Hệ thống QTDND Thái Bình: Nâng cao nội lực, tăng cường hỗ trợ kinh tế địa phương

09:22 | 08/04/2022 Dòng chảy tín dụng
aa
Hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 02/10/2018 của Thống đốc NHNN cùng Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án củng cố, phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, hệ thống QTDND Thái Bình dần từng bước được tái cơ cấu, nâng cao năng lực, phát huy vai trò của một mô hình HTX kinh doanh tiền tệ, tín dụng, hỗ trợ thành viên và địa phương phát triển kinh tế.
he thong qtdnd thai binh nang cao noi luc tang cuong ho tro kinh te dia phuong Đảm bảo QTDND phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả
he thong qtdnd thai binh nang cao noi luc tang cuong ho tro kinh te dia phuong Hội nghị về hoạt động của các QTDND trên địa bàn tại tỉnh Thanh Hoá
he thong qtdnd thai binh nang cao noi luc tang cuong ho tro kinh te dia phuong Nâng cao nội lực để hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình, Phan Thị Tuyết Trinh cho biết, ngay sau khi Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 02/10/2018 của Thống đốc NHNN ban hành và tiếp đến là Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 1137/QĐ-NHNN, Chi nhánh NHNN tỉnh đã tập trung chỉ đạo củng cố hoạt động của hệ thống QTDND và xử lý các QTDND yếu kém; chỉ đạo và giám sát các QTDND xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện chỉ đạo các QTDND trên địa bàn xây dựng hệ thống các chính sách, quy định, quy trình nội bộ; tiến hành rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy định nội bộ về quản trị, kiểm soát, điều hành; kiểm soát và đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong từng quy trình nghiệp vụ để có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời đảm bảo an toàn và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Kết quả sau hơn 3 năm triển khai, hoạt động của các QTDND trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đi vào nề nếp. Các QTDND chủ động triển khai thực hiện, hoàn thành công tác Đại hội thành viên; xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch hoạt động theo sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội thành viên. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ; các hoạt động nghiệp vụ về huy động vốn, duy trì các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động, cho vay, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, quản lý quỹ tiền mặt, kế toán và quản lý tài chính được triển khai thực hiện cơ bản đã đảm bảo theo Điều lệ, các chính sách quy định nội bộ của QTDND và quy định của pháp luật.

he thong qtdnd thai binh nang cao noi luc tang cuong ho tro kinh te dia phuong
Giao dịch khách hàng tại QTDND Chí Hòa - Thái Bình

Với sự chỉ đạo và giám sát của Chi nhánh NHNN thực hiện Quyết định 1173/QĐ-NHNN triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND, các QTDND trên địa bàn đã và đang chuyển dịch các hoạt động đảm bảo theo đúng nguyên tắc hỗ trợ vốn và cung ứng các dịch vụ ngân hàng cho các thành viên. Đồng thời, tăng cường thực hiện các biện pháp để huy động vốn của thành viên, hạn chế huy động vốn ngoài thành viên. Việc thu hút, kết nạp thành viên mới được các QTDND thẩm định, kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo nâng cao chất lượng thành viên, tuân thủ pháp luật. Các QTDND có địa bàn hoạt động liên xã đang thực hiện các mục tiêu, lộ trình nêu tại các Phương án chuyển tiếp về địa bàn hoạt động theo quy định tại Thông tư số 21.

*******

Những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Bình không còn QTDND có vốn dưới 01 tỷ đồng, vốn điều lệ của QTDND ở Thái Bình cao hơn mức yêu cầu của Đề án 209 đề ra là đến năm 2030 không còn QTDND có mức vốn điều lệ dưới 500 triệu đồng. Hầu hết các QTDND đã duy trì đủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định tại Thông tư số 32; thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy định tại Quyết định 493 và Quyết định số 18 của Thống đốc NHNN. Các QTDND đã chú trọng, tăng cường kiểm soát việc huy động tiền gửi, chất lượng tín dụng, chủ động quản lý và kiểm soát nợ xấu; tăng cường quản lý rủi ro để giảm chi phí dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của QTDND.

Các chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Thông tư số 04; đang hoàn thành phương án chuyển tiếp về tiêu chuẩn điều kiện chức danh nhân sự theo Thông tư số 21.

Năng lực tài chính và vốn chủ sở hữu đang được các QTDND nâng lên đáp ứng yêu cầu Đề án củng cố, phát triển đến năm 2030. Số liệu từ NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình cho thấy, đến 31/12/2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 85 QTDND hoạt động trên địa bàn hành chính 147 xã/phường/thị trấn.

