Nâng cao nội lực để hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương

10:00 | 14/02/2022 Dòng chảy tín dụng
aa
Tăng trưởng tín dụng hỗ trợ nền kinh tế song hành với việc nâng cao chất lượng hoạt động. Đó là trọng tâm chỉ đạo và điều hành xuyên suốt của NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đối với hệ thống QTDND trên địa bàn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Duy Chinh cho biết, ngay từ đầu năm 2021, NHNN chi nhánh tỉnh đã yêu cầu các QTDND bám sát mục tiêu hoạt động năm 2021 trên từng phần nghiệp vụ như quản trị điều hành, công tác tín dụng, công tác kiểm soát, công tác tài chính và kho quỹ. Đồng thời chỉ đạo các QTDND trên địa bàn rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế hoạt động đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, tình hình thực tế và quy mô hoạt động của từng quỹ, đặc biệt quan tâm đến quy chế cơ cấu nợ. NHNN tỉnh cũng chỉ đạo các QTDND kiện toàn công tác nhân sự; Tiếp tục thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2020-2025 đã được NHNN chi nhánh phê duyệt, bám sát và thực hiện có hiệu quả những nội dung theo phương án đã xây dựng, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện về NHNN tỉnh; tình hình thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-NHNN, hàng quý báo cáo NHNN chi nhánh tỉnh.

Để đáp ứng nhu cầu vay vốn của thành viên và các quy định của Thông tư 21/2019/TT-NHNN, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm, NHNN chi nhánh định hướng tăng trưởng vốn điều lệ của các QTDND trên địa bàn: tăng từ 30% trở lên với các quỹ có vốn điều lệ dưới 2 tỷ đồng. Thực hiện theo định hướng trên, trong năm 2021 các QTDND trên địa bàn đều quan tâm đến việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn góp và quỹ đầu tư phát triển. Trong năm đã có 6 quỹ có vốn điều lệ tăng trên 100%; 20 quỹ có vốn điều lệ tăng từ 20%-100%, 5 quỹ có vốn điều lệ tăng dưới 20%. Tổng vốn điều lệ của 31 QTDND đến 31/12/2021 là 155 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 56,5% so với cuối năm 2020; chiếm 3,6%/ tổng nguồn vốn hoạt động. 31/31 quỹ có vốn điều lệ trên 01 tỷ đồng, 26/31 quỹ có vốn điều lệ trên 3 tỷ đồng.

nang cao noi luc de ho tro phat trien kinh te dia phuong
Đ/c Hoàng Duy Chinh - Phó Giám đốc NHNN tỉnh phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ QTDND năm 2022, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Đây là một trong những chỉ tiêu thể hiện sự phát triển bền vững và là cơ sở để các quỹ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư tài sản cố định hiệu quả hơn. NHNN tỉnh đã có văn bản chấp thuận cho 4 quỹ xây dựng mới trụ sở làm việc và 3 quỹ được sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc và mua sắm tài sản cố định phục vụ cho hoạt động đảm bảo phù hợp với quy mô và Luật Các tổ chức tín dụng.

NHNN chi nhánh tỉnh cũng thường xuyên có văn bản cảnh báo rủi ro trong hoạt động để QTDND có biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm, hạn chế rủi ro; đồng thời chỉ đạo các QTDND thực hiện gửi vốn tại Ngân hàng Hợp tác xã theo đúng quy định tại Thông tư 04.

*******

Từ sự chỉ đạo sát sao của NHNN tỉnh và nỗ lực của từng QTDND, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động của các QTDND trên địa bàn vẫn đạt được sự tăng trưởng so với năm 2020. Trong năm 2021, mặc dù lãi suất huy động tiền gửi dân cư được điều chỉnh theo hướng giảm dần, song các QTDND vẫn tạo được nguồn từ kênh huy động tại chỗ. Đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn của 31 QTDND trên địa bàn tỉnh là 4.318 tỷ đồng, tăng 612 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 16,5% so với 31/12/2020. Bình quân mỗi QTDND có nguồn vốn hoạt động 139 tỷ đồng.

