Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng

07:24 | 05/05/2021 70 năm Ngân hàng Việt Nam
aa
Trong bất cứ thời kỳ nào, ngành Ngân hàng cũng đóng vai trò rất quan trọng và nổi bật, là huyết mạch của cả nền kinh tế.

Chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc, trong đó, đặc biệt là 35 năm đổi mới của đất nước (từ năm 1986 đến nay).

Trong bất cứ thời kỳ nào, ngành Ngân hàng cũng đóng vai trò rất quan trọng và nổi bật, là huyết mạch của cả nền kinh tế. Mọi thành công của công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước đều có những dấu ấn vô cùng tự hào của ngành Ngân hàng. Cùng với đó, hệ thống Ngân hàng Việt Nam với bề dày truyền thống vẻ vang của mình, cũng luôn nỗ lực, tích cực tự đổi mới, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay. Tất cả những điều đó đã củng cố vững chắc vị thế của ngành Ngân hàng Việt Nam, tạo dựng và duy trì niềm tin bền chặt trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng
Hệ thống ngân hàng hiện đang là trụ cột cung ứng vốn cho nền kinh tế

PGS-TS. Ngô Trí Long - Chuyên gia Kinh tế:

Ổn định kinh tế vĩ mô, tạo đà phát triển

Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng
PGS-TS. Ngô Trí Long

Giai đoạn 2016-2020 kết thúc trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ra cú sốc, dẫn tới cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam nổi lên là điểm sáng hiếm hoi với những thành công trong điều hành kinh tế thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân”. Năm 2020, nền kinh tế ghi nhận tốc độ tăng trưởng 2,91% (dương) - tuy thấp so với nhiều năm qua nhưng so với mức trung bình thế giới theo tính toán của IMF là (âm) -3,3% cho thấy đây là thành công đáng được ghi nhận và thực tế đã được thế giới thừa nhận.

Từ kết quả của các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đạt được trong những năm qua và đặc biệt năm 2020, có thể thấy sự ổn định kinh tế vĩ mô đã được duy trì khá vững chắc. Kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong năm 2020 và cả những năm trước đó. Với việc điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, NHNN đã đảm bảo kiểm soát lạm phát bám sát mục tiêu Quốc hội đặt ra hàng năm, bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 3,2% so với mục tiêu của Quốc hội là khoảng 4%, củng cố niềm tin của người dân vào môi trường vĩ mô ổn định và sự ổn định giá trị đồng nội tệ. Quá trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, hiện đại hóa các dịch vụ ngân hàng cũng đã được NHNN kiên trì thực hiện suốt những năm qua, giúp nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động ngân hàng. Chính vì thế, khi đại dịch bùng phát, ngành Ngân hàng đã ngay lập tức triển khai được hàng loạt các giải pháp hỗ trợ chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 như miễn, giảm lãi vay, giảm phí dịch vụ thanh toán, chuyển tiền; điều chỉnh, gia hạn thời hạn trả nợ các khoản nợ, lãi phải trả của khách hàng vay; cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động vay lãi suất 0% để trả lương người lao động bị ngừng việc do tác động của Covid-19; đẩy mạnh cung cấp các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để đáp ứng nhu cầu của người dân trong bối cảnh dịch bệnh. Tốc độ tăng trưởng tín dụng là 12,17% trong khi lãi suất cho vay bình quân giảm khoảng 1%/năm, có những khoản vay được áp dụng lãi suất giảm đến 2%/năm so với thời điểm trước dịch bệnh, là kết quả của những nỗ lực, đóng góp tích cực của hệ thống ngân hàng trong việc tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, hỗ trợ kết quả tăng trưởng kinh tế 2,91%.