Tổng nguồn vốn của các QTDND đến 31/12/2021 đạt 12.117 tỷ đồng, tăng 12% so với 31/12/2020, trong đó: vốn chủ sở hữu 538 tỷ đồng, tăng 20,7%, chiếm 4,4%; tổng số vốn điều lệ của các QTDND đạt 377,816 tỷ đồng, tăng 22,6% so với 31/12/2020. Tính tự chủ trong hoạt động của các QTDND ngày càng tăng thể hiện rõ qua số vốn vay NHHTX 108 tỷ đồng, giảm 21,3% so với 31/12/2020, chiếm 0,9% tổng nguồn vốn. Đến thời điểm 31/12/2021, tổng số dư tiền gửi của các QTDND tại NHHTX 3.136 tỷ đồng, tăng 39,7% so với 31/12/2020.

he thong qtdnd thai binh nang cao noi luc tang cuong ho tro kinh te dia phuong
QTDND Tân Phong - Thái Bình

Những kết quả này là cơ sở để trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu, rộng trong nền kinh tế đặc biệt là khu vực nông nghiệp nông thôn, 85 QTDND trên địa bàn tỉnh Thái Bình vẫn phát huy tốt vai trò chủ công cung ứng các dịch vụ tiền tệ cho 152.837 thành viên, tăng 2.456 thành viên so với 31/12/2020. Đồng thời, tập trung thực hiện các biện pháp nhằm góp phần hỗ trợ, khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đối với thành viên vay vốn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Tính đến 31/12/2021, tổng dư nợ của các QTDND là 8.639 tỷ đồng (bình quân 102 tỷ đồng/quỹ), tỷ trọng cho vay thành viên/tổng dư nợ đạt 99,7%; qua đó, góp phần vào hạn chế nạn cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” trên địa bàn. Nợ xấu chỉ chiếm 0,55% cho thấy dòng vốn đã thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống.

Bên cạnh đó, các QTDND trên địa bàn đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, thiết thực đáp ứng nhu cầu thành viên và người dân trên địa bàn, đặc biệt khu vực nông nghiệp nông thôn một cách hiệu quả, như cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ cho các ngân hàng được phép; thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên…

*******

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số QTDND vẫn còn xảy ra những hạn chế, vi phạm trong các mặt hoạt động như chưa tuân thủ đầy đủ các quy định theo Thông tư 21, một số QTDND vẫn còn chưa đáp ứng được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tổng huy động tiền gửi vượt 20 lần vốn chủ sở hữu... Dù những hạn chế, vi phạm trên không phải được dồn tích từ nhiều năm trước đây mà phát sinh trong thực tại hoạt động, song NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình cũng đã xác định và chỉ đạo các QTDND xem việc chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những sai phạm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa thường xuyên và là trách nhiệm trước tiên của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc QTDND.

Năm 2022, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình, bà Phan Thị Tuyết Trinh cho biết, bên cạnh việc chỉ đạo và giám sát các QTDND xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm bám sát các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng của NHNN, chi nhánh đã yêu cầu các QTDND xây dựng mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn huy động tiền gửi theo hướng “Tổng mức nhận tiền gửi của QTDND ở mức không được vượt quá 20 lần vốn chủ sở hữu”; tập trung vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản; cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý, đảm bảo an toàn vốn vay và tuân thủ quy định pháp luật liên quan, góp phần hạn chế tín dụng đen.

NHNN tỉnh cũng khuyến khích các QTDND tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thành viên vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên vay vốn, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình, thủ tục... đi đôi với việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không nới lỏng các điều kiện cho vay. Đồng thời, triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu mới phát sinh trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19. Phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng của từng QTDND ở mức dưới 1%; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-NHNN của Thống đốc NHNN và Đề án củng cố, phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã đề ra.

Nhất Thanh
Nguồn:

Các tin khác

Khi mỗi đảng viên là một trợ công giảm nghèo

Khi mỗi đảng viên là một trợ công giảm nghèo

Qua hơn 9 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/20214 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tinh thần của Chỉ thị thấm nhuần từ các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương cho đến từng cán bộ đảng viên tại thôn bản đã tạo thành sinh lực mới cho công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững.
TP. Hồ Chí Minh: Dư nợ tín dụng chính sách tăng cao nhất 5 năm qua

TP. Hồ Chí Minh: Dư nợ tín dụng chính sách tăng cao nhất 5 năm qua

Năm 2023, nguồn vốn và dư nợ tín dụng chính sách của TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo của thành phố đông dân nhất cả nước.
Dồi dào vốn cho thủy sản xuất khẩu