Phó Giám đốc NHNN tỉnh Hoàng Duy Chinh, cho biết trong năm qua, việc gia tăng nhanh chóng về vốn huy động dẫn đến khả năng các quỹ vi phạm tỷ lệ vốn huy động/ vốn chủ sở hữu, và gửi vốn tại TCTD khác ngoài Ngân hàng Hợp tác xã. Vì vậy, NHNN chi nhánh đã thường xuyên có văn bản yêu cầu các quỹ cần điều chỉnh lãi suất cho phù hợp với xu hướng thị trường để tránh rủi ro về lãi suất, mất cân đối về nguồn vốn và sử dụng vốn, vi phạm tỷ lệ nguồn vốn huy động/vốn chủ sở hữu. Kết quả đến 31/12/2021, nguồn vốn huy động của các QTDND trên địa bàn đạt 3.925 tỷ đồng (chiếm 90,9%/ tổng nguồn vốn), tăng 582 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 17,4% so với cuối năm 2020; các quỹ đều có tỷ lệ vốn huy động/ tổng nguồn vốn tương đối cao từ 80-95%. Có 27 QTDND đã hoàn toàn chủ động được nguồn vốn không phải vay vốn của Ngân hàng Hợp tác xã.

Số lượng thành viên các QTDND đã có sự tăng trưởng trở lại sau khi các quỹ thực hiện xong việc rà soát, chấm dứt tư cách thành viên đối với thành viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư 04. Đến 31/12/2021, các QTDND trên địa bàn có 27.126 thành viên (bình quân 875 thành viên/quỹ), tăng 1.268 thành viên, tỷ lệ tăng 4,9% so với cuối năm 2020.

Trong năm, các QTDND đã đầu tư cho 9.966 thành viên vay vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, phát triển làng nghề truyền thống… góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế địa phương; tạo công ăn việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống thành viên. Đến 31/12/2021, tổng dư nợ cho vay của 31 QTDND là 3.036 tỷ đồng, tăng 220 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 7,8% so với 31/12/2020 (năm 2020 là 13,2%); Cơ cấu dư nợ chủ yếu là cho vay ngắn hạn, chiếm tỷ lệ 77,8% tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là 0,2%; trong đó có: 16/31 quỹ không có nợ xấu và 15 quỹ có nợ xấu dưới 1%.

nang cao noi luc de ho tro phat trien kinh te dia phuong
Quỹ tín dụng nhân dân Liên phường Hòa Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc

Bước tiếp trên chặng đường phát triển mới, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Duy Chinh cho biết qua công tác giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ cho thấy, các QTDND cơ bản hoạt động an toàn, ổn định, kết quả kinh doanh hàng năm có lãi. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong chỉ đạo điều hành hoạt động của QTDND như: Chưa chấp hành tốt một số chỉ tiêu, giới hạn tỷ lệ an toàn trong hoạt động; chưa đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định về thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, chủ yếu là vị trí Chủ tịch, Giám đốc và Kiểm soát trưởng; chưa phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định. Đặc biệt năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song một số quỹ chưa chia sẻ hết khó khăn với thành viên, còn áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận dẫn đến lãi suất còn cao; một số quỹ không năng động nên không tăng được dư nợ hoặc tăng chậm, song một số quỹ lại có biểu hiện tăng trưởng nóng…

Để hóa giải những nút thắt này, đặc biệt trong bối cảnh năm 2022, vẫn là năm còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, vì đại dịch Covid-19 chưa biết khi nào kết thúc, trên cơ sở điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng của NHNN Việt Nam và đặc thù hoạt động ngân hàng trên địa bàn, NHNN tỉnh xây dựng mục tiêu cho năm 2022 đối với hệ thống QTDND trên địa bàn. Theo đó, nguồn vốn điều lệ; vốn huy động và dư nợ vay sẽ phụ thuộc vào quy mô quỹ. Quỹ có số dư cao thì tăng thấp hơn; quỹ có số dư nhỏ thì tăng cao hơn, có điều chỉnh tăng giảm theo tình hình thực tế và địa bàn hoạt động của từng QTDND. Trước mắt ngay trong 6 tháng đầu năm 2022, NHNN chi nhánh tỉnh sẽ chỉ đạo và giám sát các QTDND xây dựng và triển khai các giải pháp tăng trưởng nguồn vốn điều lệ để đảm bảo giới hạn vốn huy động không quá 20 lần vốn điều lệ; phấn đấu nợ xấu nội bảng dưới 1%.

