Xây dựng nông thôn mới: Thực hiện nhiệm vụ “kép”

07:55 | 20/04/2020

Trong quý I/2020, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố vẫn được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, qua đó, đạt được những kết quả rõ nét. Đây là tiền đề quan trọng để Hà Nội hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM đề ra trong năm 2020. Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối NTM thành phố Hà Nội đã có cuộc trao đổi xung quanh nội dung này.

xay dung nong thon moi thuc hien nhiem vu kep Hà Nội dành 4.680 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới
xay dung nong thon moi thuc hien nhiem vu kep Xây dựng nông thôn mới Hà Nội: Hướng tới những mục tiêu cao hơn
xay dung nong thon moi thuc hien nhiem vu kep
Ảnh minh họa

Thưa ông, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 kéo dài trong suốt quý I vừa qua có ảnh hưởng như thế nào đến tiến độ xây dựng NTM của thành phố?

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020, BCĐ Chương trình 02-CTr/TU Thành ủy đã chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành tập trung cao độ cho xây dựng NTM và nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân. Song do tình hình diễn biến dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị của thành phố tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch, nên trong quý I/2020, BCĐ Chương trình 02-CTr/TU chỉ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện tại huyện Thạch Thất; Tổ công tác giúp việc BCĐ kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình tại 6 huyện, thị xã. BCĐ cũng tổ chức Đoàn thẩm tra, đánh giá công nhận 2 xã của huyện Gia Lâm đề nghị đạt chuẩn NTM nâng cao và các xã Sơn Hà (huyện Phú Xuyên), Minh Phú (huyện Sóc Sơn) đề nghị đạt chuẩn NTM năm 2020…

Song song với thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, để bảo đảm tiến độ xây dựng NTM, hằng tháng các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố cũng chủ động dành thời gian họp giao ban lựa chọn các giải pháp phù hợp với thực tiễn để hoàn thành mục tiêu năm 2020 đề ra; đồng thời làm việc với các xã nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020.

Còn tại cơ sở, BCĐ các xã đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, cùng với đó hằng tuần tổ chức giao ban rút kinh nghiệm, kịp thời giải quyết những tồn tại trong quá trình thực hiện nhằm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu...

Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 ở một số địa phương trên địa bàn thành phố vừa qua có làm thay đổi kết quả xây dựng NTM của Hà Nội hay không thưa ông?

Tôi khẳng định việc sắp xếp các đơn vị hành chính không làm thay đổi kết quả xây dựng NTM. Toàn thành phố đã có 6 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM; 353/382 xã (chiếm 92,4%) đạt chuẩn NTM và 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và chỉ đạo của thành phố Hà Nội, đến nay, sau khi sáp nhập xã Cẩm Đình và xã Xuân Phú (huyện Phúc Thọ) lấy tên xã Xuân Đình; xã Sen Chiểu và xã Phương Độ (huyện Phúc Thọ) lấy tên xã Sen Phương; xã Thụy Phú và xã Văn Nhân (huyện Phú Xuyên) lấy tên xã Nam Tiến. Các xã này đều đạt chuẩn NTM. Do vậy, hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn 383 xã (trước thời điểm sắp xếp các đơn vị hành chính là 386 xã). Riêng xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất) không xây dựng NTM do nằm trong Quy hoạch đô thị Hòa Lạc, nên số xã thực hiện xây dựng NTM đến nay của thành phố Hà Nội là 382 xã.

Trong quý I, Đoàn thẩm định thành phố đã tiến hành thẩm định đối với 4 xã, gồm 2 xã của huyện Gia Lâm đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã của huyện Phú Xuyên và 1 xã của huyện Sóc Sơn đề nghị đạt chuẩn NTM năm 2020. Kết quả 4/4 xã đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định xem xét, trình Chủ tịch UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2020. Trong số 27 xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM có 20 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 7 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-14 tiêu chí.

Như ông trao đổi, gắn với xây dựng NTM, trong quý I, nhiều nhiệm vụ cũng đạt được kết quả cao, đóng góp chung vào Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy. Vậy, ông có thể nói rõ hơn về những kết quả này?

- Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức của biến đổi khí hậu, thời tiết bất lợi, dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự quyết tâm, nỗ lực, sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành thành phố, các nhiệm vụ gắn với xây dựng NTM đều đạt được những kết quả nhất định.

Chẳng hạn như Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố đã tổ chức đánh giá, xếp hạng đối với 301 sản phẩm, trong đó, có 6 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia, 207 sản phẩm đạt 4 sao, 88 sản phẩm đạt 3 sao. Hay trong công tác dồn điền đổi thửa, cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp, toàn thành phố đã thực hiện dồn điền được 79.454,3ha; cấp GCN đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa được 617.964/622.861 GCN, đạt 99,21%; chuyển đổi được 40.227,5ha sau dồn điền đổi thửa sang các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Thưa ông, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy, trong xây dựng NTM, thành phố đang tập trung thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa chống dịch, vừa tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy, ngành Nông nghiệp Hà Nội sẽ có những giải pháp gì để vượt qua khó khăn?   

Cùng với tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách “chống dịch như chống giặc”, chúng tôi sẽ tập trung triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với đại diện Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Sở NN&PTNT và các cơ quan liên quan về tình hình sản xuất nông nghiệp quý I/2020, diễn ra ngày 1/4 vừa qua. Sở NN&PTNT cũng sẽ tích cực phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nỗ lực phấn đấu mức tăng trưởng của ngành năm 2020 khoảng 4,04% so với năm 2019.

Cùng với đó, tham mưu thành phố tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế tập thể; tổ chức liên kết, hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị…

Trong xây dựng NTM, ngành Nông nghiệp Hà Nội tích cực phối hợp với sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành mục tiêu có thêm 15 xã đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đồng thời chỉ đạo các huyện đăng ký hoàn thành xây dựng NTM, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận…

Trân trọng cảm ơn ông!

 

P.L

Nguồn: HNP

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.060 23.270 26.550 27.904 29.537 30.0771 211,03 221,12
BIDV 23.085 23.265 26.826 27.903 29.933 30.573 213,08 221,70
VietinBank 23.080 23.270 26.938 27.903 29.933 30.573 215,99 224,49
Agribank 23.085 23.255 26.898 27.489 29.880 30.525 214,93 220,06
Eximbank 23.080 23.250 26.980 27,448 30.008 30.528 216,33 220,08
ACB 23.080 23.250 26.992 27.464 30.141 30.546 216,32 220,32
Sacombank 23.074 23..284 27.056 27.615 30.124 30.634 216,13 222,45
Techcombank 23.070 23.270 26.726 27.429 29.668 30.796 214,67 223,83
LienVietPostBank 23.100 23.260 27,201 27.702 30.161 30.621 219,28 223,32
DongA Bank 23.110 23.240 26.960 27.440 29.970 30.500 212,40 219,20
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
60.600
62.220
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
60.600
62.200
Vàng SJC 5c
60.600
62.220
Vàng nhẫn 9999
56.250
57.550
Vàng nữ trang 9999
55.850
57.250