Nhiệm kỳ 2021-2025 bắt đầu với những khó khăn thách thức hiện hữu khi dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu, giá cả thị trường thế giới còn diễn biến bất thường, khó tiên lượng với xu hướng tăng, chính sách tài chính-tiền tệ của các nước có thể thay đổi khó lường phụ thuộc vào tương quan giữa khả năng kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế và rủi ro lạm phát. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại cả thời cơ và thách thức to lớn cho phát triển kinh tế. Địa chính trị thế giới biến chuyển nhanh, gia tăng cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh và bảo hộ thương mại, xu hướng dịch chuyển chuỗi sản xuất, thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh đó, để góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII, ngành Ngân hàng cần phát huy các kết quả đạt được thời gian qua và tiếp tục đổi mới, sáng tạo để thích nghi với bối cảnh, tình hình mới. Theo đó, tôi nhận thấy một số vấn đề trọng tâm cần tập trung là:

Thứ nhất, Chính phủ, NHNN cần kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, coi đây là cơ sở nền tảng và điều kiện tiên quyết cho sự ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế bền vững. Để thực hiện mục tiêu này, chính sách tiền tệ do NHNN điều hành có vai trò trọng yếu. Thực tiễn những năm qua, nhất là khi đối phó với cú sốc Covid-19, đã minh chứng cho điều này. Chỉ khi lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định thì doanh nghiệp và nhà đầu tư mới có thể yên tâm sản xuất kinh doanh, các nguồn lực trong nền kinh tế mới được huy động, phân bổ hiệu quả, lâu dài, tập trung vào phát triển kinh tế thay vì bị găm giữ, đầu cơ, kiếm lợi do chênh lệch giá; thu hút đầu tư nước ngoài mới có thể gia tăng mạnh mẽ. Lạm phát là thứ thuế vô hình, thước đo về sự thay đổi trong chi phí cuộc sống của người dân. Vì thế, kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả là điều kiện tiên quyết để ổn định cuộc sống nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc củng cố lại hệ thống ngân hàng theo hướng hoạt động lành mạnh, vững chắc, hiệu quả, đóng góp tích cực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Thời gian qua, trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, ngành Ngân hàng đã luôn chủ động, linh hoạt, tích cực tham gia hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bằng nhiều biện pháp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, điều này có thể tiềm ẩn nguy cơ rủi ro nợ xấu, đòi hỏi NHNN cần tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; đồng thời, vừa phải có các biện pháp nhằm bảo vệ thành quả tái cơ cấu hệ thống, xử lý nợ xấu đã kiên trì thực hiện và đạt được những năm qua.

Thứ ba, xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số, sự phát triển các mô hình kinh doanh mới, sự thay đổi phương thức sản xuất, tiêu dùng và giao tiếp trên toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng khoa học công nghệ từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0... đã và đang tác động mạnh đến lĩnh vực thanh toán ngân hàng. Ngành ngân hàng cần chú trọng, thúc đẩy sự phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới theo hướng hiện đại, thân thiện với người sử dụng. Vấn đề này đã được thực hiện khá tốt trong những năm gần đây, khi chúng ta được sử dụng ngày càng nhiều các dịch vụ ngân hàng đa dạng, tiện ích hơn như thanh toán thẻ, thanh toán bằng điện thoại, thanh toán qua mạng Internet... do đó cần tiếp tục được đẩy mạnh trên cơ sở tận dụng các thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy vậy, sự phát triển của sản phẩm dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ bị lợi dụng, biến tướng, như các hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo, cho vay nặng lãi trá hình trên các nền tảng cho vay trực tuyến... đã được đề cập trên các phương tiện truyền thông thời gian qua. Điều này đòi hỏi NHNN với vai trò là cơ quan quản lý cần kịp thời ban hành các quy định quản lý liên quan, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác để đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân.

TS.Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng:

Vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế

Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng
TS.Nguyễn Đức Kiên

70 năm qua, NHNN nói riêng và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung đã có sự chuyển mình rõ rệt, từ kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đã đạt được những thành tựu lớn, là một trong những động lực góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển và giữ được ổn định vĩ mô như hôm nay.

