Vì sự phát triển bền vững hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

09:58 | 18/01/2021 Góc nhìn chuyên gia
aa
Nhờ có quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác xã, người dân thuận lợi hơn trong việc vay vốn đầu tư sản xuất, tạo công ăn việc làm, chuyển đổi kinh tế, hạn chế tín dụng đen, góp phần ổn định phát triển kinh tế, chính trị, xã hội ở khu vực nông thôn…
vi su phat trien ben vung he thong quy tin dung nhan dan
Ông Nguyễn Quốc Cường

Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay hệ thống TCTD là hợp tác xã ở Việt Nam gồm có NHHTX và gần 1.200 QTDND hoạt động trên địa bàn 57/63 tỉnh, thành phố phục vụ cho hơn 1,6 triệu thành viên là các cá nhân, hộ gia đình ở khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng sâu vùng xa, khó khăn, khó tiếp cận với các dịch vụ tài chính ngân hàng.

Phóng viên Thời báo Ngân hàng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHTX) xoay quanh vấn đề hỗ trợ hệ thống QTDND phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững.

Ông có thể cho biết khái quát về bức tranh hệ thống TCTD là hợp tác xã hiện nay?

Cho đến nay, hệ thống TCTD là hợp tác xã bao gồm NHHTX và gần 1.200 QTDND thành viên hoạt động trên địa bàn 57/63 tỉnh, thành phố với tổng nguồn vốn hoạt động đạt gần 190.000 tỷ đồng, trong đó, vốn điều lệ hơn 8.100 tỷ đồng (vốn điều lệ của NHHTX là 3.029 tỷ đồng, của các QTDND hơn 5.100 tỷ đồng), vốn huy động hơn 163.000 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 123.000 tỷ đồng; khai thác được nguồn vốn tại chỗ, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống của các thành viên, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và hạn chế tín dụng đen ở nông thôn; khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về phát triển mô hình QTDND.

Có thể nói đây là loại hình hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng, dịch vụ ngân hàng ở nông thôn, không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội, chính trị to lớn. Nhờ có QTDND và NHHTX, người dân thuận lợi hơn trong việc vay vốn đầu tư sản xuất, tạo công ăn việc làm, chuyển đổi kinh tế, hạn chế tín dụng đen, góp phần ổn định phát triển kinh tế, chính trị, xã hội ở khu vực nông thôn… Đặc biệt là ở nhiều địa bàn, mô hình hợp tác xã tín dụng đã phát huy được tinh thần nội lực của người dân để tự giải quyết các khó khăn, vướng mắc của chính bản thân họ; tận dụng được nguồn vốn nhàn rỗi trong cộng đồng dân cư, thực hiện có hiệu quả các chương trình tiết kiệm, từng bước tự chủ về nguồn vốn huy động tại chỗ để phục vụ cho vay tại chỗ.

Đạt được những kết quả nêu trên là sự nỗ lực cố gắng của hệ thống QTDND, NHHTX, sự ủng hộ của hơn 1 triệu thành viên và đặc biệt là nhờ có sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của NHNN Việt Nam từ Trung ương đến Chi nhánh ở các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp đối với hoạt động của NHHTX và các QTDND.

Với vai trò là “Ngân hàng của tất cả các QTDND”, ông có thể cho biết thời gian qua, NHHTX đã có những hoạt động trọng tâm nào để hỗ trợ hệ thống?

Ngay từ khi chuyển đổi mô hình hoạt động gắn với trọng trách “Ngân hàng của tất cả các QTDND”, NHHTX đã xác định rõ đích đến là hướng đến việc hoàn thiện và phát triển NHHTX đủ mạnh về quy mô, tăng cường năng lực tài chính, nhân lực và công nghệ, sản phẩm dịch vụ, hành lang pháp lý để thực sự là công cụ hữu hiệu của NHNN, có khả năng tư vấn, hỗ trợ hiệu quả và thúc đẩy hệ thống QTDND phát triển an toàn, bền vững.