Dồi dào vốn cho thủy sản xuất khẩu

Kỳ vọng sức mua ở các thị trường lớn phục hồi vào giữa năm nên các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản đã có nhu cầu vay ngắn hạn để chuẩn bị đơn hàng ngay sau Tết Nguyên đán. Về phía mình, ngân hàng ở nhiều địa phương cam kết cung ứng đủ nguồn vốn tín dụng.
Agribank Tiên Lãng - điểm tựa vững chắc cho khách hàng

Agribank Tiên Lãng - điểm tựa vững chắc cho khách hàng

Sự tận tâm, tận tình đồng hành với người nông dân của cán bộ ngân hàng đã giúp Agribank Tiên Lãng được bà con gắn bó lựa chọn khi cần có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh.
Cơ hội mở rộng tín dụng cho chuỗi liên kết nông sản

Cơ hội mở rộng tín dụng cho chuỗi liên kết nông sản

Với hỗ trợ từ ngân sách cùng sự đổi mới, chuyên nghiệp hóa của các mô hình chuỗi giá trị ngành nông nghiệp, hiện nay, hoạt động tài trợ vốn tín dụng cho các vùng nguyên liệu nông sản khá thuận lợi và ít rủi ro hơn.
TP. Hồ Chí Minh: Ngân sách địa phương sẽ bổ sung 998 tỷ đồng cho vay hỗ trợ giảm nghèo

TP. Hồ Chí Minh: Ngân sách địa phương sẽ bổ sung 998 tỷ đồng cho vay hỗ trợ giảm nghèo

Năm 2024, ngân sách TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ bổ sung thêm 998 tỷ đồng để cho vay giải quyết việc làm, cho vay hỗ trợ giảm nghèo.
Xuất khẩu nông sản kỳ vọng hút vốn vay

Xuất khẩu nông sản kỳ vọng hút vốn vay

Theo quan sát tại một số tỉnh, thành khu vực phía Nam, hiện các ngân hàng thương mại đang kỳ vọng dư nợ tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản chủ lực sẽ có mức tăng trưởng cao trong các tháng đầu năm.
HDBank chung tay góp sức cùng Bắc Kạn phát triển kinh tế nông lâm nghiệp

HDBank chung tay góp sức cùng Bắc Kạn phát triển kinh tế nông lâm nghiệp

Năm 2024 là năm then chốt để Bắc Kạn tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Gắn với những xu thế mới, Bắc Kạn đang có nhiều thuận lợi bứt phá giai đoạn tới. Trong đó có sự góp sức từ HDBank, khởi đầu bằng sự kiện khai trương chi nhánh tại địa phương giàu truyền thống anh hùng này.
Nam Định: Tín dụng chính sách tạo động lực làm giàu cho quê hương

Nam Định: Tín dụng chính sách tạo động lực làm giàu cho quê hương

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho nhiều hộ gia đình ở tỉnh Nam Định vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình...
Đắk Lắk: Tín dụng chính sách xã hội tăng 16,2%

Đắk Lắk: Tín dụng chính sách xã hội tăng 16,2%

Ngày 2/1/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Dòng chảy tín dụng cho tam nông đang phát huy hiệu quả

Dòng chảy tín dụng cho tam nông đang phát huy hiệu quả

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân diễn ra cuối tuần qua, vấn đề nguồn vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đại biểu.
Vốn tín dụng hỗ trợ Tuyên Quang phát triển cam đặc sản

Vốn tín dụng hỗ trợ Tuyên Quang phát triển cam đặc sản

Đặt chân tới huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang vào một ngày cuối năm, không khó để thấy không khí lao động hăng say, tất bật thu hoạch trái cam để chuẩn bị cho mùa vụ kinh doanh thời điểm cận Tết Nguyên đán. Được biết, nguồn vốn tín dụng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của vùng cam chủ lực tại tỉnh Tuyên Quang.
Tín dụng chính sách - điểm tựa giúp người dân vượt khó, thoát nghèo

Tín dụng chính sách - điểm tựa giúp người dân vượt khó, thoát nghèo

Dòng vốn tín dụng chính sách thông qua tổ tiết kiệm vay vốn đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc để các hộ nghèo tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên quê hương cách mạng.
Quả ngọt từ ủy thác vốn tín dụng chính sách

Quả ngọt từ ủy thác vốn tín dụng chính sách

Với tổng nguồn vốn tín dụng chính sách gần 11.200 tỷ đồng, trong năm 2023 vừa qua, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cán mức trên 10.000 tỷ đồng, với hơn 180.000 khách hàng còn dư nợ.
Năm 2023, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã cho vay 22.300 tỷ đồng