Đồng thời, NHNN tỉnh sẽ chỉ đạo và giám sát các QTDND trên địa bàn triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong đó tập trung 2 nhiệm vụ lớn. Một là, tập trung công tác huy động vốn để chủ động nguồn vốn đầu tư cho thành viên vay phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn; Tăng nguồn vốn điều lệ để tăng nguồn vốn chủ sở hữu bền vững trong việc mở rộng đầu tư kinh doanh. Hai là, thực hiện nghiêm túc các quy định về cho vay thành viên; về giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động; về lãi suất huy động, lãi suất cho vay. Chia sẻ khó khăn đối với thành viên; tạo điều kiện để thành viên duy trì sản xuất kinh doanh cũng như phát triển kinh tế; Chấp hành nghiêm chế độ chi tiêu tài chính theo quy định của Nhà nước và NHNN. Nếu quỹ nào không chấp hành nghiêm, thanh tra kiến nghị không chỉnh sửa, NHNN sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn theo quy định, nhằm góp phần lành mạnh hoạt động hệ thống QTDND trên địa bàn, đảm bảo phát triển ổn định bền vững, không ngừng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày một giàu mạnh.

Hoa Hạ - Hoàng Duy
Nguồn:

Các tin khác

Agribank Quảng Trị thực hiện tốt sứ mệnh “tam nông”

Agribank Quảng Trị thực hiện tốt sứ mệnh “tam nông”

Thời gian qua, trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank, chính quyền địa phương và diễn biến thị trường, Agribank Quảng Trị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, đưa Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vào cuộc sống.
Tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Trong thời gian qua, Agribank đã chủ động, linh hoạt cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế và phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng chính là tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư và ưu tiên 5 lĩnh vực mũi nhọn bao gồm xuất khẩu, nông nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ. Toàn hệ thống Agribank sẵn sàng và chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng, cùng tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.
Thách thức số hóa ngành Nông nghiệp

Thách thức số hóa ngành Nông nghiệp

Thể chế, hạ tầng số, cải cách hành chính, số hóa dữ liệu, nhân lực là những thách thức mà ngành Nông nghiệp cần phải giải quyết để hỗ trợ doanh nghiệp và bà con nông dân tham gia vào quá trình chuyển đổi số thành công.
Xuất khẩu sắn kỳ vọng đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Xuất khẩu sắn kỳ vọng đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Đến năm 2030 sản lượng sắn củ tươi trên cả nước đạt từ 11,5-12,5 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt từ 1,8-2 tỷ USD và nâng lên mức 2,3-2,5 tỷ USD vào năm 2050.
Chống khai thác IUU để phát triển ngành thủy sản bền vững

Chống khai thác IUU để phát triển ngành thủy sản bền vững

Thời gian qua, các cấp, ngành có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; xây dựng hệ thống theo dõi, kiểm soát, giám sát tàu cá, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước và giảm dần số vụ vi phạm công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Agribank Sơn La đồng hành cùng nông dân làm giàu

Agribank Sơn La đồng hành cùng nông dân làm giàu

Những ngày đầu tháng 4/2024, chúng tôi cùng cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Phù Yên (Sơn La), cán bộ Hội Nông dân huyện Phù Yên về thăm gia đình anh nông dân Lê Văn Mến, bản Khoa 2, xã Tường Thượng (Phù Yên, Sơn La). Nhìn cơ ngơi khang trang của gia đình anh bây giờ mới thấy rõ hiệu quả mang lại từ mô hình chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hoá nhờ vay vốn Agribank theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc cung ứng vốn phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Đồng hành cùng tam nông, phát triển kinh tế địa phương

Đồng hành cùng tam nông, phát triển kinh tế địa phương

Trong những năm qua, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có những chuyển biến tích cực. Trong thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum. Từ khi thành lập đến nay, với sứ mệnh đồng hành cùng tam nông, Agribank chi nhánh tỉnh luôn đồng hành cùng sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội của địa phương.
Lan tỏa vai trò tín dụng chính sách

Lan tỏa vai trò tín dụng chính sách

Trong những năm gần đây, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Ninh Thuận đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi...
Tín dụng ưu đãi: “Chắp cánh” cho thanh niên khởi nghiệp

