Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ ngân hàng

09:07 | 26/03/2021 70 năm Ngân hàng Việt Nam
aa
Trong suốt cuộc đời cách mạng phong phú và gian lao, trong sáng và cao đẹp, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đạo đức cách mạng - nền đạo đức mới khác hẳn về chất so với đạo đức của chế độ thực dân phong kiến. Người hết sức chú trọng tổ chức tuyên truyền, chăm lo giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng.

Trong quan điểm của Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là nền tảng của người cán bộ cách mạng, cũng giống như gốc của cây, nguồn của sông. Chính vì vậy, chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng là công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, là yếu tố gốc rễ, nguồn cội nhằm tạo nền tảng vững chắc của mỗi người cách mạng.

chu tich ho chi minh voi viec xay dung dao duc cach mang cua can bo ngan hang
Cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư

Tuy nhiên, Hồ Chí Minh không tuyệt đối hoá mặt đạo đức, coi nhẹ mặt tài năng, mà cho rằng để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giao phó người cán bộ cách mạng cần có cả Đức và Tài. Từ thực tiễn cách mạng, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ có tài mà không có đức là hỏng, nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là hiện thân của mối quan hệ đức và tài. Ở Người, Đức và Tài là một thể thống nhất; Đức được biểu hiện bằng Tài và Tài được biểu hiện trong Đức.

Ngành Ngân hàng chính thức ra đời theo Sắc lệnh số 15/SL ngày 6/5/1951 về việc thành lập Ngân hàng quốc gia Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký. Ngay từ khi ra đời cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến, kiến quốc, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi cuối cùng, ngành Ngân hàng có nhiệm vụ riêng mang tính đặc thù, đó là quản lý việc phát hành giấy bạc và tổ chức lưu thông tiền tệ, quản lý Kho bạc nhà nước, thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất... Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tác động đến sự an nguy, phát triển của nền kinh tế và sự ổn định, nâng cao đời sống của người dân. Vì vậy, trong quan điểm Hồ Chí Minh, cán bộ ngành Ngân hàng cần đặc biệt coi trọng việc xây dựng, rèn luyện đạo đức cách mạng, cùng với yêu cầu phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Xuất phát từ việc nhìn nhận rõ vai trò của cán bộ ngành Ngân hàng là người chịu trách nhiệm giữ tiền cho Nhà nước và nhân dân, tháng 2/1952, chỉ hơn nửa năm sau khi thành lập Ngành, trong Thư gửi Hội nghị cán bộ tài chính, Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: “Cán bộ ngân hàng - làm thế nào để nắm vững việc quản lý thu phát của chế độ kho bạc mới, để giúp ngành tài chính thực hiện thống nhất quản lý chi thu, để giúp ngân hàng nắm vững việc phát hành?”. Người cũng lưu ý: “Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy. Cho nên chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: Chí công vô tư, Cần - Kiệm - Liêm - Chính. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự kháng chiến” .

Quan điểm trên tiếp tục được Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong Thư gửi Hội nghị cán bộ ngân hàng (tháng 1/1965). Trong thư, Người nêu rõ: “Cán bộ ngân hàng là người có trách nhiệm giữ tiền cho Nhà nước và nhân dân, phải học tập cách quản lý tiền cho tốt, đừng để lãng phí, mất mát”. Để mỗi cán bộ ngành Ngân hàng làm tốt nhiệm vụ được giao, Người nhắc nhở: “Cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư, thấu suốt hơn nữa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu học tập lý luận và nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân được nhiều và tốt hơn” .

Có thể thấy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, rèn luyện trình độ chuyên môn quản lý tài chính và nâng cao đạo đức cách mạng là hai nội dung căn cốt về Đức và Tài của chỉnh thể thống nhất không thể tách rời trong nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Ngân hàng.

Phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư của cán bộ ngành Ngân hàng trong tư tưởng Hồ Chí Minh có thể hiểu như sau:

Cần là cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao. Cần còn là sự chủ động, tích cực và nhạy bén trong công việc nhằm đem lại chất lượng, hiệu quả. Cần cũng là khả năng thích nghi, không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, chất lượng, hiệu quả công việc, khả năng thích nghi với sự phát triển của khoa học công nghệ, của sự biến đổi thị trường… là yêu cầu luôn được đặt ra nhất là đối với cán bộ ngành Ngân hàng.

Kiệm là tiết kiệm sức lao động, thời gian, tiền bạc của dân, của nước và của bản thân. Kiệm là không để lãng phí tiền bạc vào những việc không cần thiết, không mang lại lợi ích cho xã hội, cộng đồng; là không chạy theo lối sống xa hoa, lãng phí, phô trương hình thức. Tuy nhiên, cần hiểu rõ Kiệm không có nghĩa là bủn xỉn mà phải phù hợp với thực tiễn. Đối với cán bộ ngân hàng, đức tính Kiệm có vai trò và giá trị to lớn nhằm điều chỉnh hành vi, chỉ dẫn trong hoạt động thực tiễn.

Liêm là liêm khiết, trong sáng, không tham của cải vật chất, không tham địa vị; là tôn trọng giữ gìn, không xâm phạm của công và của dân… Cán bộ ngành Ngân hàng là những người trực tiếp quản lý tiền bạc của Nhà nước và nhân dân, do đó, nếu không liêm khiết, trong sạch mà tham lam sẽ dẫn tới phạm vào các căn bệnh tham ô, hối lộ, tự tư, tự lợi… Khi cán bộ ngân hàng phạm vào các thói xấu và căn bệnh trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ngân quỹ quốc gia và tiền của nhân dân, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của đơn vị, tổ chức gây hậu quả khó lường. Chính vì vậy, hơn ai hết, cán bộ ngành Ngân hàng cần đặc biệt rèn giũa phẩm chất Liêm.

Chính là không tà, thẳng thắn, đúng đắn. Chính được thể hiện trong cả ba mối quan hệ: đối với mình, với người và với việc. Đối với mình - không kiêu ngạo, tự cao, tự đại mà phải luôn đúng mực, có tinh thần cầu thị, học hỏi, luôn tự kiểm điểm để phát triển và sửa chữa bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Đối với người - không xu nịnh kẻ trên, không xem khinh người dưới; luôn giữ thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân thành, đoàn kết thật thà, không gian trá, lừa lọc. Đối với việc, luôn đặt việc công lên trên hết và trước hết rồi mới tới việc tư, đặt cái chung trên cái riêng. Cán bộ ngành Ngân hàng hơn ai hết phải thực hiện triệt để chữ Chính, trong cả 3 mối quan hệ trên.

Chí công vô tư là công tâm, công bằng không thiên tư, thiên vị trong các mối quan hệ với người, với việc; phải “tiên thiên hạ ưu, hậu thiên hạ lạc”. Chí công vô tư đối lập với “dĩ công vi tư”. Khi có phẩm chất chí công vô tư, người cán bộ nói chung, cán bộ ngân hàng nói riêng mới thoát khỏi sự vị kỷ, cá nhân, thoát khỏi những cám dỗ về tiền tài, địa vị, danh vọng, không vì lợi ích cá nhân mà chà đạp nên lợi ích chung.

Chí công vô tư là sự tiếp nối của Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Mặt khác, đã Chí công vô tư, một lòng, một dạ vì nước, vì dân, vì Đảng, vì sự nghiệp chung, nhất định sẽ thực hiện được Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Đây cũng là cơ sở để hình thành các phẩm chất tốt đẹp: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Không ngừng trau dồi, rèn luyện và bồi dưỡng phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư sẽ giúp người cán bộ cách mạng nói chung, trong đó có cán bộ ngân hàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vượt qua những cám dỗ vật chất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cán bộ ngành Ngân hàng làm việc trong một môi trường đặc biệt, gắn liền với đồng tiền, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và sự minh bạch, sự rủi ro về đạo đức vẫn luôn tồn tại thường trực. Bởi thực tế cho thấy, sự suy thoái đạo đức của cán bộ ngân hàng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh, tới ngân quỹ quốc gia và cao hơn nữa là niềm tin của nhân dân vào chế độ. Chính vì vậy, yêu cầu quản trị tốt, giảm thiểu nguy cơ rủi ro thông qua giáo dục đạo đức nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành Ngân hàng.

