Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII (2020-2025):

Cán bộ ngân hàng luôn tận tâm, chuyên nghiệp, nhiệt huyết, sáng tạo

09:38 | 30/11/2020

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh điều này khi tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII giai đoạn 2020 - 2025 vừa được NHNN tổ chức trọng thể cuối tuần qua. 295 điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 350 ngàn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC&NLĐ) ngành Ngân hàng đã về dự đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Nội dung thi đua bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành

Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch; ngành Ngân hàng cần tập trung một số nội dung:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới toàn diện công tác TĐKT; quán triệt sâu sắc, tăng cường triển khai, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn về công tác TĐKT.

Thứ hai, thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức phát động thi đua để tránh sự dập khuôn, cứng nhắc; cần có sự kết hợp đồng bộ giữa các phong trào thi đua thường xuyên với phong trào thi đua theo chuyên đề nhằm hỗ trợ thúc đẩy quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; nội dung thi đua cần tiếp tục bám sát với yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, đặc biệt gắn với mục tiêu phát triển “an toàn - hiệu quả - bền vững”, cùng với việc không ngừng sáng tạo để cung cấp thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do Chính phủ phát động, trọng tâm là phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”. Cần quan tâm đến việc đổi mới, cải tiến cách thức, lề lối làm việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ ngân hàng tận tâm, chuyên nghiệp, nhiệt huyết và sáng tạo.

Thứ tư, thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo việc xét khen thưởng khách quan, chính xác, công bằng, kịp thời, có tác dụng nêu gương, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác khen thưởng; khắc phục hiện trạng khen thưởng “từ trên xuống” và chú trọng khen thưởng đến tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp.

Thứ năm, chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT trong toàn hệ thống, đảm bảo tổ chức bộ máy phải gọn nhẹ, hiệu quả, song vẫn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác TĐKT trong giai đoạn mới.

Phát huy các thành tích đã đạt được để tiếp tục viết nên những trang sử mới, tôi tin tưởng tập thể Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục giương cao ngọn cờ đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tích của ngành Ngân hàng trong những năm qua để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế của ngành Ngân hàng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

can bo ngan hang luon tan tam chuyen nghiep nhiet huyet sang tao
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

5 năm đầy dấu ấn

Phát biểu khai mạc đại hội, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai đoạn vừa qua, toàn thể CBCCVC&NLĐ ngành Ngân hàng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đề ra. Đóng góp vào thành công chung của ngành Ngân hàng, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) đã có nhiều đổi mới, thiết thực, đúng quy định phù hợp với điều kiện thực tế. Các cụm, khối thi đua đã có cách thức tổ chức phong phú, linh hoạt, phù hợp với chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điều đó đã tạo động lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể CBCCVC&NLĐ trong ngành Ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tại đại hội, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT ngành Ngân hàng cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, với chủ đề xuyên suốt là “CBCCVC&NLĐ ngành Ngân hàng phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020”, các phong trào thi đua trong toàn Ngành đã phát triển sâu rộng, qua đó cổ vũ, động viên CBCCVC&NLĐ hăng hái thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Ngành.

Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới về nội dung, hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong Ngành. Công tác khen thưởng kịp thời hơn đã tạo động lực cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều phong trào thi đua đã thu hút sự tham gia của đông đảo CBCCVC&NLĐ trong các đơn vị, tiêu biểu như các phong trào: “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo, lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam”; “Xây dựng cơ chế chính sách, quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng có hiệu quả”; “Xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh”...

Hệ thống các TCTD cũng triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, như “Thi đua lao động giỏi, huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng”; “Thi đua nghiên cứu ứng dụng khoa học và phát huy sáng kiến trong hoạt động kinh doanh”; “Đổi mới, an toàn, hiệu quả, tăng trưởng và hội nhập quốc tế thành công”…

can bo ngan hang luon tan tam chuyen nghiep nhiet huyet sang tao
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Ba cho các cá nhân tiêu biểu