Cùng với nâng cao năng lực tài chính, đẩy mạnh ứng dụng, đổi mới về công nghệ, cơ cấu tổ chức bộ máy cũng phải được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời quan tâm tới công tác phát triển và gia tăng hiệu quả mạng lưới. Đến nay, NHHTX gồm có Trụ sở chính tại Hà Nội và 32 chi nhánh, 66 phòng giao dịch hoạt động trên 57/63 tỉnh thành toàn quốc với tổng số cán bộ trên 2.000 người.

NHHTX cũng đã tích cực cải tiến hoạt động để đáp ứng yêu cầu thường xuyên của QTDND trong công tác nhận tiền gửi và cho vay điều hòa vốn; cho vay xử lý khó khăn tạm thời về thanh khoản. NHHTX đã đưa dịch vụ ngân hàng hiện đại thanh toán chuyển tiền điện tử, thẻ… kết nối gần 700 QTDND, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ và Thống đốc NHNN về thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, công nghệ thông tin; hỗ trợ về công tác kiểm toán nội bộ, nhân sự của QTDND khi có yêu cầu; tư vấn các mặt hoạt động cho QTDND…

NHHTX đã nỗ lực cao và tập trung các nguồn lực cho nhiều chỉ đạo quan trọng của Thống đốc NHNN, như: Thực hiện công tác kiểm tra trực tiếp QTDND theo kế hoạch của NHNN; đầu mối tổ chức in ấn phát hành sổ tiết kiệm trắng; Cải tiến công tác quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống theo hướng chủ động, hiệu quả để hỗ trợ các QTDND khó khăn. Đồng thời chủ động tham mưu, kiến nghị với Thống đốc NHNN về cơ chế, chính sách nhằm từng bước tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động của QTDND, NHHTX, hoàn thiện hành lang pháp lý quy định về mô hình, tổ chức và hoạt động cho NHHTX và hệ thống QTDND.

Trong quá trình tham gia tái cơ cấu hệ thống và xử lý QTDND yếu kém, NHHTX đã cử biệt phái trên 50 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tới đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, thành viên Ban Kiểm soát đặc biệt, cán bộ nghiệp vụ để thực hiện công tác quản trị, điều hành hỗ trợ hoạt động của Quỹ yếu kém. Đồng thời bố trí nguồn vốn và tài chính để kịp thời cho vay, gia hạn, cơ cấu nợ, miễn giảm lãi để hỗ trợ các QTDND về nguồn vốn, lãi suất... khắc phục khó khăn theo đề án củng cố, chấn chỉnh hoạt động đã được NHNN phê duyệt.

Với chức trách, nhiệm vụ của mình, NHHTX đã tích cực thực hiện phương án cơ cấu lại hệ thống gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 và Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Qua đó sẽ tập trung phát triển NHHTX có đủ năng lực tài chính, tăng cường năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát, hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững để thực hiện tốt vai trò là ngân hàng của tất cả các QTDND; thực hiện tính liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn, đảm bảo an toàn hệ thống các QTDND, hỗ trợ thúc đẩy phát triển các loại hình kinh tế tập thể là hợp tác xã khác trên phạm vi toàn quốc.

vi su phat trien ben vung he thong quy tin dung nhan dan

Ông đánh giá như thế nào về vai trò quản lý nhà nước trong thời gian qua đối với hệ thống TCTD là hợp tác xã?

Thời gian qua, NHNN Việt Nam đặc biệt quan tâm, chỉ đạo hoạt động của hệ thống QTDND, đã tổ chức 8 đoàn công tác do đồng chí Phó Thống đốc phụ trách trực tiếp và các Vụ, Cục NHTW, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHHTX đi khảo sát thực tế địa phương và nghe báo cáo, đánh giá hoạt động QTDND đại diện các vùng trên cả nước để từ đó có đánh giá đầy đủ thực trạng và đề xuất giải pháp chấn chỉnh căn bản hoạt động QTDND. Đồng thời, đã dần hoàn thiện hành lang pháp lý và hoạt động quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực QTDND bằng nhiều Thông tư và Chỉ thị, qua đó, từng bước điều chỉnh mô hình hoạt động của hệ thống QTDND trở lại hoạt động theo đúng khuôn khổ loại hình hợp tác xã, đúng tôn chỉ, nguyên tắc hợp tác xã và mục tiêu hỗ trợ thành viên.

