Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ ngân hàng

09:07 | 26/03/2021 70 năm Ngân hàng Việt Nam
aa
Trong suốt cuộc đời cách mạng phong phú và gian lao, trong sáng và cao đẹp, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đạo đức cách mạng - nền đạo đức mới khác hẳn về chất so với đạo đức của chế độ thực dân phong kiến. Người hết sức chú trọng tổ chức tuyên truyền, chăm lo giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng.

Trong quan điểm của Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là nền tảng của người cán bộ cách mạng, cũng giống như gốc của cây, nguồn của sông. Chính vì vậy, chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng là công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, là yếu tố gốc rễ, nguồn cội nhằm tạo nền tảng vững chắc của mỗi người cách mạng.

chu tich ho chi minh voi viec xay dung dao duc cach mang cua can bo ngan hang
Cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư

Tuy nhiên, Hồ Chí Minh không tuyệt đối hoá mặt đạo đức, coi nhẹ mặt tài năng, mà cho rằng để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giao phó người cán bộ cách mạng cần có cả Đức và Tài. Từ thực tiễn cách mạng, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ có tài mà không có đức là hỏng, nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là hiện thân của mối quan hệ đức và tài. Ở Người, Đức và Tài là một thể thống nhất; Đức được biểu hiện bằng Tài và Tài được biểu hiện trong Đức.

Ngành Ngân hàng chính thức ra đời theo Sắc lệnh số 15/SL ngày 6/5/1951 về việc thành lập Ngân hàng quốc gia Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký. Ngay từ khi ra đời cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến, kiến quốc, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi cuối cùng, ngành Ngân hàng có nhiệm vụ riêng mang tính đặc thù, đó là quản lý việc phát hành giấy bạc và tổ chức lưu thông tiền tệ, quản lý Kho bạc nhà nước, thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất... Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tác động đến sự an nguy, phát triển của nền kinh tế và sự ổn định, nâng cao đời sống của người dân. Vì vậy, trong quan điểm Hồ Chí Minh, cán bộ ngành Ngân hàng cần đặc biệt coi trọng việc xây dựng, rèn luyện đạo đức cách mạng, cùng với yêu cầu phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Xuất phát từ việc nhìn nhận rõ vai trò của cán bộ ngành Ngân hàng là người chịu trách nhiệm giữ tiền cho Nhà nước và nhân dân, tháng 2/1952, chỉ hơn nửa năm sau khi thành lập Ngành, trong Thư gửi Hội nghị cán bộ tài chính, Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: “Cán bộ ngân hàng - làm thế nào để nắm vững việc quản lý thu phát của chế độ kho bạc mới, để giúp ngành tài chính thực hiện thống nhất quản lý chi thu, để giúp ngân hàng nắm vững việc phát hành?”. Người cũng lưu ý: “Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy. Cho nên chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: Chí công vô tư, Cần - Kiệm - Liêm - Chính. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự kháng chiến” .

Quan điểm trên tiếp tục được Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong Thư gửi Hội nghị cán bộ ngân hàng (tháng 1/1965). Trong thư, Người nêu rõ: “Cán bộ ngân hàng là người có trách nhiệm giữ tiền cho Nhà nước và nhân dân, phải học tập cách quản lý tiền cho tốt, đừng để lãng phí, mất mát”. Để mỗi cán bộ ngành Ngân hàng làm tốt nhiệm vụ được giao, Người nhắc nhở: “Cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư, thấu suốt hơn nữa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu học tập lý luận và nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân được nhiều và tốt hơn” .

Có thể thấy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, rèn luyện trình độ chuyên môn quản lý tài chính và nâng cao đạo đức cách mạng là hai nội dung căn cốt về Đức và Tài của chỉnh thể thống nhất không thể tách rời trong nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Ngân hàng.

Phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư của cán bộ ngành Ngân hàng trong tư tưởng Hồ Chí Minh có thể hiểu như sau:

Cần là cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao. Cần còn là sự chủ động, tích cực và nhạy bén trong công việc nhằm đem lại chất lượng, hiệu quả. Cần cũng là khả năng thích nghi, không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, chất lượng, hiệu quả công việc, khả năng thích nghi với sự phát triển của khoa học công nghệ, của sự biến đổi thị trường… là yêu cầu luôn được đặt ra nhất là đối với cán bộ ngành Ngân hàng.