Trong nửa chặng đường 70 năm này là 35 năm hệ thống ngân hàng cải cách và phát triển vượt bậc, thúc đẩy thị trường tiền tệ phát triển đóng góp chung vào thành tựu của nền kinh tế đất nước trong công cuộc đổi mới. Khung khổ thể chế tiền tệ cho hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng theo cơ chế thị trường không ngừng được đổi mới, hoàn thiện, cập nhật tiến dần theo thông lệ quốc tế. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng vẫn là nguồn vốn chủ lực của nền kinh tế, dự trữ ngoại hối tăng cao, vị thế đồng tiền Việt Nam được củng cố… Hệ thống ngân hàng tiếp tục nắm giữ vai trò rất quan trọng trong hệ thống tài chính của nền kinh tế.

Đặc biệt trong 10 năm trở lại đây, có thời điểm lạm phát tăng cao và không dự báo được, nhưng chính sách tiền tệ đã góp phần quan trọng trong kiểm soát được lạm phát, đến nay lạm phát được kiểm soát và cho thấy việc điều hành chính sách những năm qua là phù hợp và có kết quả. Cũng trong 10 năm qua, đã có lúc có sóng gió lớn nhưng chúng ta đã ổn định được hệ thống, giữ được an ninh tài chính quốc gia.

Thế giới đang chuyển biến rất nhanh và hệ thống ngân hàng nói chung và NHNN đã là những người đi đầu về nỗ lực cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần hạn chế tối đa chi tiêu tiền mặt trong nền kinh tế, tức là hệ thống ngân hàng đã hạn chế tối đa nền kinh tế tiền mặt. Từ đó góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng...

Tuy nhiên bên cạnh thành tựu, NHNN và hệ thống ngân hàng đang mang nhiều trách nhiệm và còn nhiều vấn đề phải giải quyết và có nhiều việc phải làm. Trong đó có việc ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đó là sử dụng trí tuệ thông minh, đó là số hóa. Dù là hệ thống đi đầu về số hóa, nhưng số hóa mới trong nghiệp vụ ngân hàng và câu hỏi đặt ra là số hóa có phải là ngân hàng số hay không? Vấn đề nữa là ngay trong thập niên này, kinh tế số phát triển, kết nối được đẩy mạnh thì hệ thống NHNN với 63 chi nhánh NHNN ở 63 tỉnh thành cần được kiện toàn như thế nào cho hiệu quả.

PGS-TS.Trần Đình Thiên - Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng:

Củng cố niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp

Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng
PGS-TS.Trần Đình Thiên

Trong 70 năm, hệ thống ngân hàng đã có bước phát triển vượt bậc, đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Không chỉ kiểm soát tốt lạm phát, đồng vốn tín dụng ngân hàng còn là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Đặc biệt 5 năm gần đây càng thể hiện rõ vai trò điều hành của NHNN và đóng góp của hệ thống ngân hàng cho nền kinh tế. Theo đó, trong 5 năm qua, việc điều hành chính sách của NHNN đã giúp duy trì kinh tế vĩ mô ổn định chắc chắn, bất chấp những bất ổn trên thị trường thế giới việc thị trường tài chính toàn cầu liên tục biến động mạnh theo diễn biến của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và sự đảo chiều chính sách của các NHTW lớn trên thế giới. Trong sự tự tin giữ được vĩ mô ổn định trong những năm qua có phần đóng góp lớn và quan trọng của NHNN và hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Quá trình này cho thấy bài học quý là bơm hút tiền kịp thời nhất là khi đầu tư nước ngoài đổ vào nhiều, khi có dấu hiệu bong bóng bất động sản, tỷ giá trên thế giới biến động mạnh nhưng NHNN đã điều hành tỷ giá linh hoạt, bơm - hút tiền kịp thời.

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, mặc dù vốn đầu tư công giải ngân rất chậm, nhưng Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao đó là nhờ vốn cung ứng từ hệ thống ngân hàng đưa vào nền kinh tế. Vĩ mô ổn định, nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao đã tạo nên niềm tin trong dân và từ đó khu vực tư nhân yên tâm đổ vốn để đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đã chuyển đổi sang kinh tế thị trường rất nhanh và trở thành một trong những yếu tố dẫn dắt thị trường chuyển sang kinh tế thị trường và luôn là kênh cung ứng vốn chủ yếu giúp kinh tế phát triển, tạo nguồn vốn cho kinh tế tư nhân phát triển. Ngân hàng tư nhân cũng phát triển…