Toàn Ngành cũng đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua theo chuyên đề do Thủ tướng Chính phủ phát động, điển hình như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, ngành Ngân hàng đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT, hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh đối với doanh nghiệp…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả mà ngành Ngân hàng đạt được trong 5 năm qua, những đóng góp của ngành Ngân hàng đã góp phần đưa kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đạt được nhiều kết quả tích cực, như tăng trưởng GDP bình quân từ năm 2016-2019 ở mức cao trong khu vực và thế giới, đạt 6,78%; lạm phát bình quân được kiểm soát dưới mức 4%/năm; các chương trình xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội đạt kết quả tốt; đời sống nhân dân được cải thiện... Đặc biệt năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống người dân, kinh tế thế giới, tăng trưởng GDP cả năm vẫn ước đạt trên 2% thể hiện thành công lớn của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa khôi phục và phát triển kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao công tác TĐKT của ngành Ngân hàng giai đoạn 2015-2020, đặc biệt là sự đổi mới, sáng tạo trong công tác TĐKT, việc triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua của Ngành và của Chính phủ phát động. Những kết quả đạt được đã thể hiện tinh thần quyết tâm của các cấp ủy Đảng trong ngành Ngân hàng; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN; tinh thần trách nhiệm của Hội đồng TĐKT; sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực không ngừng trong thi đua lập thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong ngành Ngân hàng.

“Những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân qua các phong trào thi đua, cũng như những tấm gương thầm lặng khác trên mặt trận lao động của ngành Ngân hàng thực sự là những tấm gương sáng, những hạt nhân nòng cốt và là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua của ngành Ngân hàng ngày càng phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

can bo ngan hang luon tan tam chuyen nghiep nhiet huyet sang tao
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu khai mạc đại hội

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng

“Giai đoạn 2021-2025, trong xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó đòi hỏi trọng trách của ngành Ngân hàng cũng nặng nề hơn và mỗi một cán bộ Ngân hàng phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng hiệu quả. Công tác TĐKT phải thực sự là động lực thúc đẩy, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra”.

Hăng hái thi đua hướng tới 70 năm thành lập Ngành

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, giai đoạn 5 năm tới, tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thách thức của xu thế toàn cầu và hội nhập quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc CMCN 4.0, cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn… những hệ luỵ của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu, xu hướng dịch chuyển đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu là những thách thức rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội. Trong khi độ mở của nền kinh tế Việt Nam ngày càng lớn đang đặt ra khó khăn không nhỏ đối với việc điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động ngân hàng. Những yếu tố đó đòi hỏi ngành Ngân hàng cần có những giải pháp linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát động thi đua giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng phát huy truyền thống 70 năm đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2020-2025”, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị thuộc NHNN cũng như các TCTD trong toàn hệ thống.

can bo ngan hang luon tan tam chuyen nghiep nhiet huyet sang tao
Toàn cảnh đại hội

Theo đó, NHNN tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động ngân hàng, điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp với các chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ…; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị tác động bởi thiên tai và đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số, chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0 trong hoạt động ngân hàng nói chung và đặc biệt là hoạt động thanh toán. Giám sát chặt chẽ, triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án tái cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu trong giai đoạn mới. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế… Nâng cao hiệu quả quản lý thị trường ngoại hối, thị trường vàng và tiếp tục hạn chế tình trạng đô la hoá trong nền kinh tế. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Ngân hàng và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thống đốc cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục tăng cường vai trò của các hiệp hội, vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể, thông tin truyền thông, đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình cải cách thủ tục hành chính, văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường tính minh bạch thông tin hoạt động theo quy định của pháp luật, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong quản trị và hoạt động ngân hàng. Nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng với doanh nghiệp và người dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, bằng hành động cụ thể, thiết thực, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị thủ trưởng các đơn vị, trên cơ sở nhiệm vụ được giao và căn cứ vào đặc điểm tình hình, cụ thể hoá các nội dung thi đua, phát động và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Thống đốc NHNN kêu gọi toàn thể CBCCVC&NLĐ ngành Ngân hàng quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025 xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại đại hội, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Huân chương Lao động hạng Nhất:

- NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

- NHNN chi nhánh tỉnh Bến Tre

- Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú

- Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh

- Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

Huân chương Lao động hạng Nhì:

- Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank

- Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc NHNN chi nhánh Vĩnh Phúc

Huân chương Lao động hạng Ba:

- Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch HĐTV Agribank

- Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán

- Ông Lê Văn Cường, Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hải Phòng

- Ông Nguyễn Đức Long, Vụ trưởng Vụ Dự báo Thống kê

Thống đốc NHNN cũng đã trao tặng bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngành Ngân hàng.