Tín dụng ưu đãi: “Chắp cánh” cho thanh niên khởi nghiệp

Nguồn vốn cho vay ưu đãi từ Quỹ Thanh niên khởi nghiệp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Đoàn Thanh niên) tỉnh Bắc Ninh đã góp phần xây dựng được nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp hiệu quả, tạo sự lan tỏa cho giới trẻ, hỗ trợ tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
36 năm trên hành trình gắn kết để phát triển

36 năm trên hành trình gắn kết để phát triển

Trong 36 năm xây dựng và trưởng thành, kiên định với sứ mệnh phục vụ phát triển “tam nông”, Agribank xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và mục tiêu của việc gắn kết đối tác, khách hàng, cộng đồng trong hành trình phát triển.
Đa dạng nguồn vốn ưu đãi cho tam nông

Đa dạng nguồn vốn ưu đãi cho tam nông

Ngoài gói tín dụng ưu đãi 8.000 tỷ đồng mới được Agribank bổ sung thêm, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu lâm sản, thủy sản nói riêng và các khách hàng lĩnh vực tam nông nói chung có thể tiếp cận nhiều chương trình tín dụng ưu đãi khác với tổng hạn mức hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Làm giàu từ nguồn vốn của Agribank

Làm giàu từ nguồn vốn của Agribank

Nhờ gắn bó với cây mít Thái và năng động trong phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Hữu Tấn ở ấp Thị Trấn, Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang không chỉ giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương.
TP. Hồ Chí Minh: 10 chi nhánh Agribank cam kết cho vay nông nghiệp công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh: 10 chi nhánh Agribank cam kết cho vay nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 20/3 đã diễn ra hội nghị Kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tại huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh). Trong sự kiện này, 10 chi nhánh Agribank cam kết cho vay hơn 1.700 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi đối với hơn 383 khách hàng sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
Đà Nẵng: Cụ thể hóa Chỉ thị số 40, tăng tiếp cận vốn ưu đãi cho người dân

Đà Nẵng: Cụ thể hóa Chỉ thị số 40, tăng tiếp cận vốn ưu đãi cho người dân

Thời gian qua, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh TP. Đà Nẵng đã được đầu tư đến 100% xã, phường. 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các chương trình tín dụng chính sách xã hội... Có được kết quả đó, chính nhờ việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Gần 1.400 tỷ đồng ngăn mặn cho vùng sầu riêng xuất khẩu

Gần 1.400 tỷ đồng ngăn mặn cho vùng sầu riêng xuất khẩu

Ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đầu tư khoảng 1.380 tỷ đồng cho các dự án thủy lợi để ngăn mặn cho vùng trồng sầu riêng xuất khẩu.
Xem thêm
Tháo vòng "kim cô" cho kinh tế báo chí

Tháo vòng "kim cô" cho kinh tế báo chí

Đây là những vấn đề được các chuyên gia trao đổi tại hội thảo “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức ngày 14/6.
TP. Hồ Chí Minh yêu cầu ngân hàng bán vàng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu ngân hàng bán vàng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo giám đốc các chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước bán vàng trực tiếp cho người dân phối hợp và cung cấp kịp thời thông tin liên quan cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố nhằm xác minh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động ngân hàng.
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền núi, trung du Bắc Bộ

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền núi, trung du Bắc Bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 10/6/2024 yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ.
Chuyên gia đề xuất đánh thuế với giao dịch vàng để giảm đầu cơ, tích trữ

Chuyên gia đề xuất đánh thuế với giao dịch vàng để giảm đầu cơ, tích trữ

Ngày 9/6, NHNN Việt Nam (NHNN) tổ chức cuộc họp để trao đổi về chính sách quản lý thị trường vàng và bàn sửa đổi Nghị định số 24/2012/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Nghị định số 24). Tham dự buổi họp có Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng, các chuyên gia kinh tế và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc NHNN.
ngan hang nha nuoc khuyen cao nguoi dan than trong mua ban vang

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân thận trọng mua, bán vàng

Ngày 5/6/2024, ngân hàng nhà nước thông báo giá bán vàng miếng SJC cho 4 ngân hàng thương mại và Công ty SJC là 76.980.000 nghìn đồng/lượng tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày 4/6. Việc thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá quốc tế dẫn tới giá bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC có thể sẽ còn giảm trong thời gian tới. Vì vậy, người dân cũng cần rất thận trọng khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động như hiện nay.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Chiều ngày 13/6/2024, NHNN chi nhánh Thừa Thiên Huế cùng với Sở Xây dựng tỉnh đã làm việc với các ngân hàng, doanh nghiệp và chủ đầu tư nhằm đẩy mạnh triển khai cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn.
TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tạo lập dòng tiền tháo gỡ các điểm nghẽn kinh tế

TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tạo lập dòng tiền tháo gỡ các điểm nghẽn kinh tế

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết, tăng trưởng tín dụng tạo lập dòng tiền tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế.
Bình Định tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Bình Định tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Tại Bình Định các cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều buổi làm việc, trao đổi, đối thoại giữa ngân hàng với khách hàng, trong đó có các buổi làm việc trực tiếp giữa các TCTD và khách hàng; hoặc đối thoại của các TCTD với từng nhóm khách hàng, ngành nghề cụ thể...
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích, ít âu lo

Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích, ít âu lo

Nhân dịp hè 2024, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB) triển khai chương trình ưu đãi “Chọn SeABank - Nhiều lợi ích, Ít âu lo” với nhiều lợi ích thiết thực dành cho khách hàng cá nhân khi vay mua nhà, vay kinh doanh với lãi suất chỉ 5,5%/năm, chi tiêu thẻ không lo phí, an tâm sống khỏe.
Nhận "cơn mưa" quà tặng từ NAPAS tại Lễ hội không tiền mặt Cashless Day 2024

Nhận "cơn mưa" quà tặng từ NAPAS tại Lễ hội không tiền mặt Cashless Day 2024

Tại gian hàng của NAPAS trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội không tiền mặt (Cashless town), các khách hàng sẽ được trải nghiệm các xu hướng thanh toán mới gồm: thanh toán chạm điện thoại (Tap to Phone), cho phép sử dụng chiếc điện thoại di động thay thế cho máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS); thanh toán không tiếp xúc bằng công nghệ xác thực thông qua nhận dạng khuôn mặt của người dùng… và nhận quà là 01 chú gấu bông đáng yêu
Thanh toán không tiền mặt ngày càng được ưa chuộng

Thanh toán không tiền mặt ngày càng được ưa chuộng

Thanh toán không tiền mặt đang tăng trưởng mạnh mẽ, theo một báo cáo vừa được Payoo công bố.
Ngân hàng mở kênh đăng ký online cho người mua vàng miếng SJC

Ngân hàng mở kênh đăng ký online cho người mua vàng miếng SJC

Ngày 12/6, Vietcombank thông báo người dân mua vàng miếng SJC tại ngân hàng này có thể đăng ký trực tuyến (online). Thông tin sẽ được bảo mật, chỉ sử dụng thông tin cho giao dịch mua vàng miếng SJC tại các điểm bán vàng của Vietcombank.
E-Fast: Gói vay nhanh 5,25% - “Cú huých” tăng trưởng cho doanh nghiệp SME

E-Fast: Gói vay nhanh 5,25% - “Cú huých” tăng trưởng cho doanh nghiệp SME

Một trong những khó khăn phổ biến của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hiện nay là tình trạng thiếu hụt vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải liên tục cải tiến quy định, cung cấp nhiều gói vay linh hoạt để tạo điều kiện cho SME tiếp cận vốn thuận lợi và hiệu quả hơn.
Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam

Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam

Techcombank liên tiếp được các tổ chức uy tín quốc tế vinh danh với giải thưởng “Ngân hàng Nội địa Tốt nhất Việt Nam” từ FinanceAsia, và “Ngân hàng #1 Việt Nam” do Tạp chí Forbes công bố, dựa trên khảo sát ý kiến từ đông đảo ​​khách hàng tại Việt Nam.
Giao dịch an toàn, bảo mật cùng MSB

Giao dịch an toàn, bảo mật cùng MSB

Thực hiện Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn trong giao dịch trực tuyến, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai các biện pháp xác thực bằng sinh trắc học đối với giao dịch số hóa của khách hàng.
Techcombank: Hai năm liên tiếp được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024

Techcombank: Hai năm liên tiếp được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tự hào là Ngân hàng Việt Nam duy nhất hai năm liên tiếp được tôn vinh “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” 2024 ở Hạng mục doanh nghiệp lớn, bên cạnh những thương hiệu thế giới như Coca-Cola, DHL Supply Chain. Đây là giải thưởng quốc tế uy tín do Great Place to Work® vừa công bố.
Phiên bản di động