Ngành Ngân hàng tỉnh Lạng Sơn: Không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

08:58 | 19/10/2020

Trong những năm qua, NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt các hoạt động thi đua khen thưởng. Cùng với việc đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng luôn được quan tâm, chú trọng, chất lượng khen thưởng ngày càng được nâng cao, khen thưởng đúng người, đúng thành tích...

Tạo thuận lợi cho khách hàng

Trong 8 tháng đầu năm 2020, NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo sát sao hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo đúng mục tiêu, các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ năm 2020 của NHNN Việt Nam, và các cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo chủ trương, định hướng của Chính phủ, của Ngành; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý dứt điểm nợ xấu và tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ngân hàng.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tăng cường công tác huy động vốn, tập trung đầu tư cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi. Trong đó, lĩnh vực cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho vay DNNVV, tín dụng cho các đối tượng chính sách được đặc biệt quan tâm. Theo báo cáo, chỉ tính riêng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chi nhánh đã đạt 15.607 tỷ đồng, chiếm 50% tổng dư nợ toàn địa bàn, với tổng số khách hàng còn dư nợ là 113.719 khách hàng…

nganh ngan hang tinh lang son khong ngung day manh cac phong trao thi dua yeu nuoc
Giám đốc NHNN tỉnh Lạng Sơn trao tặng giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến

Các chương trình, chính sách tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp tục đạt kết quả tích cực. Dư nợ cho vay theo 15 chương trình của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lạng Sơn là 3.046 tỷ đồng, chiếm 9,7% dư nợ toàn địa bàn, tăng 5% so với 31/12/2019, với số khách hàng dư nợ là 88.602 hộ. Nguồn vốn của NHCSXH chủ yếu phục vụ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Vốn vay đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Các ngân hàng thương mại đã cung ứng thêm nhiều dịch vụ thanh toán dựa trên thẻ ngân hàng; chất lượng và dịch vụ thanh toán thẻ tiếp tục được cải thiện, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực dân cư; chủ động phối hợp với các cơ quan an ninh mạng tăng cường đảm bảo an toàn cho máy ATM và người sử dụng; đồng thời thực hiện miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán với các giao dịch thanh toán trực tuyến…

Trong những tháng cuối năm, NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 có hiệu quả, đẩy mạnh công tác huy động vốn và mở rộng đầu tư tín dụng với cơ cấu hợp lý, đạt mục tiêu đề ra; tập trung vốn cho 5 lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ và các chính sách ưu đãi của tỉnh; phối hợp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nắm bắt và giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực, hoạt động ngân hàng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên. Kiểm soát chặt chẽ đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về cấp tín dụng, mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng, hạn chế tối đa gia tăng nợ xấu của các khoản cấp tín dụng. Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng; đặc biệt là các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19…

Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng

Trong những năm qua, NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt các hoạt động thi đua khen thưởng. Chi nhánh đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động hàng năm; phát động các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện ký kết giao ước thi đua; đăng ký thi đua hàng năm; cụ thể hóa nội dung thi đua, xây dựng thang điểm phù hợp với tính chất và đặc điểm hoạt động của đơn vị. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời, đảm bảo chất lượng; các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị; cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua; nội bộ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, Chi nhánh đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hàng năm, cũng như kế hoạch phát triển của Ngành theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

nganh ngan hang tinh lang son khong ngung day manh cac phong trao thi dua yeu nuoc
Giám đốc NHNN tỉnh Lạng Sơn trao tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến

Cùng với việc đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng luôn được quan tâm, chú trọng, chất lượng khen thưởng ngày càng được nâng cao, khen thưởng đúng người, đúng thành tích, không khen thưởng tràn lan. Thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của cấp trên, NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành lựa chọn, bình xét và đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và đúng quy trình, quan tâm chú trọng khen thưởng các cá nhân tại bộ phận lao động trực tiếp, cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động… Qua đó, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua của đơn vị.

NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Thống đốc NHNN về an toàn, hiệu quả trong hoạt động như: Thực hiện lãi suất huy động, cho vay, áp dụng các mức phí hợp lý; thực hiện chính sách tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, các đối tượng chính sách, các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHNN Việt Nam; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng, nhất là các doanh nghiệp và người dân được tiếp cận vốn vay ngân hàng; tiếp tục thực hiện tốt chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng theo định hướng của NHNN.

Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng; thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tham nhũng và tội phạm; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh...; phát huy vai trò của kiểm soát nội bộ, để đảm bảo hoạt động của Chi nhánh tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, NHNN tỉnh không ngừng đẩy mạnh đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, chấp hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; xây dựng đội ngũ công chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật góp phần tạo niềm tin, nâng cao uy tín và hình ảnh đẹp của công chức NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, bà Trương Thu Hòa chia sẻ, trong giai đoạn 2020-2025, NHNN Chi nhánh Lạng Sơn phấn đấu 100% công chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% trở lên công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 100% số phòng đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, 50% số phòng đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”. Phấn đấu đạt được tỷ lệ về danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và có 1-2 công chức đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp ngành”. Chi nhánh phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” để đề nghị các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao của NHNN Việt Nam, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Chính phủ và Chủ tịch nước. Các tổ chức Đảng, đoàn thể (Công đoàn cơ sở, Hội cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.605 22.835 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.635 22.835 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.615 22.835 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.610 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.630 22.810 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.630 22.810 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.633 22.848 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.600 22.830 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.630 22.810 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.650 22.810 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
59.950
60.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
59.950
60.650
Vàng SJC 5c
59.950
60.670
Vàng nhẫn 9999
51.300
52.000
Vàng nữ trang 9999
51.000
51.700