15:53 | 16/11/2017

Kiểm soát nợ công đã tốt hơn, giảm còn 62,6% GDP

Trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng ngày 16/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đều lạc quan với các giải pháp kiểm soát nợ công.

Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công
Nỗi lo nợ công, hụt thu
Đến 15/10, bội chi NSNN khoảng 94,7 nghìn tỷ đồng, mới bằng 53% dự toán

Trả lời đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP. Hồ Chí Minh) xung quanh vấn đề nợ công và an toàn nợ công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong thời gian qua đã cơ cấu nợ công theo hướng tăng vay trong nước, giảm vay nước ngoài. Ông Dũng dẫn chứng: Năm 2011 vay nước ngoài là 60%, vay trong nước là 40%, thì nay vay trong nước là 60%, vay nước ngoài 39%. Vay trong nước có kỳ hạn cao 2 lần, lãi suất giảm một nửa, danh mục trái phiếu tăng 6,7%/năm. Vay trong nước góp phần giảm nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ.

“Chúng ta đã vượt qua đỉnh nợ công giai đoạn 2016 - 2017, nay lo đến đỉnh nợ công vào giai đoạn 2019 - 2020”- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói và cho biết, trong thời gian vừa qua chúng ta đã triển khai quyết liệt rất nhiều các giải pháp để tăng cường quản lý nợ công như tiếp tục hoàn thiện thể chế.

“Hiện nay Quốc hội đang thảo luận và sẽ thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), chúng tôi đã trình với Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02 về tăng cường quản lý nợ công, tăng cường việc phối hợp giữa các Bộ, ngành trong quản lý ODA, quản lý, sử dụng nợ công” – Bộ trưởng Dũng chia sẻ.

“Chia lửa” với vấn đề nợ công nhưng là nợ công liên quan đến vay nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, vừa qua Quốc hội đã phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn… Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng báo cáo trước Quốc hội, các dự án ODA vay nước ngoài, hiện nước ta đang chuyển sang giai đoạn nước có thu nhập trung bình, nên các nước đã giảm vốn ODA và ưu đãi, chuyển sang vay thương mại, tức là có lãi suất cao hơn, thời gian vay ngắn hơn. “Chúng tôi đang đề nghị Chính phủ đẩy nhanh các thủ tục cần thiết để giải quyết các vấn đề cho các dự án sử dụng vốn ưu đãi vào năm 2017 - 2018. Sau năm 2018, chuyển sang vay thương mại, ưu đãi sẽ giảm đi”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Trả lời làm rõ thêm vấn đề nợ công mà nhiều đại biểu quan tâm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ và Thủ tướng đã tính toán kỹ và thấy rằng trần nợ công chỉ là một yếu tố, quan trọng là khả năng trả nợ. Tổng trả nợ, của chúng ta kể cả trả nợ trực tiếp từ ngân sách và vay để đảo nợ, đã quá 25% so với tổng thu ngân sách hàng năm. Do đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Chính phủ nói không với tăng trần nợ công” và cho rằng, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì để xây dựng Đề án cơ cấu lại chi ngân sách để bảo đảm bền vững an toàn nợ công, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 07 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia. Trên cơ sở đó, Chính phủ trình Quốc hội ban hành các Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn… 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nêu rõ, quan điểm là phải đặt trong tổng thể cơ cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, đạt hiệu quả bền vững; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chỉ chi tiêu trong khả năng của nền kinh tế; chỉ vay khi có khả năng trả nợ. Phải giải quyết hài hòa các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Siết chặt kỷ cương tài chính ngân sách, tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trong thu chi ngân sách và xóa bỏ nợ công, hạn chế và tiến tới xóa bỏ cơ chế xin - cho. 

Về các nhóm giải pháp chính, Phó Thủ tướng nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trả lời, “nhưng có một nhóm các giải pháp chính mà Chính phủ thực hiện từ nay đến năm 2020”.  

Thứ nhất, kiên định phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và chính sách vĩ mô khác.

Thứ hai, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu phát triển nhanh, bền vững. “Tôi tán thành với quan điểm vay nợ thế nào không quan trọng lắm mà quan trọng là hiệu quả sử dụng vốn vay”, Phó Thủ tướng nói. 

Thứ ba, cần tuyên truyền sâu rộng, tạo ý thức chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế, pháp luật quản lý nợ công. Tập trung cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước. Giải quyết nợ đọng thuế để tăng thu hơn là tăng thuế suất. 