Trong 70 năm hoạt động vừa qua, cũng có những lúc ngân hàng đối diện với nhiều khó khăn, công tác điều hành chịu nhiều áp lực. Và trong quá trình 70 năm đó cũng đã có những bài học điều hành được rút ra và điều chỉnh để 5 năm gần đây điều hành chuẩn, đúng và tốt góp phần quan trọng giữ vững ổn định vĩ mô, ổn định tỷ giá, kiềm chế lạm phát, đưa vốn cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Nhìn lại giai đoạn sau WTO, vốn đầu tư nước ngoài FDI đổ vào mạnh mẽ… nhưng chúng ta đã không kịp trung hòa dòng vốn này, lại thêm tác động tiêu cực từ khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra những năm 2007-2008 kéo dài đến tận những năm 2016-2017, lạm phát tăng cao và kéo dài nhiều năm… Từ kinh nghiệm này, gần đây NHNN đã chủ động điều hành linh hoạt, nhịp nhàng bơm hút tiền, sử dụng công cụ lãi suất và tín dụng hợp lý.. góp phần quan trọng trong kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô… Đó là những việc làm nổi bật, là những bài học và kinh nghiệm giá trị.

Ông Phạm Xuân Hòe - Nguyên phó viện trưởng viện chiến lược NHNN:

10 thành tựu nổi bật trong 35 năm đổi mới

Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng
Ông Phạm Xuân Hòe

Ngày 6/5/2021 tới đây là dấu mốc 70 năm hình thành và phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam, trong đó nửa chặng đường là 35 năm đổi mới. Có thể điểm lại 10 thành tựu to lớn của toàn Ngành:

1. Khung khổ thể chế tiền tệ cho hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng theo cơ chế thị trường không ngừng được đổi mới, hoàn thiện, cập nhật tiến dần theo thông lệ quốc tế với 2 Luật Ngân hàng và hệ thống văn bản pháp quy khá đồng bộ hướng dẫn thực hiện.

2. Vai trò, vị thế về quản lý nhà nước của NHNN Việt Nam đồng thời cũng là NHTW của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được pháp điển hóa, phù hợp với tổ chức bộ máy của Chính phủ.

3. Đổi mới khu vực ngân hàng và phát triển thị trường tiền tệ khẳng định tính đúng đắn về định hướng của Đảng và Nhà nước qua việc tách bạch chức năng kinh doanh với chức năng quản lý nhà nước (bằng việc hình thành hệ thống ngân hàng 2 cấp); tách bạch hoạt động giữa ngân hàng chính sách và ngân hàng thương mại (kinh doanh) từng bước xóa bỏ bao cấp qua lãi suất.

4. Tạo lập, phát triển công cụ, hàng hóa và vận hành đồng bộ thị trường tiền tệ (thị trường nội tệ, thị trường ngoại tệ liên ngân hàng); sử dụng đồng bộ, linh hoạt công cụ của chính sách tiền tệ như lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, OMO, dự trữ bắt buộc, tỷ giá trong điều tiết thị trường tiền tệ theo tín hiệu thị trường.

5. Chính sách quản lý ngoại hối từng bước được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của thực tiễn và yêu cầu của công tác quản lý ngoại hối của Nhà nước, phù hợp với các cam kết và lộ trình hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đồng Việt Nam; thực hiện một bước quan trọng trong quá trình giảm dần đi đến chấm dứt tình trạng đôla hóa của nền kinh tế.

6. Hệ thống các TCTD Việt Nam phát triển nhanh, đa dạng về sở hữu, mô hình quản trị dưới dạng công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc mô hình ngân hàng hợp tác xã đã lần lượt ra đời cùng với hệ thống các tổ chức tài chính vi mô đã “phủ sóng” tới các thôn bản của 63 tỉnh thành phố.

7. Quá trình đổi mới và phát triển khu vực ngân hàng tiếp tục nắm giữ vai trò rất quan trọng trong hệ thống tài chính của nền kinh tế, là kênh dẫn vốn chủ lực đối với nền kinh tế.