Để củng cố, bảo đảm hệ thống QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, NHNN cũng đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố, NHHTX, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tăng cường và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối với QTDND trên địa bàn; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trong hoạt động hệ thống QTDND.

Đặc biệt, Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành một lần nữa đã thúc đẩy sự vào cuộc của các cơ quan, bộ, ngành và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với NHHTX và hệ thống QTDND; đã gắn vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, của NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố, của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam… trong công tác củng cố, tái cơ cấu hệ thống QTDND nhằm khắc phục tồn tại, hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững.

Trong quá trình thực hiện vai trò là “Ngân hàng của các QTDND”, NHHTX gặp phải những khó khăn gì? có đề xuất gì với Chính phủ, NHNN để hệ thống QTDND tiếp tục phát triển ổn định và an toàn?

Trải qua gần 30 năm hoạt động, từ mô hình 3 cấp chuyển sang 2 cấp, qua một thời gian dài phát triển, cũng đã có những củng cố chấn chỉnh, triển khai tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, nhưng đến nay hệ thống QTDND cũng bộc lộ một số vấn đề căn bản:

Thứ nhất, về mô hình tổ chức hoạt động có biểu hiện xa rời tôn chỉ mục đích của TCTD là hợp tác xã; vai trò của thành viên; nguyên tắc tự chủ tự chịu trách nhiệm; quy mô vượt quá trình độ quản lý điều hành; rủi ro đạo đức; gia đình chủ nghĩa; chạy theo lợi nhuận… của một số QTDND đã dẫn đến những rủi ro, mất an toàn.

Thứ hai, hành lang pháp lý điều chỉnh, quản lý hoạt động, kiểm soát các rủi ro, giám sát kiểm tra QTDND; cơ chế hỗ trợ tổ chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ QTDND gặp khó khăn cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện vì sự khác biệt của mô hình QTDND với các TCTD khác.

Thứ ba, hiện vẫn còn một số QTDND có xu hướng xa rời tính liên kết hệ thống, muốn thoát ly hoạt động với NHHTX và không muốn tham gia Quỹ bảo toàn, Hiệp hội QTDND Việt Nam.

Thứ tư, nhiều nơi chưa có sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động của các QTDND, sự phối hợp chặt chẽ giữa NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố với các cấp, các ngành chức năng có liên quan trong suốt quá trình tái cơ cấu, củng cố hệ thống QTDND.

Thứ năm, nguồn lực về tài chính, cơ chế hoạt động, bộ máy mạng lưới hệ thống và cán bộ của NHHTX chưa đáp ứng được vai trò liên kết hệ thống, vai trò hỗ trợ các QTDND thành viên khi gặp khó khăn, nhất là các trường hợp lâm vào kiểm soát đặc biệt. Nguồn chi phí kết dư bảo hiểm tiền gửi cũng chưa được quy định tạo điều kiện hỗ trợ chi trả tiền gửi cho người dân khi QTDND lâm vào tình trạng mất khả năng thanh khoản.

Hiện nay, NHHTX và hệ thống QTDND đang tích cực triển khai công tác tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Để hệ thống QTDND phát triển an toàn, bền vững, xuất phát từ tình hình chung, NHHTX có một số đề xuất với NHNN như sau:

Một là, đề nghị NHNN tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động NHHTX, QTDND và củng cố tính liên kết để điều chỉnh căn bản hoạt động của QTDND theo đúng mục đích tôn chỉ và bản chất hợp tác xã, tự chủ tự chịu trách nhiệm, vai trò trách nhiệm thành viên, quy mô hoạt động, nhất là trong công tác kiểm tra QTDND, cho vay điều hòa vốn, hỗ trợ thanh khoản, xử lý QTDND yếu kém, hỗ trợ tổn thất cho NHHTX.