Để rèn luyện phẩm chất đạo đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng cần phải thực hiện nghiêm chỉnh nói đi đôi với làm, thực hành nêu gương đạo đức từ những việc nhỏ đến lớn; phải gắn liền việc xây dựng đạo đức mới với việc đấu tranh chống những biểu hiện phi đạo đức như tham ô, lãng phí, quan liêu, đặc biệt là căn bệnh gốc chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời phải coi việc tu dưỡng đạo đức là công việc thường xuyên, liên tục, suốt đời bởi thực tế từ chính môi trường công việc, tiếp xúc với đồng tiền thường xuyên, nếu không chú trọng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, cán bộ ngành Ngân hàng có thể sẽ bị rơi vào những cám dỗ, lợi ích vật chất làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức, ảnh hưởng sự phát triển của nền kinh tế và đặc biệt là suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình thế giới và trong nước diễn biến ngày càng nhanh, phức tạp và khó lường, cùng với sự phát triển của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, hệ thống ngân hàng cũng ngày càng phát triển. Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình phát triển, những rủi ro, thách thức đối với cán bộ ngành Ngân hàng cũng nhiều hơn. Trong đó, thách thức về đạo đức vẫn tồn tại và thường trực. Thực tiễn đó đòi hỏi mỗi cán bộ ngành Ngân hàng phải luôn giữ vững bản lĩnh, thường xuyên trau dồi tri thức và đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Sự quan tâm và những chỉ dẫn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ ngành Ngân hàng dù đã đưa ra cách đây hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn là cơ sở lý luận, là định hướng quan trọng cho mỗi cán bộ trong Ngành có thể nghiên cứu, vận dụng, học tập và làm theo. Đây cũng chính là một cơ sở vững chắc để xây dựng ngành Ngân hàng ngày càng phát triển, thúc đẩy sự phát triển giàu mạnh của đất nước.

PGS-TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Nguồn:

Các tin khác

Thăm nhà lưu niệm cố Tổng giám đốc Hoàng Anh

Thăm nhà lưu niệm cố Tổng giám đốc Hoàng Anh

Những hình ảnh, hiện vật và tài liệu được trưng bày tại ngôi nhà phần nào tái hiện chân dung, cuộc đời và sự nghiệp của một người Cộng sản, một bậc lão thành cách mạng, một người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế.
Nhà máy in tiền quốc gia: Dấu ấn một thời

Nhà máy in tiền quốc gia: Dấu ấn một thời

Năm 1991, khi Nhà máy In tiền Quốc gia được thành lập và đi vào hoạt động đã đánh dấu sự kiện quan trọng đối với Ngân hàng Nhà nước nói chung và ngành in tiền nói riêng. Có thể nói, ngành in tiền nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển nhảy vọt từ thô sơ lạc hậu đến hiện đại...
Ngành Ngân hàng Tuyên Quang: Nét son trong hành trình phát triển ngành Ngân hàng

Ngành Ngân hàng Tuyên Quang: Nét son trong hành trình phát triển ngành Ngân hàng

70 năm qua, Ngân hàng Quốc gia tỉnh Tuyên Quang xưa kia nay là NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã dẫn dắt hệ thống các TCTD khơi mở huyết mạch tín dụng, thanh toán góp phần đưa Tuyên Quang đi lên cùng hành trình phát triển của đất nước và dân tộc. Đồng thời, lưu giữ những di tích lịch sử của Ngành để các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ phát huy những truyền thống tốt đẹp của cán bộ ngành Ngân hàng dồn tích suốt dặm dài phát triển.
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tiền Việt Nam