8. Hạ tầng thanh toán và công nghệ ngân hàng có bước phát triển vượt bậc cập nhật công nghệ tiên tiến của thế giới để từng bước chuyển đổi số; hệ thống thanh toán của nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển và hiện đại.

9. Khung khổ pháp lý về giám sát và bộ máy giám sát (Cơ quan thanh tra giám sát chuyên ngành) đã có bước tiến đáng kể trong giám sát an toàn khu vực ngân hàng.

10. Hoạt động đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, chủ động tham gia với vai trò thanh viên của các tổ chức, định chế tài chính quốc tế đã nâng cao vị thế hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Nguồn:

Các tin khác

Thăm nhà lưu niệm cố Tổng giám đốc Hoàng Anh

Thăm nhà lưu niệm cố Tổng giám đốc Hoàng Anh

Những hình ảnh, hiện vật và tài liệu được trưng bày tại ngôi nhà phần nào tái hiện chân dung, cuộc đời và sự nghiệp của một người Cộng sản, một bậc lão thành cách mạng, một người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế.
Nhà máy in tiền quốc gia: Dấu ấn một thời

Nhà máy in tiền quốc gia: Dấu ấn một thời

Năm 1991, khi Nhà máy In tiền Quốc gia được thành lập và đi vào hoạt động đã đánh dấu sự kiện quan trọng đối với Ngân hàng Nhà nước nói chung và ngành in tiền nói riêng. Có thể nói, ngành in tiền nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển nhảy vọt từ thô sơ lạc hậu đến hiện đại...
Ngành Ngân hàng Tuyên Quang: Nét son trong hành trình phát triển ngành Ngân hàng

Ngành Ngân hàng Tuyên Quang: Nét son trong hành trình phát triển ngành Ngân hàng

70 năm qua, Ngân hàng Quốc gia tỉnh Tuyên Quang xưa kia nay là NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã dẫn dắt hệ thống các TCTD khơi mở huyết mạch tín dụng, thanh toán góp phần đưa Tuyên Quang đi lên cùng hành trình phát triển của đất nước và dân tộc. Đồng thời, lưu giữ những di tích lịch sử của Ngành để các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ phát huy những truyền thống tốt đẹp của cán bộ ngành Ngân hàng dồn tích suốt dặm dài phát triển.
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tiền Việt Nam

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tiền Việt Nam

Ngay từ bộ tiền đầu tiên, khi nước nhà mới giành được độc lập cho đến ngày nay, dù được thiết kế, in ấn ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của mỗi người dân nước Việt luôn được đặt ở vị trí trang trọng và là hình chủ đạo của đồng tiền Việt Nam.
Tổng Bí thư: Tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch nền kinh tế

Tổng Bí thư: Tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch nền kinh tế

Ngày 5/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ kỷ nhiệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo về định hướng phát triển để ngành Ngân hàng phát huy vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là huyết mạch của nền kinh tế.
Ngành Ngân hàng - 70 năm một chặng đường vẻ vang

Ngành Ngân hàng - 70 năm một chặng đường vẻ vang

Trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 5/5/2021, NHNN Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tiếp tục kiên định với các định hướng trọng tâm đặt ra

Tiếp tục kiên định với các định hướng trọng tâm đặt ra

Ngành Ngân hàng cần được phát triển một cách toàn diện ở cả góc độ quản lý điều hành của Ngân hàng Nhà nước và hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.
Cán bộ ngân hàng Ban K: Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Cán bộ ngân hàng Ban K: Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Hơn 40 năm trước, trong giai đoạn 1979-1989, NHNN Việt Nam đã cử các cán bộ sang giúp ngành Ngân hàng Campuchia trong giai đoạn khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh (gọi tắt là Ban K).
Những bức tranh... tiền

Những bức tranh... tiền

Ngày 6/5/1951 đã trở thành một dấu mốc lịch sử của ngành Ngân hàng, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Và một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đặt ra ngay sau khi thành lập là phải triển khai phát hành giấy bạc ngân hàng, thu hồi giấy bạc tài chính, phát triển tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa.
Chống lạm phát phi mã: Một thời để nhớ