Hai là, trong hoạt động của QTDND cần có sự vào cuộc, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Để điều chỉnh căn bản mô hình, hoạt động, xử lý các vấn đề tồn tại của hệ thống QTDND, đề nghị NHNN xem xét, báo cáo Chính phủ nghiên cứu có thể trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị mới thay cho Chỉ thị 57-CT/TW về củng cố, hoàn thiện, phát triển hệ thống QTDND (Bộ Chính trị ban hành năm 2000 và đã được tổng kết vào năm 2013) với các vấn đề căn bản điều chỉnh mô hình, tổ chức hoạt động hệ thống QTDND trong giai đoạn tái cơ cấu hiện nay.

Ba là, hiện nay, tổng nguồn vốn hoạt động của NHHTX hơn 43.000 tỷ đồng, chỉ bằng 1/4 tổng nguồn vốn của các QTDND, trong đó vốn điều lệ là 3.029 tỷ đồng. Với quy mô hoạt động, nhu cầu phát triển và mức vốn điều lệ như hiện nay, các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động của NHHTX tiến tới giới hạn. Để NHHTX trở thành công cụ hữu hiệu, đủ mạnh để làm tốt vai trò ngân hàng đầu mối hỗ trợ hệ thống QTDND, NHHTX đề nghị NHNN và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cấp bổ sung vốn điều lệ cho NHHTX thêm 2.000 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng. Đồng thời có nguồn vốn vay ưu đãi, dài hạn hỗ trợ cho NHHTX và phát huy vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong hỗ trợ hoạt động của NHHTX và hệ thống QTDND, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ cho vay thanh khoản.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Minh Ngọc thực hiện
Nguồn:

Các tin khác

Có nên thu hẹp mạng lưới ATM?

Có nên thu hẹp mạng lưới ATM?

Duy trì hoạt động hệ thống ATM, các ngân hàng phải chịu rất nhiều chi phí
Hiện thực hóa quyết tâm để kinh tế phục hồi

Hiện thực hóa quyết tâm để kinh tế phục hồi

Chương trình phục hồi cần triển khai nhanh hơn.
Bảo mật tốt hơn qua ứng dụng AI

Bảo mật tốt hơn qua ứng dụng AI

Việc triển khai ứng dụng công nghệ AI đang được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhằm phát hiện và giải quyết các gian lận
Điều hành chính sách tiền tệ góp phần an dân

Điều hành chính sách tiền tệ góp phần an dân

Điều hành chính sách tiền tệ là một trong những điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế năm 2021
Nới room ngoại: Cân nhắc tính hiệu quả và an toàn

Nới room ngoại: Cân nhắc tính hiệu quả và an toàn

Việc nghiên cứu nới room ngoại cần rất thận trọng
Kinh doanh ngân hàng sẽ khởi sắc

Kinh doanh ngân hàng sẽ khởi sắc

Năm 2022 dường như mọi điều khó khăn nhất đã qua đi đối với nền kinh tế nói chung, ngành Ngân hàng nói riêng
Ngân hàng đã thể hiện trách nhiệm mạnh mẽ

Ngân hàng đã thể hiện trách nhiệm mạnh mẽ

Ngân hàng đã thể hiện trách nhiệm mạnh mẽ
Muốn tăng CASA, dịch vụ phải chất lượng

Muốn tăng CASA, dịch vụ phải chất lượng

Muốn tăng CASA, dịch vụ phải chất lượng
Hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển blockchain

Hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển blockchain

Nếu chúng ta cho phép thí điểm blockchain ở một số lĩnh vực phù hợp thì sẽ là cú hích cho sự phát triển.
VND lên giá do những yếu tố nào?

VND lên giá do những yếu tố nào?

Ông Ngô Đăng Khoa - Giám đốc Khối ngoại hối, thị trường vốn và Dịch vụ chứng khoán của HSBC cho rằng cam kết của NHNN trong việc đẩy mạnh các thay đổi về chính sách ngoại hối và tỷ giá hối đoái mạnh hơn là một trong những tác nhân chính cho xu hướng tỷ giá thời gian vừa qua.
Phòng ngừa gian lận, lừa đảo giao dịch điện tử: Nhận thức đúng, đủ

Phòng ngừa gian lận, lừa đảo giao dịch điện tử: Nhận thức đúng, đủ

Việc đảm bảo an ninh, an toàn giao dịch trên các nền tảng số là câu chuyện không bao giờ cũ
Đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong phục hồi kinh tế

Đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong phục hồi kinh tế

Trao đổi với Thời báo Ngân hàng, ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cho rằng, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử và nhấn mạnh JICA sẽ tiếp tục các hoạt động đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch cũng như trong phục hồi kinh tế.
Minh bạch hoá lãi suất

Minh bạch hoá lãi suất

Ông Lê Quang Trung – Phó Tổng giám đốc VIB cho rằng, mục tiêu chính mà Dự thảo Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Thông tư 04/2011/TT-NHNN muốn hướng đến đó là minh bạch hoá, chuẩn hoá hoạt động huy động vốn của ngân hàng. Đây là điều rất tích cực.
Hỗ trợ nền kinh tế: Dư địa chính sách tiền tệ đã gần tới hạn

Hỗ trợ nền kinh tế: Dư địa chính sách tiền tệ đã gần tới hạn

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và không ngừng nỗ lực, toàn hệ thống ngân hàng đã hỗ trợ tích cực cho người dân, doanh nghiệp góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ. Song, thời điểm này đã có những chỉ dấu cho thấy ngân hàng cũng cần được trợ lực để tiếp tục thực hiện tốt vai trò huyết mạch của nền kinh tế. Đặc biệt, độ trễ từ chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng sẽ tạo áp lực lớn cho điều hành chính sách tiền tệ thời gian tới.
Tác động dịch COVID-19 đối với kinh tế Việt Nam và những khuyến nghị chính sách

Tác động dịch COVID-19 đối với kinh tế Việt Nam và những khuyến nghị chính sách

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến còn phức tạp, để đạt được mục tiêu phục hồi kinh tế - xã hội ở mức khả quan nhất, TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV đưa ra 6 khuyến nghị chính nhằm hạn chế tác động của dịch bệnh, góp phần nhanh chóng khôi phục kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Việt Nam - Australia trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng và khai trương 2 đường bay thẳng mới

Việt Nam - Australia trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng và khai trương 2 đường bay thẳng mới

Sáng 4/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện hợp tác và khai trương 2 đường bay thẳng giữa hai nước.
Phó Thống đốc: Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang yếu

Phó Thống đốc: Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang yếu

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023, chiều 3/6, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, đã trả lời báo chí một số nội dung liên quan đến hiện trạng tăng trưởng tín dụng hiện nay, và một số giải pháp cho thời gian tới.
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.
3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức mới đây các chuyên gia đã có những đánh giá tích cực về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô.
thong doc ly giai nguyen nhan khong giam lai suat tu cuoi nam 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023, với Chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì; Thời báo Ngân hàng làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 gồm Hội nghị chuyên đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy Chuyển đổi số”; Triển lãm trưng bày mô phỏng các sản phẩm dịch vụ nổi bật, tiêu biểu trong Chuyển đổi số của các ngân hàng và một số tổ chức trung gian thanh toán. Nhân dịp này, Thống đốc NHNN đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm vừa qua.
thong doc nhnn nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Thời gian qua, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ từ các bộ, ban ngành liên quan cùng với sự chủ động tích cực của toàn ngành, phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tinh thần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, ngành Ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ sau hai năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số (Quyết định 810/QĐ-NHNN) trên nhiều mặt. Đặc biệt, NHNN đã quán triệt chỉ đạo triển khai tích cực Đề án 06, ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai số 01/KHPH-NHNN-BCA với Bộ Công an gồm 11 nhóm nhiệm vụ lớn và 35 nhiệm vụ cụ thể hướng tới việc ứng dụng dữ liệu dân cư để đem lại các tiện ích, lợi ích mới cho khách hàng....
buoc tien moi trong chuyen doi so nganh ngan hang

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng
ho tro giam lai suat giup doanh nghiep phat trien san xuat kinh doanh

Hỗ trợ giảm lãi suất giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm áp lực tài chính, từ đó có thêm cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh.
huong den su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023
khan truong chuan bi thich ung voi thue suat toi thieu toan cau

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu
doanh nghiep phai tai co cau lai cac phan khuc nha o phu hop

