từ phục hồi sang tăng trưởng chuỗi cung ứng

Thời điểm "vàng" chuyển giao từ phục hồi sang tăng trưởng chuỗi cung ứng

PwC vừa ra mắt ấn phẩm “Chuỗi cung ứng toàn cầu: Cuộc đua tái cân bằng” tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2023 tại San Francisco, Mỹ. PwC tiếp tục là đối tác tri thức độc quyền của APEC 2023.
Visa ra mắt tính năng cập nhật tài khoản theo thời gian thực

Visa ra mắt tính năng cập nhật tài khoản theo thời gian thực

Tính năng Cập nhật tài khoản Visa cung cấp thông tin xác thực giúp đơn vị bán hàng tăng cường hiệu suất hoạt động, tăng tỷ lệ giao dịch thành công, giúp khách hàng không cần cập nhật thông tin thẻ tín dụng trên nhiều nền tảng khác nhau như trước đây.
PwC tổ chức cuộc thi CTF quốc tế dành cho sinh viên

PwC tổ chức cuộc thi CTF quốc tế dành cho sinh viên

Ngày 7/11, PwC Việt Nam phối hợp với PwC Hồng Kông tổ chức thành công Hack A Day 2023 - Securing AI: cuộc thi CTF quốc tế dành cho sinh viên các trường đại học tại Việt Nam.
"Mở lối" cho vay tiêu dùng để đẩy lùi tín dụng đen

"Mở lối" cho vay tiêu dùng để đẩy lùi tín dụng đen

Nhằm tìm giải pháp hỗ trợ thị trường tín dụng tiêu dùng phát triển lành mạnh, ngày 31/10/2023, tại Hà Nội, Hệ sinh thái Thông tin kinh tế VTVMoney, Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV Digital) tổ chức hội thảo “Gỡ khó cho vay tiêu dùng - Đẩy lùi tín dụng đen”.
ABIC Hải Phòng chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tài khoản cho khách hàng

ABIC Hải Phòng chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tài khoản cho khách hàng

Sản phẩm bảo hiểm bảo an tài khoản được xem là “tấm khiên” bảo vệ tài khoản, giúp khách hàng an tâm khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank.
PwC: Doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam thận trọng trên hành trình ESG

PwC: Doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam thận trọng trên hành trình ESG

Các doanh nghiệp niêm yết (“DNNY”) tại Việt Nam đang thể hiện mức độ cam kết cao, tuy nhiên lại tỏ ra thận trọng triển khai ESG, theo như báo cáo mới nhất của PwC: “Các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam: Mức độ cam kết ESG và thực hành Báo cáo phát triển bền vững”.
Đại sứ quán Anh khởi động đợt hai Chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam

Đại sứ quán Anh khởi động đợt hai Chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam

Đại sứ quán Anh tại Hà Nội vừa qua đã công bố đợt hai của chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các dự án carbon thấp, mang đến lợi ích cho các cộng đồng trên toàn Việt Nam.
Xem thêm
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Trân trọng giới thiệu bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân" của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước.
Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Dự kiến, 10 hoạt động trọng tâm sẽ được triển khai trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ trong năm 2024.
Giá vàng miếng SJC chỉ chênh giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC chỉ chênh giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục đi lên và đã tăng gần 100 USD trong 5 ngày qua. Hiện, giá vàng thế giới giao dịch quanh 2.470 USD mỗi ounce, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương 75,8 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá SJC mua vàng miếng từ thị trường hiện ngang với giá vàng thế giới còn bán ra chỉ cao hơn khoảng 1 triệu đồng một lượng.
Chính sách lãi suất tiền gửi USD 0% là trụ cột chính của chủ trương chống đô la hóa

Chính sách lãi suất tiền gửi USD 0% là trụ cột chính của chủ trương chống đô la hóa

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức họp với các chuyên gia kinh tế để trao đổi về chính sách ngoại tệ và lãi suất tiền gửi bằng đồng USD dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà. Tại cuộc họp, các chuyên gia đánh giá cao NHNN về các biện pháp chống đô la hóa cũng như chính sách lãi suất USD 0% đã và đang phát huy hiệu quả, qua đó góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, giảm tỷ lệ đô la hóa, tăng dự trữ ngoại hối và tác động đến luồng kiều hối cũng như dòng vốn FII và FDI…
thong doc nhnn tiep chu tich ngan hang aiib

Thống đốc NHNN tiếp Chủ tịch ngân hàng AIIB

Chiều 15/7/2024, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã có cuộc gặp mặt và làm việc với Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch AIIB tại Việt Nam từ ngày 15- 19/7.
no luc ho tro khach hang xac thuc sinh trac hoc

Nỗ lực hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Từ ngày 1/7/2024, theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, người dân muốn thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng đều bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Nhiều ngân hàng đã thông báo làm việc xuyên thứ Bảy, Chủ nhật để thu thập sinh trắc học tại quầy giao dịch, nỗ lực hỗ trợ khách hàng.
xac thuc sinh trac hoc giup bao dam an toan giao dich ngan chan lua dao