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tiền Việt Nam

Ngay từ bộ tiền đầu tiên, khi nước nhà mới giành được độc lập cho đến ngày nay, dù được thiết kế, in ấn ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của mỗi người dân nước Việt luôn được đặt ở vị trí trang trọng và là hình chủ đạo của đồng tiền Việt Nam.
Tổng Bí thư: Tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch nền kinh tế

Tổng Bí thư: Tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch nền kinh tế

Ngày 5/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ kỷ nhiệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo về định hướng phát triển để ngành Ngân hàng phát huy vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là huyết mạch của nền kinh tế.
Ngành Ngân hàng - 70 năm một chặng đường vẻ vang

Ngành Ngân hàng - 70 năm một chặng đường vẻ vang

Trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 5/5/2021, NHNN Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tiếp tục kiên định với các định hướng trọng tâm đặt ra

Tiếp tục kiên định với các định hướng trọng tâm đặt ra

Ngành Ngân hàng cần được phát triển một cách toàn diện ở cả góc độ quản lý điều hành của Ngân hàng Nhà nước và hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.
Cán bộ ngân hàng Ban K: Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Cán bộ ngân hàng Ban K: Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Hơn 40 năm trước, trong giai đoạn 1979-1989, NHNN Việt Nam đã cử các cán bộ sang giúp ngành Ngân hàng Campuchia trong giai đoạn khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh (gọi tắt là Ban K).
Những bức tranh... tiền

Những bức tranh... tiền

Ngày 6/5/1951 đã trở thành một dấu mốc lịch sử của ngành Ngân hàng, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Và một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đặt ra ngay sau khi thành lập là phải triển khai phát hành giấy bạc ngân hàng, thu hồi giấy bạc tài chính, phát triển tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa.
Chống lạm phát phi mã: Một thời để nhớ

Chống lạm phát phi mã: Một thời để nhớ

Một loạt các biện pháp quyết liệt đã giúp cung cầu hàng hóa dần trở về trạng thái cân bằng, kéo giảm nhanh lạm phát xuống và đến các năm 1992 - 1993 lạm phát trở lại mức một con số. Việc chống lạm phát phi mã thành công giai đoạn 1986-1991 sau này đã được mọi người nhắc tới là “hiện tượng Việt Nam”.
Cuộc cách mạng tiệm cận cơ chế thị trường

Cuộc cách mạng tiệm cận cơ chế thị trường

Một trong những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dựng xây và phát triển của ngành Ngân hàng là sự ra đời của Nghị định 53/HĐBT - bước đột phá lớn để ngành Ngân hàng đặt nền móng cho việc ra đời 2 Pháp lệnh về Ngân hàng vào tháng 5/1990, tạo nên sự chuyển đổi mạnh mẽ trong hoạt động ngân hàng sang cơ chế mới: từ một cấp sang hai cấp.
Hợp tác quốc tế ngành Ngân hàng: Tiến bước cùng quá trình hội nhập của đất nước

Hợp tác quốc tế ngành Ngân hàng: Tiến bước cùng quá trình hội nhập của đất nước

Tiến trình phát triển 70 năm của ngành Ngân hàng Việt Nam là dòng thời gian với những sự kiện gắn liền với lịch sử hào hùng của đất nước. Trong chuỗi thời gian đó, có thể nói các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng luôn có cùng bước tiến với sự phát triển của Ngành và quốc gia.
Khẳng định vai trò huyết mạch trong nền kinh tế

Khẳng định vai trò huyết mạch trong nền kinh tế

Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng đã và đang nỗ lực hết mình, bằng nhiều biện pháp kịp thời và hiệu quả, cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua những thách thức, nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Thiết kế tiền Việt Nam: Lịch sử và nhân chứng