Ông Phạm Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ:

Thi đua phải là nhiệm vụ chung

Hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua là nhiệm vụ chung của cả tập thể, từ các đồng chí lãnh đạo đến cấp chuyên viên, từ đảng viên đến quần chúng thì phong trào thi đua mới có cả bề rộng và chiều sâu thực chất, tạo ra được hiệu quả thiết thực và có ý nghĩa. Tập thể Vụ Chính sách tiền tệ thường xuyên cải tiến lề lối làm việc; chống các biểu hiện quan liêu, lãng phí; nói đi đôi với làm: thực hiện sâu rộng cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt văn hóa công sở và đạo đức nghề nghiệp. Phong trào thi đua cần có sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng, nhưng được đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng. Công tác chuyên môn, công tác đảng và tổ chức đoàn thể được thống nhất, có sự kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác TĐKT. Các tổ chức phải thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, chăm lo quyền lợi, bồi dưỡng kiến thức chính trị và chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank:

Xây dựng văn hóa nội bộ vững mạnh, tập thể nhân văn

Toàn thể CBCNV tiên phong đi đầu phát động thực thi chính sách của NHNN về tín dụng xanh, đóng góp cho chiến lược kinh tế xanh, bền vững của Việt Nam, HDBank đã tài trợ hàng trăm triệu USD cho nhiều dự án năng lượng tái tạo và tài trợ hàng chục nghìn tỷ đồng cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. HDBank đã xây dựng một văn hóa nội bộ vững mạnh, một tập thể nhân văn luôn thực thi cam kết lợi ích cao nhất cho khách hàng cổ đông, CBNV cộng đồng và hướng đến trở thành ngân hàng hạnh phúc, vì hạnh phúc của người dân, thịnh vượng của đất nước. Trong văn hóa nội bộ, “Thắp lửa niềm tin” là chương trình HDBank triển khai cho tập thể để phát động tinh thần thi đua yêu nước, truyền lửa hoạt động thực thi các nhiệm vụ kinh doanh, xã hội được giao trong suốt hơn 5 năm qua. Chương trình cũng phát động lối sống tốt, trung thực, từ đó phổ biến đạo đức nghề nghiệp, hạn chế gian lận, tiêu cực trong công tác.

Bên cạnh hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra trong phong trào thi đua yêu nước với các hoạt động thiết thực chào mừng 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), HDBank còn là ngân hàng luôn “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, theo đó đã xây hơn 100 căn nhà, hàng trăm cây cầu đường hỗ trợ các gia đình, địa phương khó khăn; trao hơn 24.000 thẻ bảo hiểm y tế, 12.000 ca mổ mắt cho người nghèo, thường xuyên tổ chức khám bệnh, phát thuốc khắp các vùng sâu vùng xa; đồng hành cùng Giải Cờ vua quốc tế thường niên trong một thập kỷ qua; đồng hành với Giải bóng đá Futsal từ năm 2017…

Ông Châu Văn Vé - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận:

Nhận thức đúng vị trí, vai trò công tác TĐKT trong xây dựng đơn vị

Để công tác TĐKT thực sự là “đòn bẩy”, kích thích cán bộ tại phòng giao dịch phát huy hết khả năng của mình trong công việc, cần có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác TĐKT trong xây dựng tập thể đơn vị. Phòng giao dịch tổ chức để toàn bộ cán bộ trong đơn vị căn cứ vào hướng dẫn các tiêu chí và chỉ tiêu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để đăng ký thi đua, Tổ Nghiệp vụ ký giao ước thi đua với phòng giao dịch, phòng giao dịch đăng ký giao ước thi đua với Hội đồng thi đua khen thưởng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Hàng năm đơn vị đều đánh giá kết quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu đã đăng ký trong bản đăng ký thi đua của từng cán bộ và đơn vị. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện của từng cán bộ, từng tổ nghiệp vụ. Cuối các đợt thi đua, tổ chức họp bình xét và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời, nhằm động viên, khuyến khích toàn thể cán bộ tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Ngoài ra, phòng giao dịch cũng thường xuyên quan tâm xem xét và chủ động đề nghị cấp trên khen thưởng đối với tổ tiết kiệm và vay vốn, các hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, UBND xã và các cá nhân kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách có thành tích đóng góp tích cực vào hoạt động của đơn vị trên địa bàn huyện. Đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến trong các mặt hoạt động của đơn vị, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn chi nhánh.

Minh Khuê

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.050 23.360 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.050 23.330 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.040 23.340 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.050 23.350 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.080 23.300 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.080 23.290 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.080 23.600 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.049 23.340 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.100 23.345 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.130 23.320 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
69.000
69.920
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
69.000
69.900
Vàng SJC 5c
69.000
69.920
Vàng nhẫn 9999
54.400
55.300
Vàng nữ trang 9999
54.100
54.900