NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An: Lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước

09:46 | 21/08/2020

Năm năm qua (2015-2020), NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, cụ thể hóa các chỉ đạo của Ngành, của tỉnh về công tác thi đua - khen thưởng bằng việc ban hành các chương trình kế hoạch, nội dung triển khai, các văn bản hướng dẫn bình xét, tổng kết công tác thi đua - khen thưởng hàng năm…

Động lực thi đua từ những phong trào thiết thực

Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng, ngay sau khi Luật Thi đua, khen thưởng được ban hành, NHNN tỉnh đã quán triệt, yêu cầu các phòng, ban và các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn triển khai thực hiện. Với sự phối hợp tích cực giữa các đơn vị trong Cụm, Khối thi đua, cấp ủy Đảng và lãnh đạo chuyên môn đơn vị thường xuyên quan tâm tới công tác thi đua - khen thưởng; đội ngũ cán bộ, công chức tại đơn vị với  tinh thần đoàn kết có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và luôn cố gắng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao tặng các hình thức khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc, giai đoạn 2015-2020

Trong đó, Chi nhánh đã cụ thể hóa nhiều phong trào thi đua phù hợp với thực tiễn của đơn vị, có sức lan tỏa sâu rộng, đem lại nhiều chuyển biến tích cực, nhiều điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng như: Phong trào thi đua của toàn thể cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngân hàng hàng năm; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”. Cùng với đó là các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn hàng năm của đất nước như: Kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 30/4-1/5, chào mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng... Từ các phong trào thi đua đã tạo sức tập hợp, thu hút, góp phần mang lại những thành quả quan trọng trong lao động, công tác, tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua trong các khối, phòng/ban.

Song song với việc phát động các phong trào thi đua, đơn vị luôn theo dõi thường xuyên việc thực hiện, kịp thời động viên các nhân tố; đánh giá, tổng kết phong trào thi đua một cách công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc. Từ đó đã động viên, khích lệ tinh thần của cán bộ công chức luôn phấn đấu nỗ lực không ngừng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt những thành tích đáng ghi nhận. Trong giai đoạn 2015-2019 đơn vị được xét công nhận 66 sáng kiến cấp cơ sở của các tập thể, cá nhân; Đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp Ngành công nhận 5 sáng kiến cấp ngành tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc NHNN tỉnh (được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2017), đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Phó Giám đốc (được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018)... Riêng tập thể NHNN tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2017.

Trong giai đoạn 2015-2020, nhiều cơ chế chính sách mới của Nhà nước, của Ngành được ban hành, tạo thuận lợi cho công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản về công tác thi đua khen thưởng cũng được hoàn thiện hướng về người lao động, từ đó tạo động lực cho người lao động hăng say phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với giai đoạn 2016-2020, Chi nhánh đã xây dựng danh sách các điển hình tiên tiến để nuôi dưỡng đối với tập thể và cá nhân; từ đó tạo động lực để cùng nhau cố gắng đạt được các thành tích. Cấp uỷ đảng, Ban lãnh đạo Chi nhánh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong đó phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, phổ biến kịp thời những tập thể hoặc cá nhân có thành tích tiêu biểu từng mặt hoặc toàn diện, có tinh thần tích cực, sáng tạo trong công tác và cuộc sống.

Đơn vị cũng đã xây dựng Kế hoạch số 458/KH-NGA về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới đến toàn thể cán bộ, công chức trong toàn Chi nhánh và báo cáo Vụ Thi đua - Khen thưởng NHNN Việt Nam để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên các kênh thông tin của Ngành, đồng thời cũng chú trọng các hình thức tuyên truyền trên mạng nội bộ, trong các diễn đàn, hội nghị... nhằm tôn vinh các điển hình tiên tiến.

Phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng chuyên môn

“Phong trào thi đua tại NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2015-2020 đã có nhiều tiến bộ, đổi mới và có sự lan tỏa sâu rộng. Thi đua yêu nước đã có tác động tích cực, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức và người lao động phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, Giám đốc Nguyễn Thị Thu Thu khẳng định.

Vinh danh các tấm gương điển hình tiên tiến của ngành Ngân hàng Nghệ An, giai đoạn 2015-2020

Trong 5 năm qua, cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo tốt công tác thi đua, khen thưởng, tạo được chuyển biến trên nhiều mặt, nhất là chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức đối với vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Nhiều phong trào thi đua với nội dung, hình thức tổ chức từng bước được cải tiến, đạt hiệu quả, phù hợp, hướng thi đua yêu nước vào thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, điều đó thể hiện qua những con số cụ thể. Tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn trong giai đoạn qua đã tăng lên nhanh chóng: từ 77.145 tỷ đồng cuối năm 2015, đến cuối năm 2019 đạt 140.229 tỷ đồng và đến 30/6/2020 ước đạt trên 149.344 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 14,03%.

Các TCTD trên địa bàn luôn duy trì hoạt động ổn định, có mức tăng trưởng khá, cơ cấu tín dụng được điều chỉnh tích cực, tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chiếm tỷ lệ cao, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổng dư nợ tín dụng của ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng đã tăng nhanh chóng, từ 126.239 tỷ đồng cuối năm 2015, đến cuối năm 2019 đạt 208.685 tỷ đồng và đến 30/6/2020 ước đạt trên 209.729 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 10,62%.

 Trong đó, chất lượng tín dụng được cải thiện, nợ xấu cuối năm 2015 là 1.387 tỷ đồng, chiếm 1,3% so với tổng dư nợ, đến cuối năm 2019 là 1.805 tỷ đồng, chiếm 0,86% trên tổng dư nợ. Đến 30/6/2020, nợ xấu của các ngân hàng trên địa bàn là 1.982 tỷ đồng, chiếm 0,95% trên tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu giảm đều qua các năm và luôn đảm bảo hoạt động an toàn dưới 3%.

Bên cạnh việc chú trọng công tác huy động vốn và cho vay nền kinh tế, các hoạt động dịch vụ được các TCTD rất quan tâm và phát triển, đặc biệt là việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử, lắp đặt thêm và kết nối ATM, POS trên địa bàn. Cụ thể, đến 30/6/2020, trên địa bàn hiện có 271 ATM, với 1.450 POS, hầu hết các đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước tại địa bàn thành phố Vinh và trung tâm một số huyện, thị đã thực hiện trả lương qua tài khoản, chiếm trên 90%.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời  gian tới, NHNN tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Mục tiêu thi đua tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng, sát với thực tế, phân công công việc theo thời gian để thuận tiện trong sơ kết, tổng kết, động viên kịp thời. Hình thức thi đua phải đa dạng, phù hợp để mọi người dễ hiểu, tạo thuận lợi trong việc tham gia đánh giá, suy tôn.

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống thi đua yêu nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, động viên, lôi cuốn toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua. Tổ chức các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của ngành, đơn vị, hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Các TCTD trên địa bàn hoạt động an toàn, ổn định và có hiệu quả. Nâng cao chất lượng vai trò đầu mối của NHNN tỉnh trong việc triển khai cơ chế, chính sách và thực hiện các giải pháp nghiệp vụ để thực hiện thắng lợi mục tiêu, định hướng hoạt động ngân hàng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Thái Hoàng

Nguồn:

Tags: Thi đua NHNN

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.580 22.810 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.615 22.815 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.595 22.815 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.585 22.780 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.610 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.620 22.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.615 22.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.583 22.813 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.620 22.800 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.640 22.800 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
59.950
60.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
59.950
60.650
Vàng SJC 5c
59.950
60.670
Vàng nhẫn 9999
51.450
52.150
Vàng nữ trang 9999
51.150
51.850