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo
xac thuc sinh trac hoc sau 17 co gi khac

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?
dam bao an toan ve thanh toan khong dung tien mat

Đảm bảo an toàn về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 21/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
Đồng Tháp: Cho vay lĩnh vực ưu tiên chiếm hơn 80% tổng dư nợ

Đồng Tháp: Cho vay lĩnh vực ưu tiên chiếm hơn 80% tổng dư nợ

Ước tính đến hết tháng 7/2024, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng tại Đồng Tháp đạt khoảng 109.100 tỷ đồng. Trong đó, 80% là cho vay vào 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên.
Ngành Ngân hàng Quảng Trị: Chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành

Ngành Ngân hàng Quảng Trị: Chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Ngành Ngân hàng Phú Thọ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngành Ngân hàng Phú Thọ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng ngày 19/7/2024, NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
Điểm danh loạt quyền lợi miễn chê dành cho chủ xe VF 8 Lux đặt cọc sớm

Điểm danh loạt quyền lợi miễn chê dành cho chủ xe VF 8 Lux đặt cọc sớm

Nhiều khách hàng của VinFast đã không ngần ngại xuống tiền đặt cọc VF 8 Lux để vừa sớm được tận hưởng những trải nghiệm thăng hạng đẳng cấp, vừa nhận ưu đãi lên tới cả trăm triệu đồng và cơ hội rinh về biệt thự trị giá hơn chục tỷ đồng.
Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà

Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà

Cư dân Vincom Shophouse Royal Park (TP. Đông Hà) được sở hữu chất sống kép, vừa thư thái, an yên đúng chuẩn resort, lại vừa sôi động, tiện nghi nhờ loạt tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Trị.
Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt

Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt

Ngay sau khi ra mắt, 315 căn biệt thự, dinh thự tại phân khu Hoàng Gia (Vinhomes Royal Island) trên đảo Vũ Yên, Hải Phòng đã nhanh chóng tìm thấy chủ. Sở hữu những lợi thế độc tôn: đắc địa trong vị trí, khoáng đạt trong cảnh quan, sang trọng trong kiến trúc, phân khu Hoàng Gia không chỉ là tài sản mang tiềm năng tăng giá bền vững mà còn là niềm kiêu hãnh của các chủ nhân danh giá.
Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux

Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux

Hà Nội, ngày 15/7/2024 - VinFast chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp VF 8 Lux của dòng xe điện VF 8 với diện mạo sang trọng, khí chất và công nghệ vượt trội. Với mong muốn hỗ trợ người dùng “Thăng hạng đẳng cấp”, VinFast cũng công bố áp dụng chính sách nâng cấp từ xe VF 8 lên VF 8 Lux với chi phí tối ưu và nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các khách hàng đặt cọc sớm.
BAOVIET Bank giữ vững tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh hợp lực trong hệ sinh thái Bảo Việt

BAOVIET Bank giữ vững tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh hợp lực trong hệ sinh thái Bảo Việt

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, trong đó tổng tài sản và quy mô tín dụng tăng, chất lượng tín dụng liên tục được cải thiện.
Nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng

Nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng

Thời gian gần đây liên tục xuất hiện những thủ đoạn lừa đảo, mạo danh nhân viên, thương hiệu các tổ chức tín dụng uy tín ở Việt Nam nhằm đánh cắp thông tin người dùng, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội.
Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker

Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker

Ngân hàng số Cake by VPBank vừa được The Asian Banker trao tặng giải thưởng Best AI Technology Implementation (tạm dịch: Ngân hàng AI tốt nhất) trong hệ thống giải thưởng uy tín của tổ chức này, hôm 18/7 tại Hà Nội.
OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Tập trung chiến lược ngân hàng “xanh” vừa giúp tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và cũng đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo

Gần đây một số đối tượng mạo danh Vietcombank thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo qua các hình thức như: Mạo danh Vietcombank gửi email thông báo tuyển dụng và yêu cầu ứng viên chuyển khoản một khoản tiền phí; hoặc yêu cầu ứng viên tham gia vòng sơ tuyển online bằng cách tải ứng dụng/nhấn vào đường link…
Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau

Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau

Ngày 15/7, Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết từ nay hơn 10 triệu khách hàng của ứng dụng BE đã có thể lựa chọn thanh toán trả sau thông qua tính năng bePayLater, cho phép khách hàng dùng trước trả sau hơn 15 dịch vụ đa dạng trên BE.
Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Thẻ tín dụng miễn phí giao dịch ngoại tệ, hoàn tiền cho chi tiêu đặt vé máy bay, khách sạn là trợ thủ đắc lực giúp bạn tận hưởng chuyến du lịch tiết kiệm và suôn sẻ.
Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước

Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước

Tiên phong triển khai các sản phẩm vay thế chấp nhà phố, căn hộ chung cư với lợi ích vượt trội cả trước, trong và sau vay, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tiếp tục mang đến cơ hội vàng cho các khách hàng đang có ý định vay để trả nợ ngân hàng khác nhằm ổn định tài chính lâu dài với chi phí vốn hợp lý hơn rất nhiều.
Phiên bản di động