Kiệm là tiết kiệm sức lao động, thời gian, tiền bạc của dân, của nước và của bản thân. Kiệm là không để lãng phí tiền bạc vào những việc không cần thiết, không mang lại lợi ích cho xã hội, cộng đồng; là không chạy theo lối sống xa hoa, lãng phí, phô trương hình thức. Tuy nhiên, cần hiểu rõ Kiệm không có nghĩa là bủn xỉn mà phải phù hợp với thực tiễn. Đối với cán bộ ngân hàng, đức tính Kiệm có vai trò và giá trị to lớn nhằm điều chỉnh hành vi, chỉ dẫn trong hoạt động thực tiễn.

Liêm là liêm khiết, trong sáng, không tham của cải vật chất, không tham địa vị; là tôn trọng giữ gìn, không xâm phạm của công và của dân… Cán bộ ngành Ngân hàng là những người trực tiếp quản lý tiền bạc của Nhà nước và nhân dân, do đó, nếu không liêm khiết, trong sạch mà tham lam sẽ dẫn tới phạm vào các căn bệnh tham ô, hối lộ, tự tư, tự lợi… Khi cán bộ ngân hàng phạm vào các thói xấu và căn bệnh trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ngân quỹ quốc gia và tiền của nhân dân, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của đơn vị, tổ chức gây hậu quả khó lường. Chính vì vậy, hơn ai hết, cán bộ ngành Ngân hàng cần đặc biệt rèn giũa phẩm chất Liêm.

Chính là không tà, thẳng thắn, đúng đắn. Chính được thể hiện trong cả ba mối quan hệ: đối với mình, với người và với việc. Đối với mình - không kiêu ngạo, tự cao, tự đại mà phải luôn đúng mực, có tinh thần cầu thị, học hỏi, luôn tự kiểm điểm để phát triển và sửa chữa bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Đối với người - không xu nịnh kẻ trên, không xem khinh người dưới; luôn giữ thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân thành, đoàn kết thật thà, không gian trá, lừa lọc. Đối với việc, luôn đặt việc công lên trên hết và trước hết rồi mới tới việc tư, đặt cái chung trên cái riêng. Cán bộ ngành Ngân hàng hơn ai hết phải thực hiện triệt để chữ Chính, trong cả 3 mối quan hệ trên.

Chí công vô tư là công tâm, công bằng không thiên tư, thiên vị trong các mối quan hệ với người, với việc; phải “tiên thiên hạ ưu, hậu thiên hạ lạc”. Chí công vô tư đối lập với “dĩ công vi tư”. Khi có phẩm chất chí công vô tư, người cán bộ nói chung, cán bộ ngân hàng nói riêng mới thoát khỏi sự vị kỷ, cá nhân, thoát khỏi những cám dỗ về tiền tài, địa vị, danh vọng, không vì lợi ích cá nhân mà chà đạp nên lợi ích chung.

Chí công vô tư là sự tiếp nối của Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Mặt khác, đã Chí công vô tư, một lòng, một dạ vì nước, vì dân, vì Đảng, vì sự nghiệp chung, nhất định sẽ thực hiện được Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Đây cũng là cơ sở để hình thành các phẩm chất tốt đẹp: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Không ngừng trau dồi, rèn luyện và bồi dưỡng phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư sẽ giúp người cán bộ cách mạng nói chung, trong đó có cán bộ ngân hàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vượt qua những cám dỗ vật chất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cán bộ ngành Ngân hàng làm việc trong một môi trường đặc biệt, gắn liền với đồng tiền, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và sự minh bạch, sự rủi ro về đạo đức vẫn luôn tồn tại thường trực. Bởi thực tế cho thấy, sự suy thoái đạo đức của cán bộ ngân hàng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh, tới ngân quỹ quốc gia và cao hơn nữa là niềm tin của nhân dân vào chế độ. Chính vì vậy, yêu cầu quản trị tốt, giảm thiểu nguy cơ rủi ro thông qua giáo dục đạo đức nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành Ngân hàng.