Thiết kế tiền Việt Nam: Lịch sử và nhân chứng

“Ngoài việc tạo cho đồng tiền có hình thức đẹp hài hòa giữa kỹ thuật và mỹ thuật, thì họa sĩ còn phải là một nhà công nghệ, một nhà bảo an với nhiều thủ thuật để có khả năng chống làm giả, kể cả các thiết bị sao chụp...”, họa sĩ Trần Tiến, nguyên Trưởng phòng thiết kế mẫu tiền (Cục Phát hành và Kho quỹ - NHNN) đã bắt đầu với chúng tôi như thế khi chia sẻ những câu chuyện nghề, chuyện đời của mình.
Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng

Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng

Trong bất cứ thời kỳ nào, ngành Ngân hàng cũng đóng vai trò rất quan trọng và nổi bật, là huyết mạch của cả nền kinh tế.
Xem thêm
Việt Nam - Australia trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng và khai trương 2 đường bay thẳng mới

Việt Nam - Australia trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng và khai trương 2 đường bay thẳng mới

Sáng 4/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện hợp tác và khai trương 2 đường bay thẳng giữa hai nước.
Phó Thống đốc: Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang yếu

Phó Thống đốc: Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang yếu

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023, chiều 3/6, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, đã trả lời báo chí một số nội dung liên quan đến hiện trạng tăng trưởng tín dụng hiện nay, và một số giải pháp cho thời gian tới.
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.
3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức mới đây các chuyên gia đã có những đánh giá tích cực về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô.
thong doc ly giai nguyen nhan khong giam lai suat tu cuoi nam 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023, với Chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì; Thời báo Ngân hàng làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 gồm Hội nghị chuyên đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy Chuyển đổi số”; Triển lãm trưng bày mô phỏng các sản phẩm dịch vụ nổi bật, tiêu biểu trong Chuyển đổi số của các ngân hàng và một số tổ chức trung gian thanh toán. Nhân dịp này, Thống đốc NHNN đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm vừa qua.
thong doc nhnn nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Thời gian qua, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ từ các bộ, ban ngành liên quan cùng với sự chủ động tích cực của toàn ngành, phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tinh thần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, ngành Ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ sau hai năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số (Quyết định 810/QĐ-NHNN) trên nhiều mặt. Đặc biệt, NHNN đã quán triệt chỉ đạo triển khai tích cực Đề án 06, ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai số 01/KHPH-NHNN-BCA với Bộ Công an gồm 11 nhóm nhiệm vụ lớn và 35 nhiệm vụ cụ thể hướng tới việc ứng dụng dữ liệu dân cư để đem lại các tiện ích, lợi ích mới cho khách hàng....
buoc tien moi trong chuyen doi so nganh ngan hang

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng
ho tro giam lai suat giup doanh nghiep phat trien san xuat kinh doanh

Hỗ trợ giảm lãi suất giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm áp lực tài chính, từ đó có thêm cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh.
huong den su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023
khan truong chuan bi thich ung voi thue suat toi thieu toan cau

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu
doanh nghiep phai tai co cau lai cac phan khuc nha o phu hop

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp
san xuat cong nghiep tang tro lai dich vu phuc hoi nhanh sau 4 thang dau nam

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
TP.HCM thúc đẩy quận, huyện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

TP.HCM thúc đẩy quận, huyện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

Ngày 5/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM có văn bản gửi UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức đề nghị phối hợp đẩy mạnh tần suất kết nối ngân hàng - doanh nghiệp theo hình thức liên kết giữa các quận, huyện liền kề và lĩnh vực ngành hàng.
Tín dụng chính sách hỗ trợ người Khmer cải thiện đời sống