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, Chính phủ cũng tăng cường biện pháp để chống chuyển giá trong lĩnh vực FDI. Đối với thuế nội địa tăng cường quản lý thuế đối với khu vực phi chính thức, thực hiện hóa đơn điện tử. Từng bước cơ cấu chi ngân sách, giảm tỷ trọng chi thường xuyên. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý nợ công. Tập trung cơ cấu lại nợ công, giảm vay nước ngoài, giảm nợ Chính phủ bảo lãnh. Nợ công đã tốt hơn giảm còn 62,6%, nợ Chính phủ 51,8%.

Phối hợp với NHNN để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong mua bán hàng hóa

Trả lời đại biểu Bùi Thu Hằng (Hòa Bình) về việc quản lý hóa đơn thuế, bán hàng không xuất hóa đơn thuế ảnh hưởng tới thất thu ngân sách chứ không phải hỏi về khoán thuế. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết:

Theo quy định của ta hiện nay là doanh nghiệp tự tính, tự khai, tự nộp thuế, hóa đơn doanh nghiệp cũng tự in hoặc mua của cơ quan thuế. Hiện nay có hai thói quen đang rất khó: Một là người mua hàng ít dùng hóa đơn; Hai là thói quen trả bằng tiền mặt. Do đó, trong thời gian tới chúng ta phải tập trung tuyên truyền và có các giải pháp để xử lý vấn đề này.

Hiện nay, về mặt thuế, Bộ đang xây dựng nghị định về hóa đơn điện tử. Cùng với việc kê khai, tự tính, tự nộp thuế bằng điện tử, hóa đơn điện tử vô cùng quan trọng, có xác thực của cơ quan thuế. Chúng tôi đã triển khai thí điểm ở 1 số tỉnh, địa phương và 1 số doanh nghiệp, kết quả bước đầu là tốt, Nghị định này sẽ trình Chính phủ trong năm nay và Chính phủ sẽ ban hành. Sau khi Chính phủ ban hành, đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn sẽ được xác thực của cơ quan thuế cũng như kết nối với cơ quan thuế, chúng ta sẽ quản lý tốt hơn.

Thứ nữa, phải tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền, người dân cũng phải có thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng. Đây là việc rất quan trọng. Nếu chúng ta làm mạnh nữa, chúng ta coi một trong những điều kiện khi thành lập doanh nghiệp là phải có mã số thuế, đăng ký với cơ quan thuế, kết nối với cơ quan thuế và phải có hóa đơn được kết nối. Nếu chúng ta làm được chặt như thế, tôi nghĩ quản lý sẽ tốt hơn.

Đặc biệt để quản lý, hạn chế tiền mặt theo Đề án Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để đẩy mạnh Đề án này trong trao đổi, mua bán hàng hóa trên thị trường. Một giải pháp nữa, nếu kết nối được với Ngân hàng Nhà nước trong vấn đề quản lý thuế, quản lý rủi ro cũng như những giao dịch đáng ngờ, cùng với tăng cường thanh tra, kiểm tra sẽ từng bước quản lý được việc này.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
4,80
5,00
5,10
6,00
6,00
6,60
6,90
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,20
5,30
6,10
6,20
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,70
4,70
4,90
5,90
5,90
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,50
4,50
5,10
5,80
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.155 23.245 26.272 27.009 29.499 29.972 206,58 214,72
BIDV 23.155 23.245 26.252 26.618 29.487 29.947 211,45 215,07
VietinBank 23.146 23.246 26.197 26.987 29.395 29.955 211,27 215,02
Agribank 23.150 23.240 26.249 26.624 29.501 29.958 211,38 215,05
Eximbank 23.140 23.240 26.249 26.601 29.597 29.994 212,09 214,93
ACB 23.160 23.240 26.258 26.596 29.640 29.947 212,25 214,99
Sacombank 23.160 23.262 26.293 26.657 29.630 29.984 212,32 215,42
Techcombank 23.135 23.245 26.005 26.723 29.212 30.042 210,90 216,50
LienVietPostBank 23.140 23.240 26.195 26.658 29.607 29.023 211,65 215,51
DongA Bank 23.160 23.230 26.270 26.570 29.560 29.930 211,00 215,00
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.490
36.690
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.490
36.670
Vàng SJC 5c
36.490
36.690
Vàng nhẫn 9999
36.270
36.670
Vàng nữ trang 9999
35.920
36.620