Để rèn luyện phẩm chất đạo đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng cần phải thực hiện nghiêm chỉnh nói đi đôi với làm, thực hành nêu gương đạo đức từ những việc nhỏ đến lớn; phải gắn liền việc xây dựng đạo đức mới với việc đấu tranh chống những biểu hiện phi đạo đức như tham ô, lãng phí, quan liêu, đặc biệt là căn bệnh gốc chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời phải coi việc tu dưỡng đạo đức là công việc thường xuyên, liên tục, suốt đời bởi thực tế từ chính môi trường công việc, tiếp xúc với đồng tiền thường xuyên, nếu không chú trọng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, cán bộ ngành Ngân hàng có thể sẽ bị rơi vào những cám dỗ, lợi ích vật chất làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức, ảnh hưởng sự phát triển của nền kinh tế và đặc biệt là suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình thế giới và trong nước diễn biến ngày càng nhanh, phức tạp và khó lường, cùng với sự phát triển của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, hệ thống ngân hàng cũng ngày càng phát triển. Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình phát triển, những rủi ro, thách thức đối với cán bộ ngành Ngân hàng cũng nhiều hơn. Trong đó, thách thức về đạo đức vẫn tồn tại và thường trực. Thực tiễn đó đòi hỏi mỗi cán bộ ngành Ngân hàng phải luôn giữ vững bản lĩnh, thường xuyên trau dồi tri thức và đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Sự quan tâm và những chỉ dẫn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ ngành Ngân hàng dù đã đưa ra cách đây hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn là cơ sở lý luận, là định hướng quan trọng cho mỗi cán bộ trong Ngành có thể nghiên cứu, vận dụng, học tập và làm theo. Đây cũng chính là một cơ sở vững chắc để xây dựng ngành Ngân hàng ngày càng phát triển, thúc đẩy sự phát triển giàu mạnh của đất nước.

PGS-TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Nguồn:

Các tin khác

Thăm nhà lưu niệm cố Tổng giám đốc Hoàng Anh

Thăm nhà lưu niệm cố Tổng giám đốc Hoàng Anh

Những hình ảnh, hiện vật và tài liệu được trưng bày tại ngôi nhà phần nào tái hiện chân dung, cuộc đời và sự nghiệp của một người Cộng sản, một bậc lão thành cách mạng, một người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế.
Nhà máy in tiền quốc gia: Dấu ấn một thời

Nhà máy in tiền quốc gia: Dấu ấn một thời

Năm 1991, khi Nhà máy In tiền Quốc gia được thành lập và đi vào hoạt động đã đánh dấu sự kiện quan trọng đối với Ngân hàng Nhà nước nói chung và ngành in tiền nói riêng. Có thể nói, ngành in tiền nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển nhảy vọt từ thô sơ lạc hậu đến hiện đại...
Ngành Ngân hàng Tuyên Quang: Nét son trong hành trình phát triển ngành Ngân hàng

Ngành Ngân hàng Tuyên Quang: Nét son trong hành trình phát triển ngành Ngân hàng

70 năm qua, Ngân hàng Quốc gia tỉnh Tuyên Quang xưa kia nay là NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã dẫn dắt hệ thống các TCTD khơi mở huyết mạch tín dụng, thanh toán góp phần đưa Tuyên Quang đi lên cùng hành trình phát triển của đất nước và dân tộc. Đồng thời, lưu giữ những di tích lịch sử của Ngành để các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ phát huy những truyền thống tốt đẹp của cán bộ ngành Ngân hàng dồn tích suốt dặm dài phát triển.
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tiền Việt Nam

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tiền Việt Nam

Ngay từ bộ tiền đầu tiên, khi nước nhà mới giành được độc lập cho đến ngày nay, dù được thiết kế, in ấn ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của mỗi người dân nước Việt luôn được đặt ở vị trí trang trọng và là hình chủ đạo của đồng tiền Việt Nam.
Tổng Bí thư: Tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch nền kinh tế