Chống lạm phát phi mã: Một thời để nhớ

Một loạt các biện pháp quyết liệt đã giúp cung cầu hàng hóa dần trở về trạng thái cân bằng, kéo giảm nhanh lạm phát xuống và đến các năm 1992 - 1993 lạm phát trở lại mức một con số. Việc chống lạm phát phi mã thành công giai đoạn 1986-1991 sau này đã được mọi người nhắc tới là “hiện tượng Việt Nam”.
Cuộc cách mạng tiệm cận cơ chế thị trường

Cuộc cách mạng tiệm cận cơ chế thị trường

Một trong những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dựng xây và phát triển của ngành Ngân hàng là sự ra đời của Nghị định 53/HĐBT - bước đột phá lớn để ngành Ngân hàng đặt nền móng cho việc ra đời 2 Pháp lệnh về Ngân hàng vào tháng 5/1990, tạo nên sự chuyển đổi mạnh mẽ trong hoạt động ngân hàng sang cơ chế mới: từ một cấp sang hai cấp.
Hợp tác quốc tế ngành Ngân hàng: Tiến bước cùng quá trình hội nhập của đất nước

Hợp tác quốc tế ngành Ngân hàng: Tiến bước cùng quá trình hội nhập của đất nước

Tiến trình phát triển 70 năm của ngành Ngân hàng Việt Nam là dòng thời gian với những sự kiện gắn liền với lịch sử hào hùng của đất nước. Trong chuỗi thời gian đó, có thể nói các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng luôn có cùng bước tiến với sự phát triển của Ngành và quốc gia.
Khẳng định vai trò huyết mạch trong nền kinh tế

Khẳng định vai trò huyết mạch trong nền kinh tế

Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng đã và đang nỗ lực hết mình, bằng nhiều biện pháp kịp thời và hiệu quả, cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua những thách thức, nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Thiết kế tiền Việt Nam: Lịch sử và nhân chứng

Thiết kế tiền Việt Nam: Lịch sử và nhân chứng

“Ngoài việc tạo cho đồng tiền có hình thức đẹp hài hòa giữa kỹ thuật và mỹ thuật, thì họa sĩ còn phải là một nhà công nghệ, một nhà bảo an với nhiều thủ thuật để có khả năng chống làm giả, kể cả các thiết bị sao chụp...”, họa sĩ Trần Tiến, nguyên Trưởng phòng thiết kế mẫu tiền (Cục Phát hành và Kho quỹ - NHNN) đã bắt đầu với chúng tôi như thế khi chia sẻ những câu chuyện nghề, chuyện đời của mình.
Còn ngân vang mãi một thời hoa lửa

Còn ngân vang mãi một thời hoa lửa

Hơn 50 năm đã đi qua, trong đoàn cán bộ Ngân hàng đi B ngày ấy (gọi tắt là Đoàn B68) người còn, người mất. Có những người mà máu xương đã mãi mãi nằm lại lòng đất Mẹ ở tuổi thanh xuân đẹp nhất. 81 cán bộ ngân hàng B68 đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại của dân tộc, được Đảng và Nhà nước công nhận liệt sĩ.
Xem thêm
Báo chí ngày càng khẳng định vị thế

Báo chí ngày càng khẳng định vị thế

Chỉ còn 1 năm nữa là nền báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tròn một trăm tuổi. Trải qua gần trăm năm ấy, từ buổi ban đầu còn vô vàn khó khăn, gian khổ… được đặt dưới sự dìu dắt, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh tụ cách mạng tiền bối khác, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng trưởng thành, có những bước phát triển và đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn kém

Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn kém

Đó là một trong những lý do chính dẫn tới tín dụng tăng trưởng chậm trong gần 6 tháng đầu năm được các ngân hàng chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024.
Quy hoạch báo chí, xuất bản sắp tới phải thực chất, có tính mở và khả thi

Quy hoạch báo chí, xuất bản sắp tới phải thực chất, có tính mở và khả thi

Sáng 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

Phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

NHNN vừa có văn bản số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 gửi UBND các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
dam bao an toan ve thanh toan khong dung tien mat

