14:31 | 05/02/2018

Đăk Lăk: Hiệu quả từ tín dụng chính sách

Trước thực tế đó, nguồn vốn tín dụng chính sách được VBSP Đăk Lăk chuyển tải đến tất cả các thôn, buôn trên địa bàn, thông qua cho vay ủy thác qua các hội đoàn thể, từ đó tạo điều kiện giúp người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển vườn, rẫy, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, học tập, tạo việc làm mới… 

VBSP Đà Nẵng nỗ lực tiếp vốn, giúp người dân thoát nghèo
Lạng Sơn sẽ tạo mọi điều kiện cho hoạt động tín dụng chính sách
Đảm bảo các chương trình tín dụng chính sách
Ông Nguyễn Tử Ân

Từ lâu, công tác giảm nghèo được chính quyền tỉnh Đăk Lăk đặt lên hàng đầu trong định hướng phát triển; xem đây là chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội... nhất là tập trung mọi nguồn lực để xóa nghèo đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, liên tục trong các năm qua, số hộ nghèo trên địa bàn được giảm đáng kể, nhiều hộ gia đình thuộc diện khó khăn giờ đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên chính vùng đất đỏ bazan trù phú ấy.

Để đạt kết quả đó có sự đóng góp to lớn của nguồn lực từ các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đăk Lăk (VBSP Đăk Lăk) triển khai trên địa bàn. Để rõ hơn, Thời báo Ngân hàng có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tử Ân, Giám đốc VBSP Đăk Lăk xung quanh vai trò của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương.

Xin ông cho biết vai trò của tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo của Đăk Lăk trong những năm qua?

Đăk Lăk là địa phương thuộc miền núi của Tây Nguyên, với địa bàn rộng lớn, đời sống người dân có sự chênh lệch rõ rệt. Nhiều vùng sâu vùng xa, nhiều bà con chưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nên cái nghèo cứ đeo bám lấy họ từ bao đời nay.

Mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội luôn nỗ lực nâng cao đời sống của người dân. Song do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khách quan như thiên tai, hạn hán, dịch bệnh thường xuyên xuất hiện trên diện rộng dẫn đến nhiều hộ gia đình khó khăn. Bên cạnh đó, một bộ phận dân cư vùng sâu, vùng xa trình độ dân trí còn thấp, thường ỉ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước...

Trước thực tế đó, nguồn vốn tín dụng chính sách được VBSP Đăk Lăk chuyển tải đến tất cả các thôn, buôn trên địa bàn, thông qua cho vay ủy thác qua các hội đoàn thể, từ đó tạo điều kiện giúp người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển vườn, rẫy, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, học tập, tạo việc làm mới… Từng bước có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các chương trình tín dụng chính sách góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Suốt 15 năm hoạt động, được sự quan tâm của VBSP, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ từ các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể nhận ủy thác, sự đồng tình ủng hộ của người dân, VBSP Đăk Lăk không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Có thể khẳng định, các chương trình tín dụng chính sách được triển khai đã đi vào cuộc sống, thực sự mang lại hiệu quả. Nhờ đó, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu giảm nghèo của Đăk Lăk.

Kết quả VBSP Đăk Lăk đạt được trong việc nỗ lực đưa tín dụng chính sách đến tay người nghèo và các đối tượng chính sách khác như thế nào thưa ông?

Thời gian qua, chi nhánh thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách. Đến cuối năm 2017, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn Đăk Lăk là gần 3.971 tỷ đồng đồng, tăng 310,7 tỷ đồng so với đầu năm 2017; tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,49%. Số khách hàng còn dư nợ là 200.587 hộ. Trong đó, các chương trình phục vụ hộ nghèo dư nợ gần 2.779 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 70%, số hộ còn dư nợ là 125.917 hộ; các chương trình an sinh xã hội khác khoảng 1.192,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30%, số hộ còn dư nợ là 74.670 hộ. Qua các chương trình tín dụng chính sách đã giúp người nghèo tích cực phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn. Điều đó, khẳng định vai trò của VBSP Đăk Lăk đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác để có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu.

Đặc biệt, với nỗ lực không biết mệt mỏi của chi nhánh và sự phối hợp kịp thời của các tổ chức hội đoàn thể trong công tác kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn liên tục được nâng lên đáng kể.

Đến 31/12/2017, nợ xấu chỉ chiếm khoảng hơn 11 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,28%, giảm 0,11% so với cuối năm 2016. Trong đó, nợ quá hạn là 7,321 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,18%, giảm 2,561 tỷ đồng so với cuối năm 2016, tỷ lệ giảm 0,09%; nợ khoanh là 3,944 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,1%; giảm 529 triệu đồng, tỷ lệ giảm 0,02%.