Tín dụng chính sách hỗ trợ người Khmer cải thiện đời sống

Tri Tôn là huyện miền núi của tỉnh An Giang, có 2 xã biên giới, 8 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, 5 xã đặc biệt khó khăn, 37 chùa Khmer, có 3 dân tộc sinh sống chính là Kinh, Khmer, Hoa (trong đó, 33,31% dân số là đồng bào DTTS). Toàn huyện có 2.900 hộ nghèo (chiếm 8,65%), trong đó có 2.098 hộ nghèo DTTS (chiếm 18,77% hộ dân tộc).
Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển mô hình Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Dự án The OpusK đạt 5 giải thưởng quốc tế

Dự án The OpusK đạt 5 giải thưởng quốc tế

SonKim Land và Quốc Lộc Phát vừa thông báo dự án phức hợp “The OpusK” trong tổng thể The Metropole Thủ Thiêm (TP.HCM) vừa giành chiến thắng 5 sao ở năm hạng mục quan trọng của Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương 2023.
Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050".
Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Vừa qua, tại TP. Hội An (Quảng Nam), chủ đầu tư Sài Gòn Thành Đạt và đơn vị phát triển Navi Property đã tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ nhân của dự án New Green Villa Hội An (tên thương mại The Mansion Hội An).
Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hấp dẫn của Sun World Ba Na Hills được minh chứng bằng số lượng du khách đến tham quan. Khi chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 năm kể từ khi ra mắt, công viên đã đón số lượng khách tăng hơn 160 lần.
“Hè xanh - sống chất” khám phá siêu khuyến mại hè từ Sacombank

“Hè xanh - sống chất” khám phá siêu khuyến mại hè từ Sacombank

Chào hè 2023, từ ngày 5/6 đến hết ngày 31/8, Sacombank triển khai chương trình siêu khuyến mại “Hè Xanh - Sống Chất” với nhiều ưu đãi, quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy/trực tuyến, giao dịch trực tuyến, giao dịch nhận thanh toán bằng VietQR hay chi tiêu qua thẻ.
Cơ hội mua nhà với gói vay lãi suất từ 8,2%/năm tại HDBank

Cơ hội mua nhà với gói vay lãi suất từ 8,2%/năm tại HDBank

Nổi bật giữa mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện nay, từ 8,2%/năm với thời hạn vay đến 35 năm, chương trình "Ưu đãi vay, có nhà ngay" của HDBank khiến hàng triệu khách hàng phấn khởi.
MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel vừa trở thành nền tảng du lịch trực tuyến thuần Việt duy nhất xuất hiện trong Bảng xếp hạng thương hiệu du lịch năm 2023 (Travel Brand Ranking 2023) do Decision Lab, một đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam công bố, bên cạnh các tên tuổi quốc tế như Traveloka, Agoda, Booking.com…
Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Tính năng Phê duyệt cấp hạn mức tự động được xây dựng trên nền tảng BIZ MBBank nhằm gia tăng trải nghiệm cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ.
VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank vừa được Global Banking & Finance Review - Tạp chí uy tín thế giới về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng vinh danh ở hạng mục “Derivatives Bank Brand of the Year Vietnam 2022” - “Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022”. Đây là lần thứ ba liên tiếp VietinBank được các tổ chức uy tín độc lập khác nhau trong cộng đồng tài chính toàn cầu về sản phẩm phái sinh xướng danh ở hạng mục này.
Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Từ cuối năm 2021, khi Agribank miễn 100% phí chuyển khoản trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, lượng khách hàng mang tiền mặt đến giao dịch tại quầy giao dịch của Agribank Phù Yên giảm đáng kể. "Nếu như trước đây, khách hàng chủ yếu mang tiền mặt đến giao dịch trực tiếp tại quầy của Agribank Phù Yên thì đến cuối năm 2021, số lượng khách hàng đến nộp tiền, chuyển tiền đã giảm 50% so với năm 2020. Đến cuối năm 2022, giảm 70% so với năm 2020.
SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp tục được vinh danh giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh năm 2022” và “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022”.
Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã được Ban tổ chức Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2023 vinh danh và trao 03 giải thưởng quan trọng: “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023”.
Phiên bản di động