Năm 2023, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã cho vay 22.300 tỷ đồng

Trong năm 2023, các Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương đã cho vay 22.300 tỷ đồng, dư nợ đạt 2.050 tỷ đồng.
Xem thêm
Tiếp tục khẳng định vị thế “huyết mạch” của nền kinh tế tại tỉnh Hòa Bình

Tiếp tục khẳng định vị thế “huyết mạch” của nền kinh tế tại tỉnh Hòa Bình

Nhân buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình, chiều ngày 22/02, Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm với NHNN chi nhánh tỉnh Hòa Bình và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.
Quyết liệt đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024

Quyết liệt đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024

Sáng 20/02/2024, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đồng chủ trì, với sự tham dự của các đơn vị thuộc NHNN; NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; các ngân hàng thương mại. Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm.
Mua vàng ngày vía Thần tài không chen lấn, kém sôi động so với mọi năm

Mua vàng ngày vía Thần tài không chen lấn, kém sôi động so với mọi năm

Các cửa hàng kinh doanh vàng tại Hà Nội - nhất là tại con phố “vàng” Trần Nhân Tông ghi nhận sức mua kém, giảm nhiệt trong ngày vía Thần tài.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Thừa lệnh của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố toàn văn Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng.
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
ban tin tai chinh ngan hang tu ngay 15 21012024

Bản tin Tài chính - Ngân hàng từ ngày 15-21/01/2024

Trong tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024; Từ ngày 16 đến 18/1/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tham gia Đoàn Chính phủ Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên năm 2024 tại Davos, Thụy Sỹ; Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028…
cic tru co t quan tro ng cu a co so ha ta ng ta i chi nh quo c gia

CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

Ngày 16/1/2024, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024”.
hoi nghi trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/1/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
dam bao an ninh an toan trong hoat dong thanh toan

Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán

Ngày 9/1/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị.
trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 3/1/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Họp báo Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chủ trì Họp báo.
nhieu rui ro khi luot song vang

Nhiều rủi ro khi lướt sóng vàng

Trong những ngày vừa qua, giá vàng thế giới liên tục tăng và thiết lập kỷ lục mới, kéo giá vàng trong nước tăng cao, khiến cho đầu tư vào loại tài sản này trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi “lướt sóng” vàng lúc này bởi có rất nhiều rủi ro, giá vàng sẽ sớm giảm và nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
Đồng Tháp: Gần 1.600 tỷ đồng cho vay hai tháng đầu năm

Đồng Tháp: Gần 1.600 tỷ đồng cho vay hai tháng đầu năm

Ước đến cuối tháng 2/2024, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng tại Đồng Tháp đạt khoảng 106.631 tỷ đồng. Hơn 98% số hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp, người dân đã được các ngân hàng tiếp nhận, thẩm định và cho vay.
Ngân hàng cùng “đầu tàu kinh tế” vượt qua khó khăn

Ngân hàng cùng “đầu tàu kinh tế” vượt qua khó khăn

Gặp nhiều khó khăn trong quý đầu năm 2023 với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) chỉ dưới 1%. Tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện một loạt các giải pháp để vực dậy kinh tế, trong đó ngành Ngân hàng tham gia tích cực để thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, qua đó giúp GRDP cả năm của thành phố đạt mức 5,81%. Thời báo Ngân hàng phỏng vấn ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về các giải pháp của ngân hàng.
Đồng hành với nông dân xứ Nẫu

Đồng hành với nông dân xứ Nẫu

Phú Yên một tỉnh thuần nông, có đến 80% dân số sống ở nông thôn, 75% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Là ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực tam nông ở địa phương, thời gian qua, Agribank Phú Yên luôn xác định nông nghiệp, nông thôn là thị trường trọng tâm, nông dân là người bạn đồng hành…
Cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”: Những trải nghiệm lần đầu trong đời của người dùng xe điện

Cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”: Những trải nghiệm lần đầu trong đời của người dùng xe điện

Cảm giác thót tim khi ngập nước sâu nhưng cả người và xe đều bình an vô sự, khoảnh khắc ngọt ngào khi…tỏ tình với trợ lý ảo thông minh và được đáp lại, hay những chuyến xe “không sợ say” cùng gia đình nhỏ…là những trải nghiệm lần đầu đầy cảm xúc được các thành viên cộng đồng VinFast chia sẻ trong cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”.
Vinhomes công bố chính sách mua nhà trả góp đảm bảo lãi suất cố định lên tới 15 năm

Vinhomes công bố chính sách mua nhà trả góp đảm bảo lãi suất cố định lên tới 15 năm