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp
san xuat cong nghiep tang tro lai dich vu phuc hoi nhanh sau 4 thang dau nam

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Tín dụng chính sách hỗ trợ người Khmer cải thiện đời sống

Tín dụng chính sách hỗ trợ người Khmer cải thiện đời sống

Tri Tôn là huyện miền núi của tỉnh An Giang, có 2 xã biên giới, 8 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, 5 xã đặc biệt khó khăn, 37 chùa Khmer, có 3 dân tộc sinh sống chính là Kinh, Khmer, Hoa (trong đó, 33,31% dân số là đồng bào DTTS). Toàn huyện có 2.900 hộ nghèo (chiếm 8,65%), trong đó có 2.098 hộ nghèo DTTS (chiếm 18,77% hộ dân tộc).
Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển mô hình Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

Nhờ vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn cùng với nguồn vốn đầu tư khác mà lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn An Giang tiếp tục phát triển về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050".
Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Vừa qua, tại TP. Hội An (Quảng Nam), chủ đầu tư Sài Gòn Thành Đạt và đơn vị phát triển Navi Property đã tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ nhân của dự án New Green Villa Hội An (tên thương mại The Mansion Hội An).
Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hấp dẫn của Sun World Ba Na Hills được minh chứng bằng số lượng du khách đến tham quan. Khi chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 năm kể từ khi ra mắt, công viên đã đón số lượng khách tăng hơn 160 lần.
Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con

Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con

Hơn 89% các mẹ đồng ý rằng sữa mát tốt cho hệ tiêu hóa và hơn 80% đồng ý sữa mát tăng cường khả năng miễn dịch.
Cơ hội mua nhà với gói vay lãi suất từ 8,2%/năm tại HDBank

Cơ hội mua nhà với gói vay lãi suất từ 8,2%/năm tại HDBank

Nổi bật giữa mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện nay, từ 8,2%/năm với thời hạn vay đến 35 năm, chương trình "Ưu đãi vay, có nhà ngay" của HDBank khiến hàng triệu khách hàng phấn khởi.
MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel vừa trở thành nền tảng du lịch trực tuyến thuần Việt duy nhất xuất hiện trong Bảng xếp hạng thương hiệu du lịch năm 2023 (Travel Brand Ranking 2023) do Decision Lab, một đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam công bố, bên cạnh các tên tuổi quốc tế như Traveloka, Agoda, Booking.com…
Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Tính năng Phê duyệt cấp hạn mức tự động được xây dựng trên nền tảng BIZ MBBank nhằm gia tăng trải nghiệm cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ.
VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank vừa được Global Banking & Finance Review - Tạp chí uy tín thế giới về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng vinh danh ở hạng mục “Derivatives Bank Brand of the Year Vietnam 2022” - “Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022”. Đây là lần thứ ba liên tiếp VietinBank được các tổ chức uy tín độc lập khác nhau trong cộng đồng tài chính toàn cầu về sản phẩm phái sinh xướng danh ở hạng mục này.
Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Từ cuối năm 2021, khi Agribank miễn 100% phí chuyển khoản trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, lượng khách hàng mang tiền mặt đến giao dịch tại quầy giao dịch của Agribank Phù Yên giảm đáng kể. "Nếu như trước đây, khách hàng chủ yếu mang tiền mặt đến giao dịch trực tiếp tại quầy của Agribank Phù Yên thì đến cuối năm 2021, số lượng khách hàng đến nộp tiền, chuyển tiền đã giảm 50% so với năm 2020. Đến cuối năm 2022, giảm 70% so với năm 2020.
SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp tục được vinh danh giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh năm 2022” và “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022”.
Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã được Ban tổ chức Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2023 vinh danh và trao 03 giải thưởng quan trọng: “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023”.
Khác biệt bởi số hóa tại HDBank qua mùa cao điểm

Khác biệt bởi số hóa tại HDBank qua mùa cao điểm

Số hóa toàn diện tại HDBank đang góp phần tạo nên khác biệt. Lượng người dùng và giao dịch chuyển dịch sang các kênh số liên tục gia tăng, tạo những giá trị lớn, đặc biệt trong các mùa cao điểm.
Phiên bản di động