Toàn địa phương có 58 xã, 3723 tổ tiết kiệm và vay vốn, 364 hội đoàn thể cấp xã không có nợ quá hạn. Số xã không có nợ quá hạn tăng 30 xã so 2016, chiếm tỷ lệ 31,5% số xã trên địa bàn. Trong đó, TP. Buôn Ma Thuột 1 xã; huyện Cư Kuin 5 xã; Cư M’gar 4 xã; Ea Súp 2 xã; thị xã Buôn Hồ 5 xã; Lăk 3 xã; Krông Păk 1 xã; Krông Bông 5 xã; Krông Buk 4 xã; Ea H’Leo 7 xã; K’rông năng 6 xã; Ea Kar 7 xã; Md’rak 6 xã, Buôn Đôn 2 xã... Số tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn tăng 298 tổ, chiếm tỷ lệ 86,3% tổng số tổ tiết kiệm và vay vốn hiện có. Số hội đoàn thể cấp xã không có nợ quá hạn tăng 100 hội đoàn thể so với năm 2016, chiếm tỷ lệ 54,7%.

Để đồng vốn đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách được phát huy hiệu quả, Chi nhánh không ngừng tập trung nâng cao chất lượng tín dụng. Công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng chặt chẽ hơn.Việc kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay luôn được thực hiện thường xuyên. Nhất là khi VBSP thực hiện ủy thác cho các hội, đoàn thể và sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chất lượng tín dụng được nâng lên rõ rệt.

Những yếu tố nào dẫn đến sự thành công của chi nhánh trong công tác triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên một địa bàn rộng lớn và phức tạp thưa ông?

Với vai trò tổ chức tín dụng đặc thù, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; có đặc điểm riêng, vừa phải đảm bảo tính chất tín dụng, vừa mang tính xã hội hóa. Do đó, việc kiện toàn mô hình quản lý luôn được coi trọng; tập trung huy động sức mạnh tổng hợp trong quản lý nguồn vốn và chuyển tải nguồn vốn đến tay khách hàng để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo.

Phải khẳng định rằng, đội ngũ cán bộ điều hành, tác nghiệp của chi nhánh có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm. Mạnh dạn tiếp nhận, quản lý an toàn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước; tổ chức giải ngân trực tiếp đến người vay tại xã, phường thông qua điểm giao dịch lưu động.

Công tác phối hợp với các hội, đoàn thể và chính quyền cơ sở các cấp trong công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ làm uỷ thác, cho Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho người vay vốn.

Chi nhánh luôn chú trọng đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực thông qua công tác tập huấn, đào tạo, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp… để đáp ứng yêu cầu của công việc ngày càng cao.

Bên cạnh đó, các cán bộ chi nhánh cũng có ý thức cao trong việc tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp thông qua các chương trình đào tạo cao học nhằm tiếp cận và cập nhật những kiến thức mới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đáp ứng tốt nhất trong việc quản lý và triển khai các chương trình tín dụng chính sách.

Chính yếu tố con người tạo nên sự thành công của chi nhánh. Hoạt động của VBSP Đăk Lăk không ngừng phát triển và ngày càng ổn định. Nguồn vốn phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng được nâng lên. Chính sách tín dụng ưu đãi đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp dân cư có thu nhập thấp, không đủ điều kiện vay vốn ở các ngân hàng thương mại.

Từ đó tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện đời sống, góp phần ổn định phát triển kinh tế. Đặc biệt, ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội trên toàn địa bàn.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,60
6,90
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,30
5,90
6,70
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.150 23.250 26.035 26.766 29.602 30.076 202,43 210,81
BIDV 23.150 23.250 26.004 26.376 29.602 30.084 207,35 211,01
VietinBank 23.139 23.249 26.031 26.786 29.574 30.134 207,42 213,92
Agribank 23.155 23.235 25.966 26.340 29.351 29.807 207,68 211,26
Eximbank 23.140 23.240 26.010 26.358 29.690 30.087 208,24 211,02
ACB 23.160 23.240 25.998 26.439 29.744 30.173 207,94 211,46
Sacombank 23.157 23.259 26.064 26.468 29.761 30.171 207,35 211,93
Techcombank 23.130 23.250 25.782 26.505 29.379 30.223 206,80 212,32
LienVietPostBank 23.140 23.240 25.886 26.450 29.664 30.201 207,43 211,97
DongA Bank 23.170 23.240 26.020 26.310 29.460 29.820 207,30 211,30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.800
37.020
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.800
37.000
Vàng SJC 5c
36.800
37.020
Vàng nhẫn 9999
36.800
37.200
Vàng nữ trang 9999
36.550
37.150