Tổng Bí thư: Tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch nền kinh tế

Ngày 5/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ kỷ nhiệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo về định hướng phát triển để ngành Ngân hàng phát huy vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là huyết mạch của nền kinh tế.
Ngành Ngân hàng - 70 năm một chặng đường vẻ vang

Ngành Ngân hàng - 70 năm một chặng đường vẻ vang

Trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 5/5/2021, NHNN Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tiếp tục kiên định với các định hướng trọng tâm đặt ra

Tiếp tục kiên định với các định hướng trọng tâm đặt ra

Ngành Ngân hàng cần được phát triển một cách toàn diện ở cả góc độ quản lý điều hành của Ngân hàng Nhà nước và hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.
Cán bộ ngân hàng Ban K: Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Cán bộ ngân hàng Ban K: Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Hơn 40 năm trước, trong giai đoạn 1979-1989, NHNN Việt Nam đã cử các cán bộ sang giúp ngành Ngân hàng Campuchia trong giai đoạn khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh (gọi tắt là Ban K).
Những bức tranh... tiền

Những bức tranh... tiền

Ngày 6/5/1951 đã trở thành một dấu mốc lịch sử của ngành Ngân hàng, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Và một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đặt ra ngay sau khi thành lập là phải triển khai phát hành giấy bạc ngân hàng, thu hồi giấy bạc tài chính, phát triển tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa.
Chống lạm phát phi mã: Một thời để nhớ

Chống lạm phát phi mã: Một thời để nhớ

Một loạt các biện pháp quyết liệt đã giúp cung cầu hàng hóa dần trở về trạng thái cân bằng, kéo giảm nhanh lạm phát xuống và đến các năm 1992 - 1993 lạm phát trở lại mức một con số. Việc chống lạm phát phi mã thành công giai đoạn 1986-1991 sau này đã được mọi người nhắc tới là “hiện tượng Việt Nam”.
Cuộc cách mạng tiệm cận cơ chế thị trường

Cuộc cách mạng tiệm cận cơ chế thị trường

Một trong những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dựng xây và phát triển của ngành Ngân hàng là sự ra đời của Nghị định 53/HĐBT - bước đột phá lớn để ngành Ngân hàng đặt nền móng cho việc ra đời 2 Pháp lệnh về Ngân hàng vào tháng 5/1990, tạo nên sự chuyển đổi mạnh mẽ trong hoạt động ngân hàng sang cơ chế mới: từ một cấp sang hai cấp.
Hợp tác quốc tế ngành Ngân hàng: Tiến bước cùng quá trình hội nhập của đất nước

Hợp tác quốc tế ngành Ngân hàng: Tiến bước cùng quá trình hội nhập của đất nước

Tiến trình phát triển 70 năm của ngành Ngân hàng Việt Nam là dòng thời gian với những sự kiện gắn liền với lịch sử hào hùng của đất nước. Trong chuỗi thời gian đó, có thể nói các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng luôn có cùng bước tiến với sự phát triển của Ngành và quốc gia.
Khẳng định vai trò huyết mạch trong nền kinh tế

Khẳng định vai trò huyết mạch trong nền kinh tế

Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng đã và đang nỗ lực hết mình, bằng nhiều biện pháp kịp thời và hiệu quả, cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua những thách thức, nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Thiết kế tiền Việt Nam: Lịch sử và nhân chứng

Thiết kế tiền Việt Nam: Lịch sử và nhân chứng

“Ngoài việc tạo cho đồng tiền có hình thức đẹp hài hòa giữa kỹ thuật và mỹ thuật, thì họa sĩ còn phải là một nhà công nghệ, một nhà bảo an với nhiều thủ thuật để có khả năng chống làm giả, kể cả các thiết bị sao chụp...”, họa sĩ Trần Tiến, nguyên Trưởng phòng thiết kế mẫu tiền (Cục Phát hành và Kho quỹ - NHNN) đã bắt đầu với chúng tôi như thế khi chia sẻ những câu chuyện nghề, chuyện đời của mình.
Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng

Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng

Trong bất cứ thời kỳ nào, ngành Ngân hàng cũng đóng vai trò rất quan trọng và nổi bật, là huyết mạch của cả nền kinh tế.
Xem thêm
Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 5 tháng tăng 7,8%

Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 5 tháng tăng 7,8%

Theo báo cáo nhanh của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính tới 20/5/2024, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài (ĐTNN) ước đạt khoảng 8,25 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023.
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Phó chủ tịch Visa toàn cầu

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Phó chủ tịch Visa toàn cầu

Ngày 22/5, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với bà Kelly Tullier – Phó Chủ tịch Visa toàn cầu.
Giao dịch vàng có hóa đơn: “Vẹn cả đôi đường”

Giao dịch vàng có hóa đơn: “Vẹn cả đôi đường”

Để thúc đẩy giao dịch vàng theo đúng quy định, Hội Mỹ nghệ kim hoàn và Đá quý TP. Hồ Chí Minh (SJA) vừa qua đã mời NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Sở Công Thương, các cục: Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường… tổ chức cuộc đối thoại, tập huấn, hướng dẫn chính sách liên quan đến vàng cho hơn 600 đơn vị kinh doanh vàng hội viên SJA.
khai mac ky hop thu 7 quoc hoi khoa xv

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Sáng nay (20/5), Quốc hội khóa XV đã chính thức khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gồm: ông Lê Văn Thìn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng trên địa bàn. Dự buổi tiếp xúc có Ban Giám đốc NHNN chi nhánh Phú Yên và đại diện các TCTD trên địa bàn...
NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

Chiều 15/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh về thực hiện công tác thông tin, truyền thông lĩnh vực ngân hàng.
TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
VietinBank triển khai giải ngân và phát hành bảo lãnh online “một chạm” trên VietinBank eFAST

VietinBank triển khai giải ngân và phát hành bảo lãnh online “một chạm” trên VietinBank eFAST

Với mục tiêu hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp giao dịch thuận tiện hơn, VietinBank đã ra mắt tính năng giải ngân và phát hành bảo lãnh online ngay trên nền tảng Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp VietinBank eFAST.
Sacombank, Visa và 3 ví điện tử hàng đầu kết nối thanh toán QR Code

Sacombank, Visa và 3 ví điện tử hàng đầu kết nối thanh toán QR Code

Sacombank và Visa vừa công bố hợp tác với 3 ví điện tử hàng đầu tại Việt Nam: MoMo, VNPAY và ZaloPay nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn khách hàng thẻ cũng như các đơn vị kinh doanh vừa và nhỏ (SME).
Thuận tiện thanh toán dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và VNeID

Thuận tiện thanh toán dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và VNeID

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tích cực phối hợp với các bộ ngành và các đơn vị liên quan triển khai nhiều phương thức thanh toán điện tử, gia tăng sự tiện lợi, giảm thời gian và chi phí xã hội cho người dân, doanh nghiệp khi thanh toán dịch vụ công trực tuyến.
Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng công nghệ AI nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, từ đó cảnh báo và ngăn chặn ngay từ đầu các hình thức tấn công là cách MoMo đang làm để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân của người dùng, ông Thái Trí Hùng - Phó Tổng Giám đốc Cấp cao, Giám đốc Công nghệ của MoMo cho biết trong bài tham luận “Một số hình thức lừa đảo phổ biến - Kinh nghiệm phòng chống tại MoMo” tại Hội thảo Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng diễn ra mới đây.
Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024”, HDBank đã giới thiệu những giải pháp số ưu việt. Đây là những sản phẩm dịch vụ đã triển khai thử nghiệm hoặc đã triển khai và cho kết quả tích cực, tạo nên sự hấp dẫn của thương hiệu HDBank trên thị trường.
Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Tham dự sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2024, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã giới thiệu nhiều giải pháp đột phá về mặt công nghệ với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời đại số.
VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai gói vay trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất cực hấp dẫn, chỉ từ 4,6%/năm, ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng không cần chuẩn bị tiền để tất toán khoản vay ở ngân hàng cũ.
ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

Theo đại diện Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), từ nay, chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.
Phiên bản di động