Ngày 5/2/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính” với chính sách vay mua nhà tốt bậc nhất thị trường. Theo đó, khách hàng khi vay ngân hàng để mua nhà Vinhomes sẽ được trả góp lên tới 15 năm với lãi suất cố định ở mức thấp, tương đương 15 triệu đồng/tháng trở lên (gồm cả gốc lẫn lãi) và hoàn toàn không phải lo lắng khi thị trường biến động.
“Khai xuân đón lộc – khởi sắc vẹn tròn” cùng Nam  A Bank

“Khai xuân đón lộc – khởi sắc vẹn tròn” cùng Nam A Bank

Đón xuân Giáp thìn 2024, Nam A Bank khởi đầu năm mới nhiều niềm vui và tài lộc với vô vàn ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng (KH) khi đến giao dịch tại quầy, qua thẻ tín dụng, Open Banking, điểm giao dịch số tự động ONEBANK…
Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Với những ưu điểm như linh hoạt công năng, chi phí đầu tư hợp lý, mức giá cho thuê hấp dẫn, không ngạc nhiên khi nhu cầu đối với các căn hộ 1 phòng ngủ đa năng, đa tiện ích tại vị trí trung tâm ngày càng gia tăng khi Đà Nẵng đang dần hướng đến trở thành đ
Nam A Bank khơi thông dòng vốn, đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh doanh

Nam A Bank khơi thông dòng vốn, đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh doanh

Nam A Bank triển khai giảm lãi suất cho vay dành cho khách hàng cá nhân, với mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn chỉ từ 7,0%/năm. Hoạt động này nhằm sát cánh cùng khách hàng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong năm mới.
Kinh doanh “nhàn tênh” với tính năng chia sẻ báo có trên NCB iziMobile

Kinh doanh “nhàn tênh” với tính năng chia sẻ báo có trên NCB iziMobile

NCB vừa ra mắt tính năng mới trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, giúp các chủ cửa hàng vận hành công tác bán hàng và quản lý doanh thu từ xa tiện lợi, an toàn, nhanh chóng.
VIB triển khai dự án Core banking Temenos trên nền tảng đám mây AWS

VIB triển khai dự án Core banking Temenos trên nền tảng đám mây AWS

Dự án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) của VIB trên nền tảng điện toán đám mây của AWS. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng triển khai Core banking Temenos trên nền tảng điện toán đám mây
Nhận ngay 10 cây vàng SJC khi gửi tiền tại VietinBank

Nhận ngay 10 cây vàng SJC khi gửi tiền tại VietinBank

Từ nay đến 31/3/2024, khi gửi tiền tại VietinBank, khách hàng sẽ có cơ hội nhận giải thưởng lên tới 10 cây vàng SJC cùng quà tặng bằng tiền ngay tại thời điểm giao dịch. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khi sử dụng Gói sản phẩm tài chính cho con.
Du xuân với QR

Du xuân với QR

Các ngân hàng và trung gian thanh toán ngay trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn liên tục nhắn tin, gửi thư điện tử, cập nhật thông tin cho người dùng các hình thức thanh toán di động, quét mã QR… tạo sự tiện lợi cho khách hàng đi du xuân không lo phải mang theo tiền mặt, tiền lẻ.
Agribank với dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số

Agribank với dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số

Cùng với dòng chảy công nghệ, trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt cùng nhiều dịch vụ tài chính số tiện ích nhất đang trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Đồng hành với toàn ngành Ngân hàng, Agribank đã có nhiều chính sách, giải pháp phát triển dịch vụ, chức năng, tiện ích mới trong thanh toán sử dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Người dùng thanh toán điện tử quan tâm nhiều nhất đến bảo mật

Người dùng thanh toán điện tử quan tâm nhiều nhất đến bảo mật

Bảng xếp hạng ngành Fintech năm 2023 của Reputa công bố mới đây cho thấy, người dùng ngày càng quan tâm đến đề an toàn bảo mật của các sản phẩm công nghệ tài chính như ví điện tử, App, Web… thay vì dành quá nhiều mối quan tâm đến các chương trình khuyến mãi như trước dịch Covid-19.
NCB miễn phí chuyển tiền quốc tế cho khách hàng cá nhân

NCB miễn phí chuyển tiền quốc tế cho khách hàng cá nhân

Đáp ứng nhu cầu chuyển tiền quốc tế dịp đầu năm mới, NCB triển khai chương trình miễn phí chuyển tiền cho tất cả khách hàng cá nhân từ nay đến hết 31/03/2024.
Phiên bản di động