Đảm bảo an toàn về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 21/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
Chỉ thị 40 tạo sức bật lớn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Chỉ thị 40 tạo sức bật lớn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Nhờ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) được triển khai tích cực, người dân địa phương được tiếp cận nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần tạo việc làm, vươn lên làm ăn thoát nghèo bền vững.
NHNN Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề quỹ tín dụng nhân dân

NHNN Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 15/6/2024, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị (NHNN Quảng Trị) phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) chi nhánh Quảng Bình, PGD NHHTX Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động chuyển tiền, thanh toán qua tài khoản của quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Chiều ngày 13/6/2024, NHNN chi nhánh Thừa Thiên Huế cùng với Sở Xây dựng tỉnh đã làm việc với các ngân hàng, doanh nghiệp và chủ đầu tư nhằm đẩy mạnh triển khai cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn.
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
BVBank triển khai xác thực sinh trắc học khuôn mặt -  bảo vệ tối đa tài khoản khách hàng

BVBank triển khai xác thực sinh trắc học khuôn mặt - bảo vệ tối đa tài khoản khách hàng

Nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản của khách hàng, đồng thời bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) tại Quyết định số 2345/QĐ-NHNN, từ ngày 01/07/2024, BVBank chính thức triển khai phương thức xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.
VietinBank tặng tài khoản số đẹp, miễn phí chuyển tiền cho doanh nghiệp

VietinBank tặng tài khoản số đẹp, miễn phí chuyển tiền cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký 1 lần để được hưởng combo ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ ngân hàng thường xuyên và thiết yếu của doanh nghiệp, gồm: Phí chuyển tiền VND tại quầy, phí giao dịch ngân hàng điện tử, tặng tài khoản số đẹp.
MB thêm tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo khi chuyển tiền

MB thêm tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo khi chuyển tiền

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai tính năng nhận diện thông tin tài khoản lừa đảo một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp khách hàng thêm an tâm khi chuyển tiền.
Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Ngày 18/6/2024, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức ra mắt dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank thế hệ mới dành cho khách hàng cá nhân. Đây được coi là đợt cập nhật lớn nhất kể từ khi ra mắt lần đầu năm 2020 với toàn bộ giao diện và luồng trải nghiệm được thiết kế mới hoàn toàn cho từng phân khúc, cùng với những dịch vụ, tiện ích mới lần đầu tiên xuất hiện trên VCB Digibank.
5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

Gửi tiết kiệm là một trong những lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất bởi người gửi có thể giữ được số tiền gốc ban đầu mà sau một khoảng thời gian nhất định còn được nhận thêm tiền lãi. Hơn thế nữa, khoản tiền gửi tiết kiệm còn được bảo hiểm tiền gửi.
Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống

Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống

Nhằm hỗ trợ tài chính cho người dân, thúc đẩy tiêu dùng, Sacombank cung cấp gói vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 6,5% dành cho khách hàng có nhu cầu mua, xây, sửa chữa bất động sản; mua xe; sắm sửa các vật dụng, thiết bị cần thiết nhằm phục vụ đời sống. Gói vay dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2024.
Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở

Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở

Nhằm đẩy mạnh kinh doanh và tăng cường phát triển công nghệ số tại ngân hàng, Sacombank đang tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại nhiều vị trí chủ chốt ở Hội sở chính (266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).
Quản lý chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Quản lý chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Theo đại diện siêu thị MediaMart, số lượng khách hàng mua sắm thanh toán qua thẻ tín dụng tăng mạnh theo từng năm. Thẻ tín dụng đang trở nên phổ biến trong các hoạt động thanh toán của người tiêu dùng. Bởi thanh toán qua thẻ tín dụng mang lại rất nhiều tiện ích cho khách hàng, vừa nhanh chóng, thuận tiện lại được hưởng nhiều ưu đãi… Bên cạnh đó, siêu thị cũng kết hợp với các ngân hàng ưu đãi lãi suất trả góp 0% qua thẻ tín dụng giúp khách hàng mua sắm dễ dàng hơn.
Phiên bản di động